تبلیغات
رویای خیال من - زندگی

رویای خیال من

زندگی

دلنوشته دكتر محمد علی هالو
شب آرامی بود
می روم در ایوان، تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من
خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا
لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین
:با خودم می گفتم
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی ، آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟
!!!هیچ
زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز، دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با، امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند
زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست
زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود
نان خواهر، که به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت
زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم


معلّم پای تخته داد می زد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زیر پوششی از گَرد پنهان بود
ولی ‌آخر کلاسی ها
لواشک بین خود تقسیم می کردند
وان یکی در گوشه ای دیگر "جوانان" را ورق می زد
برای آنکه بی خود ، های و هو می کرد و با آن شور ِ بی پایان
تساوی های جبری رانشان می داد
با خطی خوانا به روی تخته ای کَز ظلمتی تاریک
غمگین بود
تساوی را چنین بنوشت :
 "یک با یک برابر هست ..."
از میان جمع ِشاگردان یکی برخاست ،
همیشه یک نفر باید به پا خیزد .
به آرامی سخن سر داد :
تساوی اشتباهی فاحش و محض است ...
معلّم
مات بر جا ماند .
و او پرسید :
اگر یک فرد انسان ، واحد ِ یک بود آیا باز
یک با یک برابر بود ؟
سکوتِ مُدهِشی بود و سوالی سخت
معلّم خشمگین فریاد زد :
 آری برابر بود
و او با پوزخندی گفت :
اگر یک فرد انسان ، واحد ِ یک بود
آن که زور و زر به دامن داشت ، بالا بود
وانکه
قلبی پاک و دستی فاقد ِ زر داشت
 پایین بود ...
اگر یک فرد انسان ، واحد ِ یک بود
آن که صورت نقره گون ،
           چون قرص ِ مَه می داشت
بالا بود
وان سیه چرده که می نالید
 پایین بود ...
اگر یک فرد انسان ، واحد ِ یک بود
این تساوی زیر و رو می شد
حال می پرسم یک اگر با یک برابر بود
نان و مال ِ مفت خواران
از کجا آماده می گردید ؟
یا چه کس دیوار ِ چین ها را بنا می کرد ؟
یک اگر با یک برابر بود
پس که پشتش زیر بار ِ فقر خم می شد ؟
یا که زیر ِ ضربتِ شلاق لِه می گشت ؟
یک اگر با یک برابر بود
پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد ؟
معلم ناله آسا گفت :
- بچه ها در جزوه های خویش بنویسید :
یک با یک برابر نیستباران که شدى مپرس ، این خانه کیست
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست
باران که شدى، پیاله ها را نشمار
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل ، اگر خدارا خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان،خویش ، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق ، هرچه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى، کعبه و بتخانه یکیست ...
ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧـــﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾـﻢ
ﮔـﻮﯾـﯽ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ!

ﮐـﺎﺵ ﯾــﺎﺩ ﺑــﮕﯿـﺮﯾـــﻢ
ﺭﻫــﺎ ﮐﻨﯿــﻢ ،
ﺑـﮕــﺬﺭﯾــﻢ
ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﺎﯾـــﺪ ﺭﻓﺖ ...

ﺩﻝ ﺑــﻪ ﺳﺎﺣـﻞ ﻧﺒﻨﺪﯾـــﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺯﺩ ...

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫــﺎﯾﻤــﺎﻥ
ﯾﮏ ﺭﺳﯿــﺪﻥ ﺑــﺪﻫــﮑﺎﺭﯾــــﻡ...

ﺯﻧــــﺪﮔــﯽ ﮐــﻮﺗــﺎﻩ ﺍﺳﺖ
فرصتی نیست تا ﻋﮑﺴﯽ ﺷﻮیم
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ
ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺍﯼ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮﯼ ماﻥ ﮐﻨﻨﺪ!

اصلا گاهی باید نرسید ...
اصلا قرار نیست
به همه آرزوها رسید.

گاهی نرسیدن ،
نداشتن ،
تو را عاشق تر میکند...

ومفهوم زندگی
چیزی جز
 " عشق "
نیست...ز چابکدستی دل در کفم خارا زبون افتد
ز برق تیشۀ من آتشی در بیستون افتد
عنان برتافتم از کین گردون نالۀ خود را
نیالایم به خونش تیغ چون دشمن زبون افتد
گره تا میتوانی زد، بزن ای چرخ بر کارم
مبادا گوهر من در کف دنیای دون افتد
نفس در سینه من دست و پا گم کرده می گردد
چه باشد حال غواصّی که در دریای خون افتد؟
حزین اندیشه در کار تو حیران است دانا
نمی بایست دل دست و گریبان جنون افتدمرگ من روزی فرا خواهد رسید

در بهاری روشن از امواج نور

در زمستان غبار آلود و دور

یا خزانی خالی از فریاد و شور

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

روزی از این تلخ و شیرین روزها ...

روز پوچی همچو روزان دگر

سایه ای ز امروزها، دیروز ها

دیدگانم همچو دالان های تار

گونه هایم همچو مرمر های سرد

ناگهان خوابی مرا خواهد ربود

من تهی خواهم شد از فریاد دردخاک میخواند مرا هر دم به خویش

می رسند از ره که در خاکم نهند

آه شاید عاشقانم نیمه شب

گل به روی گور غمناکم نهند ...می رهم از خویش و میمانم ز خویش

هرچه بر جا مانده ویران میشود

روح من چون بادبان قایقی

در افق ها دور و پنهان میشود

می شتابند از پی هم بی شکیب

روزها و هفته ها و ماه ها ...چشم تو در انتظار نامه ای

خیره میماند به چشم راه ها ...لیک دیگر پیکر سرد مرا

می فشارد خاک دامنگیر خاک

بی تو دور از ضربه های قلب تو

قلب من می پوسد آنجا زیر خاک ...

بعد ها نام مرا باران و باد

نرم میشویند از رخسار سنگ

گور من گمنام میماند به راه ..

فارغ از افسانه های نام و ننگ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 09:46 ق.ظ

Kudos! Lots of info.

tadalafil tablets precios de cialis generico free generic cialis tadalafil bulk cialis no prescription cialis cheap safe site to buy cialis online cialis generique cialis generico en mexico cialis 100 mg 30 tablet
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:38 ب.ظ

Amazing stuff. With thanks.
cialis manufacturer coupon cialis canada calis cialis generico lilly cialis 20mg preis cf cialis bula cialis 20 mg cut in half online prescriptions cialis cialis canada on line dose size of cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:38 ب.ظ

Lovely material. Cheers!
cialis for bph cost of cialis per pill where to buy cialis in ontario cialis canadian drugs generic cialis pro brand cialis nl cialis dosage calis cialis therapie buying cialis on internet
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:15 ق.ظ

Awesome data, Many thanks.
trusted tabled cialis softabs where to buy cialis in ontario cialis et insomni cialis generico cialis 5 mg scheda tecnica buying brand cialis online price cialis best where to buy cialis in ontario cialis 5 mg funziona prices for cialis 50mg
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:02 ب.ظ

Thank you. Numerous material!

buying cialis overnight cost of cialis per pill we recommend cheapest cialis acquisto online cialis cialis generico milano try it no rx cialis cialis taglich viagra vs cialis cialis price in bangalore cialis with 2 days delivery
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:48 ق.ظ

Truly lots of amazing data!
cialis cipla best buy buy original cialis cialis coupons printable cialis rckenschmerzen cialis in sconto precios de cialis generico cialis lowest price buy brand cialis cheap cialis generisches kanada what is cialis
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 06:49 ب.ظ

Cheers. A good amount of posts!

cialis daily new zealand compare prices cialis uk viagra vs cialis prix de cialis viagra vs cialis vs levitra comprar cialis navarr purchasing cialis on the internet cialis rckenschmerzen cialis therapie cialis kamagra levitra
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 06:29 ق.ظ

You have made your point very well!.
brand cialis generic legalidad de comprar cialis cialis lilly tadalafi wow cialis tadalafil 100mg buy cialis sample pack cialis generique 5 mg cialis arginine interactio cialis generico en mexico best generic drugs cialis cialis prices
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 06:20 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
buy cialis uk no prescription opinioni cialis generico buy cialis online buy cialis cialis 20mg online prescriptions cialis miglior cialis generico generic cialis levitra cialis australia org cialis farmacias guadalajara
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 06:01 ق.ظ

Truly many of terrific material!
price cialis per pill cialis kaufen wo where cheapest cialis cialis 5mg prix cialis generico in farmacia cialis generico lilly buy original cialis cialis online cialis tablets for sale free cialis
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 06:43 ب.ظ

Thanks, I like this.
cialis generique how does cialis work cialis online cialis kaufen wo cialis tadalafil cialis cost cialis uk cialis daily reviews buy online cialis 5mg canadian cialis
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:38 ق.ظ

Wow lots of very good knowledge!
cialis daily new zealand cialis in sconto cialis efficacit cialis generico online click here to buy cialis link for you cialis price viagra vs cialis canadian cialis price cialis wal mart pharmacy cialis manufacturer coupon
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 06:21 ب.ظ

You mentioned this terrifically!
generic cialis 20mg uk prix cialis once a da tadalafil 20mg how does cialis work 40 mg cialis what if i take cialis usa cost cialis prices in england tadalafil 5mg brand cialis generic generic cialis 20mg uk
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 06:36 ق.ظ

You reported this adequately.
how to purchase cialis on line online cialis when can i take another cialis 200 cialis coupon generic cialis 20mg uk venta cialis en espaa look here cialis order on line cialis 5 mg para diabeticos callus order cialis from india
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:20 ب.ظ

You've made your position quite well!.
cialis herbs cialis farmacias guadalajara cialis 20 mg best price where to buy cialis in ontario 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 mg effetti collateral cialis professional from usa effetti del cialis cialis en mexico precio cialis 05
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:40 ب.ظ

Factor nicely used!.
comprar cialis navarr how do cialis pills work cialis preise schweiz female cialis no prescription free cialis cialis authentique suisse cialis 05 cialis reviews we recommend cialis info viagra cialis levitra
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:00 ق.ظ

You made your point!
when will generic cialis be available cialis generico in farmacia safe dosage for cialis brand cialis nl safe site to buy cialis online generic low dose cialis cialis pills in singapore prices on cialis 10 mg rezeptfrei cialis apotheke cialis uk
Cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 02:44 ق.ظ

Kudos! I appreciate this.
how much does a cialis cost only here cialis pills cialis pas cher paris we recommend cheapest cialis cialis purchasing cialis online holland cialis for sale link for you cialis price when can i take another cialis cialis diario compra
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 02:04 ق.ظ

You made your point very clearly!!
link for you cialis price prices for cialis 50mg cialis 5 mg scheda tecnica cialis prezzo in linea basso cialis e hiv low dose cialis blood pressure cialis per paypa cialis diario compra cialis manufacturer coupon prix de cialis
canada drugs
یکشنبه 1 مهر 1397 05:12 ق.ظ

Wonderful stuff. Thanks a lot.
canada vagra canadian pharmacy cialis online pharmacies mexico northwest pharmacies canadian pharmacy cialis online pharmacy canada medication prices online pharmacies legitimate canada pharmacies online prescriptions rx from canada
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:25 ق.ظ

Cheers, Awesome stuff.
discount cialis trusted tabled cialis softabs cialis cipla best buy cialis online nederland we recommend cialis best buy cialis australian price cialis prezzo al pubblico cialis super kamagra calis cialis rckenschmerzen
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:43 ب.ظ

You actually mentioned that superbly.
buying cialis on internet cialis 10 doctissimo cialis 20 mg cut in half cialis daily cialis price in bangalore cialis professional yohimbe costo in farmacia cialis cialis from canada cialis patent expiration cialis 5 mg buy
get viagra prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:04 ق.ظ

Kudos! I appreciate it.
get viagra prescription online viagra generic levitra online pharmacy viagra where to get viagra prescription buy discount viagra buy viagra online canada no prescription best buy for viagra viagra order uk best buy for viagra where can i order viagra where can i buy generic viagra online safely
Cialis pills
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:44 ب.ظ

You actually revealed it really well.
cialis 20 mg effectiveness cialis 20mg order cialis from india cialis super kamagra viagra vs cialis cialis flussig cialis online napol cialis et insomni prices for cialis 50mg wow cialis tadalafil 100mg
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:48 ق.ظ

Cheers. Plenty of forum posts!

cialis generico postepay buying brand cialis online cialis generic tadalafil buy tadalafil deutschland cialis online cialis from canada cialis y deporte cialis bula buy online cialis 5mg buy original cialis
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:28 ق.ظ

You actually explained that exceptionally well!
cialis 5 mg schweiz cialis arginine interactio generic cialis 20mg uk cialis rezeptfrei cialis generico in farmacia cialis side effects 200 cialis coupon achat cialis en europe preis cialis 20mg schweiz cost of cialis cvs
Buy viagra online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:51 ق.ظ

You actually revealed it exceptionally well!
buy viagra online order viagra pharmacy viagra cheap viagra how do i get viagra online canadian viagra online viagra pharmacy levitra is buying viagra online safe how to buy viagra online find viagra online where to buy viagra on line where can i buy real viagra
Cialis canada
شنبه 4 فروردین 1397 04:22 ب.ظ

Many thanks! Very good information!
prescription doctor cialis generic for cialis prezzo cialis a buon mercato cialis generique 5 mg cialis kaufen wo cialis kaufen wo cialis generico if a woman takes a mans cialis cialis online cialis without a doctor's prescription
Russ
جمعه 17 آذر 1396 08:38 ق.ظ
Right now it appears like Movable Type is the best blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
Do you get taller when you stretch?
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:39 ب.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find the majority
of your post's to be precisely what I'm looking for. Do you offer
guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind producing a post or elaborating on a lot of
the subjects you write about here. Again, awesome weblog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo