تبلیغات
رویای خیال من - اعتصاب روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

رویای خیال من

اعتصاب روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

درخواست رسیدگی مجوز سایت درد نیوز و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

موضوع : (مجوز سایت درد نیوز  من dardnews.ir بدهید )اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

همانندعهد  پهلوی چون  معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نمی خواهدد مجوز بدهد بنا بدستور سازمان نانوشته  یكبار  رد درخواست مجوز درد نیوز را بعلت واهی رد می كند رفع نقض من در آوردی  را حل كردم  و باری دیگر  اعلام شد بارها تهران رفتم تلفنی جواب نمی دهند  گفتند فتوكپی رنگی نیست در سایت  و  فتوكپی  و تمام دستورات ایشان را عمل كردم  .... و یك كارت ملی رنگی در ژرونده سایت گذشتم  .... با كما تعجب  باز  پرونده مرا رد كردند  كارشناس  خانم عظیمی  دیگر چون  بهانه ای قاجاری  و پهلوی نداشتند بر پرونده بگذارنند   بعداز ماهها پی گیریی گفتند   چون مشخصات را باید دوباره ثبت می كردی  گفتم در سایت ننوشتید  و بمن گفتید  فقط  كپی كارت ملی را بگذارم كافیه   خلاصه  با اینكه در رد  پرونده خودشان دلیل ندارنند  قیچی و پارچه دست ایشان است   ...  دیگر تعارف دارنند  نمی خواهند همانند  پرونده هفته نامه بمن اعلام كنند  بعلل و دستور وزارت خانه و سازمان نا نوشته نمی توانیم  مجوز بدهیم  اگر  مجوز نمی خواهید بمن بدیهد بنا بدستور  رك  نامه رسمی كتبی بدهید  بدستور سازمان نا نوشته  به شما مجوز نمی دهیم  همانند  پرونده هفته نامه آبادگران شمال در سال 1390  چرا بدروغ  مارك می گذرید ....  من كه پرونده ام تكمیل است  شما مقصر هستید  لطفا بمن كتبا ابلاغ كنید بنا بدستور سازمان نا نوشته  شما صلاحیت ندارید   من وقتی  فتو كپی كارت ملی  ام از روی اصل اسكن شده   واقعا خجالت نمی كشید   می نویسید  كپی كارت ملی رنگی نیست  فردا  جواب  خدا را چه می خواهید بدهید   فقط بروید پرونده مرا نگاه كنید می فهیمد   پرونده من بنا بدستور سازمان نانوشته  رد شده نه كارت ملی  آنهم كه دروغ است ...  بمن كارشناس  گفت از صفر  درخواست بده رفتم  در سایت سامانه وزارت ارشاد  ثبت نام دوباره كنم   اعلام شد  شماره ملی تكراری است به پشتبانی  مراجعه شود   ...  شماره پشتبانی نیست  وقتی به معاونت مطبوعاتی زنگ می زنی  كسی گوشی اداره را بر نمی دارد  و مراجعه حضوری می كنی  كسی تحویلت نمی گیرد  ...   فقط  می گوییم مرد باشید  مستقیم بگویید بنا به دستور سازمان نانوشته  نمی توانید  مجوز سایت دردنیوز مرا از 1379 فعالیت می كند بدهید ( دهها بار فیلتر كردید ) من  همین نامه بدهید  صلاحیت ندارم كافی است .

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )

این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .

درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادو حتی جلوی  صدور حكم شهادت پدر جانباز 65درصد بسیجی من گرفتند . (1359 تا1362 بسیج رزمنده دواطلب در جبهه بود و جانباز كار افتاده شده بود و سال 1388 برز اثر جانبازی در بیمارستان بعداز سالها وفات یافت ) تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

مشروح درخواست :

1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است

 واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد … به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد      astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/       dardnews.ir

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 02:11 ق.ظ

You actually suggested this really well!
cialis online napol cialis 5 mg funziona cialis uk next day buy brand cialis cheap comprar cialis navarr prix de cialis enter site 20 mg cialis cost cialis pills in singapore cialis generico milano cialis soft tabs for sale
canadian prescriptions online serc 24 mg
یکشنبه 1 مهر 1397 05:16 ق.ظ

Really a good deal of helpful advice.
canadian government approved pharmacies canada online pharmacies surrey drugs for sale canadian discount pharmacies in ocala fl canada medications cheap is trust pharmacy in canada legitimate northwest pharmacies mail order canadian pharcharmy online how safe are canadian online pharmacies aarp recommended canadian pharmacies
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:58 ق.ظ

You actually suggested it wonderfully.
tadalafil generic price cialis per pill cialis 20 mg cialis mit grapefruitsaft cialis generico in farmacia click now cialis from canada cialis uk next day buy original cialis warnings for cialis generic low dose cialis
http://withoutadoctorsprescriptions.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:51 ب.ظ

Incredible many of wonderful knowledge!
buy viagra overnight delivery uk cheap viagra where do you buy viagra buy viagra without prescription online where to buy real viagra online where to buy viagra online without prescription buy price viagra order viagra online buy viagra cheap getting viagra online
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:46 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis generique brand cialis nl cialis generisches kanada cialis prezzo in linea basso cialis rckenschmerzen can i take cialis and ecstasy tarif cialis france we use it 50 mg cialis dose cialis name brand cheap cost of cialis cvs
viabiovit.com/cost-of-viagra-walmart.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:05 ق.ظ

Seriously lots of amazing tips!
buy generic viagra australia buy viagra usa online where can u buy viagra online order for viagra buy now viagra where can i buy viagra over the counter buy herbal viagra online pharmacy cheapest viagra online buying viagra online without prescription
http://babecolate.com/goodlookingloser-where-to-buy-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:46 ب.ظ

Regards, I enjoy this.
cialis price in bangalore interactions for cialis cialis dosage rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg cost cialis 10 doctissimo trusted tabled cialis softabs i recommend cialis generico generic cialis review uk cialis venta a domicilio
Сialis
شنبه 20 مرداد 1397 04:57 ق.ظ
Hola! I've been reading your site for a while
now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout
out from Humble Tx! Just wanted to mention keep up the great job!
casino games slots
یکشنبه 14 مرداد 1397 12:38 ق.ظ
casino slots
online gambling casino
casinos online
cassino
online casino slots
Byram
شنبه 2 تیر 1397 06:50 ب.ظ
whoah thіs weblog is grdeat i like reading your posts. Stay up the ɡood
wоrk! You aⅼready know, lotѕ of individuals are searching arоund for thiѕ information, уou c᧐uld aid them grеatly.
Stone Jana
شنبه 2 تیر 1397 12:50 ب.ظ
Tһanks foг thе auspicious writeup. It actuɑlly used to bе
a enjoyment account it. Glanbce complicated tߋ more
introduced agreeable fгom you! Hоwever, how сould we keep in touch?
Chuck
پنجشنبه 31 خرداد 1397 01:05 ق.ظ
Іf you wisһ fߋr tߋ grow your familiarity sijply кeep
visiting this web site аnd be updated ᴡith tһe hottest news posted һere.
putnam
جمعه 25 خرداد 1397 12:09 ب.ظ
Hi there, І discovered youг weeb site ƅy means of Google even aas ⅼooking fօr a comparable subject, yur web site got here up, it sеems greɑt.
I have bookmarked іt in my google bookmarks.
Нi tһere, just changed into awaree off yyour
blog tһrough Google, annd located tһat it's truly informative.
Ӏ am gonna atch ⲟut for brussels. Ι'll aρpreciate іn case you continue thiѕ іn future.
Mаny folks ᴡill probably ƅe benefited out of yⲟur writing.
Cheers!
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:50 ق.ظ

Valuable posts. Thanks a lot!
the best site cialis tablets click here cialis daily uk cialis 20mg preis cf cialis lilly tadalafi cialis italia gratis look here cialis cheap canada buy cialis online order cialis from india cialis y deporte cialis 20 mg effectiveness
eye lashes
جمعه 21 اردیبهشت 1397 07:13 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this
brilliant blog! I suppose for now i'llsettle for book-marking and adding your
RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and
will share this websiye with mmy Facebook group.
Chat soon!
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:30 ق.ظ

Incredible a lot of useful material.
costo in farmacia cialis venta de cialis canada cialis kaufen bankberweisung rx cialis para comprar when will generic cialis be available cialis generico look here cialis cheap canada click here to buy cialis acheter du cialis a geneve click here to buy cialis
Eyelash
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 01:11 ق.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the pkctures
on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem onn
my end or if it's the blog. Any feedback would bbe greatly appreciated.
Viagra 5 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:59 ق.ظ

Regards, Good stuff!
generic viagra order buy viagra cheap uk viagra online pharmacy usa buy uk viagra viagra in pharmacy buy viagra super active online viagra purchase uk viagra pharmacy uk buy viagra online from canada how to buy viagra online without
depforce oral strip
جمعه 31 فروردین 1397 08:47 ب.ظ
Thank you foor the giod writeup. It inn fact waas a amusment account it.

Look advsnced to morte acded agreeable frm you! By the way, hhow ccan we communicate?
rite
شنبه 25 فروردین 1397 08:42 ق.ظ
Ꮋeⅼlo! I could һave sworn Ӏ'ѵe Ƅeen to this site bеfore
ƅut afteг browsing tһrough sօme of the post І realized it's neѡ to me.

Anywayѕ, I'm definitеly glad I found it and I'll be bookmarking and checking Ƅack frequently!
roman online pharmacy reviews
جمعه 24 فروردین 1397 02:40 ق.ظ
Hi, juѕt wɑnted to mention, I lіked this blog post.
It waѕ funny. Keep on posting!
how to take viagra super active
پنجشنبه 23 فروردین 1397 10:56 ق.ظ
Wow! At ⅼast I got a web site fгom ᴡherе I know how to actᥙally get usefսl infοrmation regarding my study and knowledge.
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 02:48 ب.ظ

Reliable content. Kudos!
venta cialis en espaa cialis dose 30mg enter site 20 mg cialis cost calis comprar cialis 10 espa241a we choice cialis pfizer india buying brand cialis online opinioni cialis generico cialis lowest price generic low dose cialis
Sildenafil Citrate free shipping
جمعه 10 فروردین 1397 12:35 ب.ظ
Good daʏ very cool website!! Man .. Beautiful ..

Amazing .. I ԝill bookmark үouг blog and take the feeds additionally?
I'm satisfied tⲟ find numerous helpful іnformation right hеre in the publish,
we wаnt wօrk out moгe strategies іn tһis regard, thank yoս for sharing.
. . . . .
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 07:40 ب.ظ
I'm rеally enjoying the design and layout of your blog.

It'ѕ a very easy ߋn the eyes whiсh makes it much morе enjoyable
fоr me to ϲome herе ɑnd visit morе often. Ⅾid
ʏou hire out a designer to cгeate your theme?

Superb ᴡork!
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 04:43 ب.ظ

You said it wonderfully!
cialis australia org low cost cialis 20mg cialis daily reviews buy cialis online cialis pills in singapore best generic drugs cialis precios de cialis generico cialis soft tabs for sale recommended site cialis kanada estudios de cialis genricos
real boxing 2 rocky cheats
چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:51 ق.ظ
وبلاگ شگفت انگیز! تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما آن را دانلود کنید
از یک جایی؟ یک موضوع مانند شما با چند صد هزار تومان واقعا باعث می شود
وبلاگ من پرید لطفا به من بگو کدام آرایشگاه رفتی. قدردانی آن
Sherman
جمعه 17 آذر 1396 07:19 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the
images on this blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or
if it's the blog. Any responses would be greatly appreciated.
Hermelinda
جمعه 17 آذر 1396 04:34 ب.ظ
You're so cool! I don't think I've truly read through a single thing like that before.
So great to discover someone with original thoughts on this subject.
Really.. thank you for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with a little originality!
Maxie
جمعه 17 آذر 1396 04:26 ب.ظ
I've been surfing on-line greater than three hours today, yet I by no
means found any attention-grabbing article like yours. It is pretty value enough for
me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content material as you
probably did, the web will probably be a lot more helpful
than ever before.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo