رویای خیال من

رویای خیال من

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ

آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد


پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری

آن است که بعد از هر زمین خوردن

دوباره برخیزی

 

 

من عمر خود را در یاری به مردم سپری کردم.
نیکی به دیگران در من خوشدلی و آسایش فراهم می ساخت
و از همه شادی های عالم برایم لذت بخش تر بود.

 کوروش بزرگپیشگفتار
 
در این وبلاگ جمله ها و ترول های خنده دار و مسخره قرار داده میشود.

اگر کسی میخاد وبلاگشو لینک کنه اول وبلاگمو لینک کنه بعد تو همین

پست ادرس وبلاگشو بزاره نوکرشم هستم.

راستی برای مراعات حال کاربران کم سرعت قالب کم حجم و امکانات

حاشیه ای کم گذاشتم امیدوارم بپسنیدن.

هدف ما شادی ایران و ایرانیه و كلا تمام آریایی ها

 قصد مسخره کردن کسی رو نداریم.


در ضمن کپی برداری ازاد است.


دل گرمی من نظرات شماست .
.


 

 

 

سلام

به بیننده وبلاگ ما امیدوارم با نظراتتون برای بهتر شدن وبلاگ  ما را راهنمایی کنید.

باتشکر از بازدیدکننده عزیز


گرگها آغوش خود را باز كنید تا اسماعیل بابا بیاید.

دلنوشته اا دارستانی


می ترسم از گرگ صفت هااما چاره ای نیست سراغ همان گرگی می روم که جن از او می ترسد......... چه كنم زمانه مرا ورق را اینطور عوض كرد گرگها آغوش خود را باز كنید تا اسماعیل بابا بیاید...دنیا خیلی ......
خسته تر از  همیشه در زاد روز تولدم  سنگینی پلک هارا با آب سبک می کنم و نگاهی به گنجشک های داخل حیاط منزلمان می اندازم وگوش جان می سپارم به آواز آنها که به یکباره حسرت پرواز به دلم گذاشتند پروازی که در آن خبری از تابلوهای عبور ممنوع توقف مطلقا ممنوع و راه یکطرفه نیست.


می ترسم از عشق دوباره اماچه باید کرد که هنوز دلتنگ و اسیر لحظه های با تو بودن هستم.

می ترسم از وابستگی ها اما چه باید کرد که هنوز بدنبال چتری هستم برای خیس نشدن زیر این باران تنهایی.

می ترسم از سردی این هوای دلم اما میدانم که باید خانه ای ساخت کنج دلمان تا با گرمای وجودت در آنجا ساکن شویم.

می ترسم از گرگ صفت هااما چاره ای نیست سراغ همان گرگی می روم که جن از او می ترسد.........


سراغ سایه درختان موریانه خورده و بی ریشه نمی روم چرا که سایه سرم اینجاست.

هنگام زمین خوردن دست یاری به سوی نا اهلان دراز نمی کنم چرا که عصای دستم اینجاست.

گرچه بد شدم و غبار روزگارروی عینکم نشسته و همه جا تیره و تار است اما نگران نیستم چرا که سوی چشمانم اینجاست


چهار فصل دنیای خودم را اینگونه سپری کردم که با وجودش هنگام باران چتری بودو پس لرزه های زمستان هم نتوانست در بهار به شکوفه هایش آسیبی برساند.

در تابستان هرچند گرمای خورشیدهمدم هرم تنش شده بوداما سایه سرش بهترین سایه بان همراهم بود.

همچون جدایی برگ و درخت پاییز ماهم فصل جدایی بود برگ های زرد و نارنجی نصیب رفتگر محله و چراغ قلبم با آخرین مد لباس عازم آخرین سفر شد و من ماندم و زمستان که در سوزسرمابدون اینکه خبری از هرم تنش باشدباید برف و باران ها را تحمل می کردم

سراغ باران را می گرفت که این روزها سنگدل شده و اشکی برای ریختن ندارد

مدتهای زیادی است که قفل خلوت تنهایی ام بازشده و من بدنبال شاه کلید می گردم.


قلب امیدی برای تپیدن ندارد٬زبان روزه سکوت گرفته و چشم هاهم ......


نفس تازه ای گرفتم آن هنگام که بغض٬سکوتم را شکست
 
گرگها چرا مرا دوست دارید گرگها می دانید كه محبت با زور نمی شود ...چرا پس مرا مجبور
می كنید تا به آغوش شما بیایم...آغوش شما برای من حسی ندارد اما می آیم چون از جن ها
می ترسم..زمانه اینطور است از بد بدتر آن بدی را انتخاب می كنم ....كه نسبت به بدتر بهتر است ..اما خوب نیست..اما خوبها هم مرا نخواستند ...تا خوبها مرا بخواهند گرگها آغوش خود را باز كنید من در پناه شما باشم از دست جن های نادیده ...گرگها می دانید شما چرا انتخاب كردم... چون خوبها مرا نخواستند ....ولا اقل من شناختی روی بدی شما دارم ...واما جن ها نامریی ها هستند آنها رانمی شناسم.... گرگها آغوش خود را باز كنید می آییم با شما باشم ..اما  شرطم این است من گرگ نخواهم شد..شاید خوی و سرشت گرگ را پیدا كنم..آخه ...........من انسانم اشرف مخلوقاتم ...گرگ .........اخه خدا مرا دوست دارد ..می دانم روزی مرا پیش خوبها خواهند برد...گرگ ها دلخوش نباشید مرا به آغوش خود آوردید من روزی خواهم رفت ..چون منتظر ناجی  هستم ..ناجی كه بشریت را نجات خواهد داد... بدون منت و بدون سلاح  و با صلح و دوستی و فراوانی نعمت..گرگها دلخوش نباشید....من باز خواهم گشت....... منتظر آن روز هستم...كه منجی بشریت بیاید ...اسماعیل بابا


 

شعر بسیجی : بسیجی گمنام

 

فصل های پیش از این هم ابر داشت    بر كویرم بارشی بی صبر داشت

اینك اما عده ای آتش شدند                 بعد كوچ كوه ها آرش شدند

بعضی از آنها كه خون نوشیده اند         ارث جنگ عشق را پوشیده اند

بزدلانی كز هراس ابتر شدند             از بسیجی ها بسیجی تر شدند

تو چه می دانی تگرگ و برگ را          غرق خون خویش، رقص مرگ را

تو چه می دانی سقوط «پاوه» را       «عاصمی» را «باكری» را «كاوه» را

هیچ می دانی «مریوان» چیست؟ هان!  هیچ می دانی كه «چمران» كیست؟ هان!

هیچ می دانی بسیجی سرجداست؟   هیچ می دانی «دوعیجی» در كجاست؟

این صدای بوستانی پرپر است          این زبان سرخ نسلی بی سر است

با همان هایم كه در دین غش زدند       ریشه اسلام را آتش زدند

پای خندق ها احد را ساختند           خون فروشی كرده خود را ساختند

زنده های كمتر از مردارها                   با شما هستم، غنیمت خوارها

بذر هفتاد و دو آفت بر شما                    بردگان سكه! لعنت بر شما

باز دنیا كاسه خمر شماست         باز هم شیطان اولی الامر شماست

با همان هایم كه بعد از آن ولی        شوكران كردند در كام علی

زخمی ام، اما نمك... بی فایده است  درد دارم، نی لبك.... بی فایده است...

---------------


خرئ د یدم نشسته زار و گریان                                                     ز ظلم آدم و از جور پالان

بگفتم ائ خرک اخبار چون است                                              چرا احوال تو بیمار گون است

بگفت از دست انسان خوار گشتم                                                    به زیر بار او بیمار گشتم

همیشه بار بردم بهر انسان                                                      به تابستان وسرمائ زمستان

گهئ مشت و لگد بر پیکرم زد                                                  گهئ هم چوبد ستئ برسرم زد

دلم پردرد از زخم زبانش                                                           زدست حرفهائ بئ حسابش

چرا برمن چنین جوروجفاکرد                                                      چرا فرزند من را بد نما کرد

نباشد کرده ام بد تر ز آدم                                                              یقین بهتر بود از کره آدم

تو دانئ شب جواناتان کجایند                                                       توئ کاباره ها و کافه ها یند

توئ کاباره ها وافور و بنگ است                                             برائ ما خران اینکار ننگ است

درون کافه ها سیگار وقلیان                                                       نشسته پائ قلیان کره انسا ن

نخورده کره من دود قلیان                                                       برائ عیش و نوش رفته بیابان

کجا د یدئ خرئ معتاد باشد                                                             زدرد بئ موادئ زار باشد

شما گویید ما با علم و د ینیم                                                            یکئ در دانهً روئ زمینیم

همین علم شما بر باد تان داد                                                       تروروبمب گذارئ یاد تان داد

کجا د یدئ خرئ را انتهارئ                                                    به امید بهشت وحوض و حورئ

گروگان کئ گرفتم من خرئ را                                                            ببریدم سر کره خرئ را

بهشت ما همین گلزار باشد                                                               که از شر شما آزاد باشد

دگرگویید ما صنعتگرانیم                                                           به روئ این زمین ما بهترانیم

همین صنعت بلائ جانتان شد                                                           بلائ این تن بیمارتان شد

همه تن پرور وبئ حال هستید                                                         دیابت دارید وبیمار هستید

کجا د یدئ خرئ بیمار گردد                                                              ز درد کلیه بئ حال گردد

ازاین صنعت بجز غارتگرئ چیست                                     به روئ این زمین ویرانگرئ چیست

به دریا و به صحرا و بیا بان                                                         زهر موجود زنده تا گیاهان

ز آب و خاک تا سنگ معادن                                                              ز نفت گاز تا طلا و آهن

همه را یک به یک تاراج کرد ید                                                    همه خاک زمین بر باد کردید

حالا هم رفته اید تو آسمانها                                                           شد ید غارتگران کهکشانها

کجا د یدئ خرئ غارتگرئ کرد                                            به ظلم وجور به خرها سرورئ کرد

به یک مشت جوئ من سیر گرد م                                                  به هر آبشخورئ پا گیرگردم

همه کارخانه ها تان گاز سازاست                                             صدائ طیارهاتان ترسنا ک است

زمین گرم از گلخانه ائ شد                                                       زگرما این زمین ویرانه ائ شد

کجا گاز خران گلخانه ائ هست                                                صدایش هم صدائ ناله ائ هست

همئ گویید ما با علم و داد یم                                                      به سازمان ملل مان مئ نازیم

بر این سازما نتا ن من خنده کردم                                                   گهئ هم یا تآمل گریه کردم

عراق در آتش وخون گشته ویران                                              از آن بد ترشده دارفور سودان

ند ید م من ز انسان عد ل و دادئ                                                   همین زندانتان باشد گواهئ

کجا د یدئ خرئ بردار گرد د                                                      و یا درکنج زندان خوار گرد د

شما گویید ما گردن کلفتیم                                                                 به د نبال جو وکاه مفتیم

اگر گردن کلفتیم بارمان چیست                                                 ز ظلم آدم این احوا لمان چیست

لگد گر می زنم از زور بار است                                               ز ترس آدم و از گرگ هار است

خوراک ما خران کاه هست و جو هست                                       خوراک آدمی هم آش جو هست

چرا طعنه به ما که جو خور هستید                                           شما هم همگی آبجو خور هستید

پس از این داد خواهم من ز آدم                                                       نخواهم بار برد از بهر آدم

اگر من بار بردم بهر آدم                                                               بدان من خرترم از کره آدم

dardnews.ir

 


هوالحق ...

((اللهم عجل لولیک الفرج))

 دکتر محمد علی هالو  درد نیوز :dardnews.ir

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مهندس مهران مهر آور - كاندیدا مطرح دوره دهم مجلس -‌آستارا

 هوالصابر...

مهندس مهران مهر آور - كاندیدا مطرح دوره دهم مجلس -‌آستارا ( آبادگران آستارا )

فرزند آستارا  با برنامه علمی و كارشناسی +تخصص و تعهد +وفاداری +صداقت +متعقد به قانون اساسی و قانون گرایی +تدبیر  و امیدو اعتدال =نماینده شهرستان بندر آستارا 1394
هوالقادر
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در اسفند ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد ، به نوعی شاید مهمترین رویداد سیاسی پیش رو در داخل کشور باشد. به همین روی افراد مشتاق برای ورود به این حوزه که البته یکی از قدرتمندترین ستونهای سیاسی کشور نیز به حساب می اید، در سایه و به اشکال مختلف فعالیت های انتخاباتی خود را شروع کرده اند. بر اساس گزارشهای دریافتی  آبادگران جوان  آستارا و لوندویل و حومه  بدین سان نگاهی خواهیم داشت به کاندیداهای احتمالی حوزه انتخابیه  بندرآستارا ،غرب گیلان  و استان گیلان که برای کسب یک کرسی بهارستان با هم رقابت خواهند کرد
. جوانان دانش آموخته  و نخبه استارا ین بار جوانی از فرزندان آستارا رابعنوان كاندیدا دوره دهم كاندیدا كردند كه از نظر علمی و حقوقی و ادب و تجارب و مدیریت  و برنامه هایش  زبان زد است با اینكه در این دوسال به این جوان دو مسئولیت سیاسی مهم پشنهاد كردند  وی اعلام كرده من بعنوان فرزند آستارا  و كار آفرین ملی  با برنامه هایم با كمك خدا و مردم آستارا بنابر به درخواست  جوانان نخبه و دانش آموخته  و رجال سیاسی و فرهنگی آستارا   به عرصه انتخابات خواهم آمد ...انشاالله باشد در خدمت عزیزان مرز نشین آستارا باشم وی در جلسات می گوید 
مشارکت حداکثری مردم آستارا  می تواند در تصمیم نهایی کاندیداها موثر باشد  و اگر نماینده با اكثریت مطلق رای و پشتبانی مردمی باشد بهتر می توانند از حق و حقوق حوزه انتخابیه دفاع كند و من  بعنوان فرزند آستارا  به مردم شهرستان بندر آستارا اعتماد دارم.

گزیده ای سخنرانی مهندس مهر آور در دعوت مردمی برای كاندیدا شدن :

سوره الطور آیه ۴۸ : وَ اصْبرِْ لِحُکمْ‏ِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَ سَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُوم‏ (  صبر کن براى حکم پروردگار خود اى پیغمبر! که البته تو در حفظ و عنایت مایى )
سخنرانی  بخش مر كزی (حیران آستارا ) جمعه: حیران متعلق به آستارا است باید 20 كلیومتر حوزه استحفاظی آستارا به آستارا برگردانده شود و مدیریت راه حوزه استحفاظی آستارا از اردبیل باید سلب شود  و تبدیل حیران به منطقه ویژه و قطب گردشگری در كشور . پیگیریی در گاز رسانی به بخش مر كزی بخصوص دهستان حیران و حل مشكلان بخش مر كزی

 سخنرانی روز یكشنبه ویرمونی :اشتغال حق طبیعی تمام ایرانیان است بخصوص جوانان بیكار بخصوص دانش آخوختگان شهرستان استارا  و
با این حال بنا به فقه سیاسی شخص من، پول جمع کردن و خرج کردن برای جلب رای مردم حرام است. این پول‌ها معلوم نیست از کجا می‌آید؛ اگر از راه حلال بیاید که یک بار نجس است و اگر از حرام بیاید دو بار نجس است. به طور کلی به عقیده من این که پول جمع شود تا یکی رای مردم را به دست بیاورد اشتباه است. این همه پول خرج می‌شود و نتیجه اش  حوزه انتخابیه از نظر پیشرفت از نقاط دیگر كشور عقب می ماند و..

.
وی در سخنرانی خود در كوچه پریان دو شنبه اعلام كرد من بعنوان فرزند آستارا : اولین اقدام اشتغال زایی و استفاده از جوانان بومی دانش آموخته و كار آفرین  و پرورش مدیران بومی در آستارا و تاسیس فرمانداری ویژه آستارا +پی گیریی منطقه آزاد آستارا   می باشد.
درسخنرانی خیابان امام ( تله سیفی ) سه شنبه :آستارا برای فرزندان آستارا پی گیریی در ارتقا بندر استارا از دو اسكله كوچك به 12 اسلكه استاندار  برای استغال زایی
سخنرانی در خیابان آبشار لوندویل  پنج شنبه : تبدیل و تاسیس لوندویل به منطقه ویژه گردشگری و تروریستی  در سطح كشور  و تاسیس ادارات دولتی  در شهر لوندویل و تاسیس حوزه انتظامی و قضایی در بخش لوندویل مطابق قانون و محرومیت زادیی لوندویل
امشب در كوی نهانی :استارا برای فرزندان آستارا وانشالله با پی گیریی نه شعار تاسیس فرماندار ویژه استارا ..آستارا آباد همراه با پیشرفت و ابادانی
سخنرانی شنبه هفته پیش در شهرك عباس آباد :شعار دادن و قسم دادن ممنوع جوانان و فرزندان جوان و دانش آموخته استارا برای پیشرفت و‌ابادانی و استغال زایی آمده اند با برنامه با بودن دانش اموختگان و نیروی كار مفید درآستارا و منابع طبیعی و پتانسیل  و ساحل و كوه و كشاورزی و كارآفرین آستارا باید با كار علمی و كارشناسی به قطب گردشگری و تجاری و صنعتی ایران تبدیل می گردد.
سخنان مهندس مهر آور درسیبلی و كانرود و قنبر محله وسیبلی  :
من می‌آیم که حرف‌هایی را که پیش از این هم مطرح کرده بودم بزنم. جناح و گروه‌های سیاسی صرفا در فرم سیاسی معنی دارد، وگرنه اصل ماجرا راست، چپ و یا مستقل بودن نیست. آدم خودش اسم دارد، پس برای خودش اسم انتخاب نمی‌کند. مهم این است که فرد خودش آرا و عقاید و عملکردش را نشان دهد. این موضوعی است که امیدوارم در ذهن مردم هم تبیین شود تا کسی نتواند با وصل کردن خود به یک جریان سیاسی و سوءاستفاده، رای بیاورد.

هوالحق
این مهندس جوان در مدت یكسال كه در آستارا چهره به چهره تبلیغ می كند هوا خواهان زیادی بدست اورده اكثر جوانهای تحصیل كرده ونخبه آستارا و لوندویل از  وی حمایت می كنند و یكی از كاندیدا مطرح  و حتی شانس پیروزی دارد ..

هوالقادر

سوره بلد آیه ۱۷ : ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ( این کارها کند تا که از آن کسانى باشد که ایمان آوردند و سفارش کردند دیگران را به صبر، و سفارش کردند به شفقت به مردم )

مهندس مهران مهر آور متولد سوم شهریورماه  1358 خورسیدی در آستارا  و مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی را دارد . ( جوان كار آفرینی تحصیل كرده متولد و ساكن استارا و خیرین معروف منطفه و كشور  و از فعالان محیط زیست وسیاسی كشور) معروف به حاجی مهرآور فوق لیسانس میلیاردر و جوان  تاجر معروف آستارایی كه ساكن تهران  بود ( بكارركار تجاری ) مدتی ایست به آستارا نقل مكان كرده و ساكن شده است فعالیت اقتصادی خود را در استارا به جهان شروع دوباره كرده است  و مدتی بعنوان كاندیدا شهرداری لوندویل  و بخشدار لوندویل و حتی معاون سیاسی فرمانداریآستارا مطرح بود و سرانجام به شایعات مطرح شده در خصوص ورود به عنوان کاندیدای مجلس  واکنش نشان داد....مهر آور  در این خصوص گفت:   بنا به درخواست  جمعی از تحصیل كرده و دانش اموختگان و تاجر ها و دانشجوایان  و فرهنگیان  و بازاریان و فعالین سیاسی آستارا برای كاندیدای  شدن  اعلام آمادگی كردم بنبا بر وظیفه و احساس تكلیف در این انتخابات شركت خواهم كرد.....مهر رآور  در خصوص اینکه اگر در انتخابات پیش رو به عنوان حاضر شد و با توجه به  نزدیکی ایشان به جریان اعتدالگرا، آیا از سوی ایشان حمایت خواهد شد یا خیر؟ نیز گفت:  مهر آور گفت دوستان خوبی در این بین در سطح شهرستانی و كشوری دارم و هنوز زود است اما عزم من صد رد صد است ....بسیاری از فعالین سیاسی  استارا و لوندویل  بر این باورند در صورت ورود  این جوان تحصیل كرده  و میلیاردر و با ادب آستارایی در انتخابات می توان از وی به عنوان یکی از بختهای اصلی راهیابی به بهارستان نام برد؛ اتفاقی که  از سوی وی تاییدشده است..اعتدال گرا

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گرگها آغوش خود را باز كنید تا اسماعیل بابا بیاید.

دلنوشته اا دارستانی


می ترسم از گرگ صفت هااما چاره ای نیست سراغ همان گرگی می روم که جن از او می ترسد......... چه كنم زمانه مرا ورق را اینطور عوض كرد گرگها آغوش خود را باز كنید تا اسماعیل بابا بیاید...دنیا خیلی ......
خسته تر از  همیشه در زاد روز تولدم  سنگینی پلک هارا با آب سبک می کنم و نگاهی به گنجشک های داخل حیاط منزلمان می اندازم وگوش جان می سپارم به آواز آنها که به یکباره حسرت پرواز به دلم گذاشتند پروازی که در آن خبری از تابلوهای عبور ممنوع توقف مطلقا ممنوع و راه یکطرفه نیست.


می ترسم از عشق دوباره اماچه باید کرد که هنوز دلتنگ و اسیر لحظه های با تو بودن هستم.

می ترسم از وابستگی ها اما چه باید کرد که هنوز بدنبال چتری هستم برای خیس نشدن زیر این باران تنهایی.

می ترسم از سردی این هوای دلم اما میدانم که باید خانه ای ساخت کنج دلمان تا با گرمای وجودت در آنجا ساکن شویم.

می ترسم از گرگ صفت هااما چاره ای نیست سراغ همان گرگی می روم که جن از او می ترسد.........


سراغ سایه درختان موریانه خورده و بی ریشه نمی روم چرا که سایه سرم اینجاست.

هنگام زمین خوردن دست یاری به سوی نا اهلان دراز نمی کنم چرا که عصای دستم اینجاست.

گرچه بد شدم و غبار روزگارروی عینکم نشسته و همه جا تیره و تار است اما نگران نیستم چرا که سوی چشمانم اینجاست


چهار فصل دنیای خودم را اینگونه سپری کردم که با وجودش هنگام باران چتری بودو پس لرزه های زمستان هم نتوانست در بهار به شکوفه هایش آسیبی برساند.

در تابستان هرچند گرمای خورشیدهمدم هرم تنش شده بوداما سایه سرش بهترین سایه بان همراهم بود.

همچون جدایی برگ و درخت پاییز ماهم فصل جدایی بود برگ های زرد و نارنجی نصیب رفتگر محله و چراغ قلبم با آخرین مد لباس عازم آخرین سفر شد و من ماندم و زمستان که در سوزسرمابدون اینکه خبری از هرم تنش باشدباید برف و باران ها را تحمل می کردم

سراغ باران را می گرفت که این روزها سنگدل شده و اشکی برای ریختن ندارد

مدتهای زیادی است که قفل خلوت تنهایی ام بازشده و من بدنبال شاه کلید می گردم.


قلب امیدی برای تپیدن ندارد٬زبان روزه سکوت گرفته و چشم هاهم ......


نفس تازه ای گرفتم آن هنگام که بغض٬سکوتم را شکست
 
گرگها چرا مرا دوست دارید گرگها می دانید كه محبت با زور نمی شود ...چرا پس مرا مجبور
می كنید تا به آغوش شما بیایم...آغوش شما برای من حسی ندارد اما می آیم چون از جن ها
می ترسم..زمانه اینطور است از بد بدتر آن بدی را انتخاب می كنم ....كه نسبت به بدتر بهتر است ..اما خوب نیست..اما خوبها هم مرا نخواستند ...تا خوبها مرا بخواهند گرگها آغوش خود را باز كنید من در پناه شما باشم از دست جن های نادیده ...گرگها می دانید شما چرا انتخاب كردم... چون خوبها مرا نخواستند ....ولا اقل من شناختی روی بدی شما دارم ...واما جن ها نامریی ها هستند آنها رانمی شناسم.... گرگها آغوش خود را باز كنید می آییم با شما باشم ..اما  شرطم این است من گرگ نخواهم شد..شاید خوی و سرشت گرگ را پیدا كنم..آخه ...........من انسانم اشرف مخلوقاتم ...گرگ .........اخه خدا مرا دوست دارد ..می دانم روزی مرا پیش خوبها خواهند برد...گرگ ها دلخوش نباشید مرا به آغوش خود آوردید من روزی خواهم رفت ..چون منتظر ناجی  هستم ..ناجی كه بشریت را نجات خواهد داد... بدون منت و بدون سلاح  و با صلح و دوستی و فراوانی نعمت..گرگها دلخوش نباشید....من باز خواهم گشت....... منتظر آن روز هستم...كه منجی بشریت بیاید ...اسماعیل بابا


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بی قرار


من از تولد عاشقم؛ وقتی پدر با عشق
بعد از اذانش «یا حسین»ی خواند در گوشم
در چشمهایت ای عمو جان! کربلا دیدم
وقتی گرفتی لحظه‌ی اول در آغوشم

بگذار من هم در صف دلدادگان باشم
نام مرا هم در میان عاشقان بنویس
بعد از علی اکبر گمانم نوبت من شد
پیش جوان اسمی هم از این نوجوان بنویس

از من عموجان در گذر فرقی نخواهد کرد
حتی اگر از من بگیرد عمه شمشیرم
بی تو نمی‌مانم... خودت هم خوب می‌دانی
فردا ببینم نیستی از غصه می‌میرم

می‌دانم اکنون در دل پاکت چه غوغایی ست
قربانیت وقتی که میراث حسن باشد
می‌دانم اذنم می‌دهی اشکت که پایان یافت
خط حسن وقتی که در دستان من باشد

حال عجیبی شد میان ماندن و رفتن
بین نگاه تو وَ قلب خود پریشانم
جان دادنم را کاشکی می‌شد نبینی تو
تا بیش از این آن قلب نازک را نلرزانم

نام تورا بردم زدم از خیمه‌ها بیرون
از شوق حتی بند این نعلین وا مانده
بند گریبان مرا وا کن که این میدان
اینبار مست سینه چاکت را فراخوانده

هم جوشنم شد هم توانم داد با عطرش
شالی که روی شانه‌ام انداختی با عشق
شمشیر در دستم چه حیدروار می‌چرخد
از من چه مرد بی‌نظیری ساختی با عشق

فرزند زهرا ! تا نظر بر دشمنت کردم
خون علی انگار در قلبم به جوش آمد
عباس با هر ضربه‌ام تکبیر سر می‌داد
روح الامین هم لافتی گو در خروش آمد

باید بترسد لشکری وقتی دل حیدر
در سینه‌ی فرزند سردار جمل باشد
باید بلرزد بر خود از شمشیر آن شیری
شیری که پیشش مرگ شیرین چون عسل باشد

آخر به رسم خویش جنگیدند، تا دیدند
دیگر نمانده آن طرف با من هماوردی
پیکار این مردم عموجان! با جوانمردان
در رسمشان راهی ندارد غیر نامردی

هرچند سنگ از هر طرف سوی تنم بارید
جان و تن قاسم بلا گردان تو آقا
سنگ است و پیشانی لب ودندان، ... به پیغمبر
این یک بلا سخت است دور از جان تو آقا

زیر سم این اسبها کردم صبوری تا
یک وقت ناراحت نگردد قلب محبوبم
پاهایشان خیلی نخورده بر تنم محکم
یک درد معمولی‌ست باور کن عمو! خوبم

خوبم عمو! اما امان از سینه‌ی‌ مجروح
این درد کامل مرد را از پا می‌اندازد
مخصوصا آن نعلی که آمد روی پهلویم
هی بر لبانم ذکر «یا زهرا» می‌اندازد

«احلی...» حدیث چشمهای مهربانت بود
آری تو طعم مرگ را پیشم عسل کردی
حتی دهان زخمهایم نیز شیرین شد
وقتی مرا مثل علی اکبر بغل کردی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سخاوت سیلمان نژاد-كاندیدای مطرح دوره دهم مجلس - آستارا

سخاوت سیلمان نژاد - كارشناس ارشد - معاون اداره صنعت و معدن وتجارت- ریس اسبق اداره ورزش و جوانان آستارا - داور بین المللی فوتبال ( شناخته شده )-از فعالان سیاسی و فرهنگی گیلان- استاد دانشگاههای آستارا - مورد حمایت جمعی  بازار یان ، اصناف  و تاجر های بین المللی ، فرهنگیان و دانشگاهیان و تعاونگران   و كشاورزان و صیادان  آستارا و اهل هیچ جناح و حزبی نیست مستقل ( اعتدالگرا ) توضیح اینكه یكی از كاندیدای مطرح كه قبلا رد صلاحیت شده اعلام كرده در صورت رد صلاحیت از سخاوت حمایت می كند در صورت حمایت این كاندیدا معروف سخاوت شانش خوبی خواهد داشت


حضرت امام خامنه ای:

 

(هیچ عبادتى بالاتر از خدمت به مردم نیست؛ چه

 

در شهر، چه در بخش و چه در روستا.)


 بیوگرافی سخاوت سیلمان نژاد : فوق لیسانس- استاد دانشگاه - ریس اسبق اداره ورزش و جوانان  آستارا - معاون اداره صنعت و معدن و تجارت آستارا - داور بین المللی - متاهل- اعتدال گرا

سخاوت سلیمان نژاد فعال در عرصه ورزش 

  

به صورت حرفه ای  

 

 سایت رسمی فدراسون فوتبال بیوگرافی ورزشی وی را اینگونه بیان میکند.

سخاوت سلیمان نژاد

تاریخ تولد : ۰۲/۰۱/۱۳۵۱  

تعداد بازیهای قضاوت کرده : ۲۱  

سال شروع داوری: ۱۳۷۴  

سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴  

رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور 

 تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: ۶  

جزئیات: 

 سایپای کرج آلومینیوم هرمزگان ۰۲/۰۶/۱۳۹۱  

سایپای کرج صبای قم ۲۸/۰۸/۱۳۹۱  

تراکتورسازی تبریز راه آهن تهران ۲۴/۱۰/۱۳۹۱  

ذوب آهن اصفهان نفت تهران ۱۰/۱۱/۱۳۹۱  

تراکتورسازی تبریز فجر سپاسی ۰۳/۱۲/۱۳۹۱  

ذوب آهن اصفهان پیکان تهران ۲۷/۱۲/۱۳۹۱  

سخاوت سلیمان نژاد از سال ۱۳۸۴در حال قضاوت در لیگ برتر بوده و آخرین درجه داوری اش ملی  

(۱۳۸۱) است. سلیمان نژاد از سال ۱۳۷۴ که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعالیت حرفه ایش را آغاز کرده است. وی دارای مدرک کارشناسی رشته مدیریت دولتی است.

سخاوت سلیمان نژاد از سال ۱۳۸۴در حال قضاوت در لیگ برتر بوده

و آخرین درجه داوری اش ملی (۱۳۸۱) است. سلیمان نژاد از سال 

۱۳۷۴ که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعالیت حرفه ایش را آغاز

کرده است. وی دارای مدرک کارشناسی رشته مدیریت دولتی است.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پخت لاستیك محسن(اسفندیاری) آستارا

كار ما تبلیغ ماست
پخت لاستیك محسن(اسفندیاری)در شمال غرب ایران....

پخت لاستیك محسن(اسفندیاری)شبعه  آستارا
اولین و بزرگترین مر كز تعمیر و پخت انواع لاستیك ها با دستگاه بخاریز در‌آستارا  -خورو های سبك و سنگین (سواری - كامیون و تراكتور و كلیه ماشین اْات سبك و سنگین)

تعیمر پارگی از آج لاستیك و بغل لاستیك ولبه لاستیك و دو پوستی لاستیك


دارای گواهی از سازمان فنی و حرفه كشور... با كادر با تجربه و با سابقه

كار با مواد تضیمن شده مورد تایید استاندارد  و مر كز روكش كشور crep
شبعه اردبیل 1: اردبیل خیابان باكری
شبعه شماره دوم : بندر‌استارا - شهرك عاس آباد نرسیده به هتل ایساتیس..جاده اصلی آستارا به رشت....
همراه:09144561396
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

علل پهلو (سكو )نگرفتن كشتی های تجاری در بندر آستارا

علل پهلو (سكو )نگرفتن كشتی های تجاری در بندر آستارا : اادارستانی نویسنده و محقق و رو زنامه نگار dardnews.ir

برای من همیشه سوال بود چرا كشتی ها بار خود را در بندر‌استارا تخلیه نمی كنند و دربیشتر ترجیح می دهند در بندر آنزلی تخلیه می كنند ..مدتی بود تحقیق كردم حتی بخاطر ش انزلی رفتم و از تاجرها و بعض ناخدا ها و خدمه كشتی های تجاری ..نتیجه را برای رویت مسئولان برای حل معضل و پی گیریی و مردم‌استارا جهت استحضار

 

1-نداشتن انبار سر پوشیده مجهز در بندر آستارا : بیشتر بارها كه با توجه به بارانگی و هوای گیلان امكان خراب شدن دارد در بندر انزلی تخلیه می وشد و دربندر استارا تخلیه نمی شود

2-نداشتن یك كشتی لایروبی شبانروزی و متعلق به بندر آستارا : بندر انزلی دو كشتی مجهز لایروب دارد و اكثر مواقع اسكله ها درحال لایروبی كامل هستند و عمق آب داخل اسكله برای اسكو گرفتن كستی باری آماده است..مثال وقتی كشتی ها تجاری وقتی می خواهند در اسكله آستارا سكو بگیرند سوال می كنند عمق آب داخل اسكله را می بینند كه داخل اسكله استاندارنیست لابروبی استاندارد نشده بمقصد انزلی می روند.

 مطابق استاندارد اسكله باید خودش 24 ساعتع كشتی لایروب داشته باشد كه هر مدت یكبار كشتی لایروب انزلی و.. برای لایروبی اسكله بندر استارا می اید و دوباره بر می گردد انزلی در صورتیكه استاندار اسكله می گوید یك كشتی لایروب باید دراختیار شبانروز اسكله باشد و قتی اسكله  پر می شود از رسوب و.. باید لایروبی شود و اگر یك كشتی لایروب دایم در بندراستارا باشد بیشتر كشتی ها تجاری دربندر آستارا سكو می گیرند بخصوص بارهای  كه بمقصد اردبیل و آذربایجان و.. می آید برای تجار صرف می كند  دراستارا تخلیه شود چون ناخدا عمق اسكله را استاندارد نمی دانند در انزلی تخلیه می شود و مشكل اینجا نبود لایروب شبانروز است..

3-بندر آستارا یك اسكله تجاری دارد و اما بندرانزلی 10 اسكله و كشتی های تجاری برای ورود به اسكله استارا وقتی كشتی در حال بارگیریی است باید در انتظار باشد ووكشتی تجاری ترجیح می دهد در بندر انزلی كه 10 اسلكه دارد تخلیه شود .. با توجه به وضعیت بندرآستارا  اسكله آستارا از یك اسكله به حداقل به سه اسكله افزایش یابد..

موارد دیگر است كه بعداز اینكه تحقیقاتم تكمیل و استاندارد شد می نویسم.

  اگراین معایب حل نشود انتظار باید نداشته باشیم  كشتی های تجار ی دراستارا پهلو بگیرند.. و ما فقط اسم بندر را به یدك خواهیم برد..از اشتغال زایی زیاد خبری نیست .. و بندر آستارا یاری رقابت با بندر انزلی را نخواهد داشت تا این مشكلات مرتفع نگردد متاسفانه در این مورد به مسئولان و نماینده اطلاع رسانی نیم شو د تا پی گیریی كنند.. و متاسفانه منطقه ویژه اقتصادی هم شده قوز بالا قوز.. زمین های كه قرار بود منطقه شود خانه ساز یو ویلا سازی غیر مجاز ساخته شده است و برق كشی و آب و...من كه چشمم آب نمی خوردبشود با زبان خوش  متصرفین كه در ایجا زندگی می كنند تخلیه كرد.. بنابر تحقیات من آستارا استحقاق تبدیل منطقه آزاد تجاری دارد و تحقیقات غلمی را قبلا برایتان نوشتم..

 من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..

 ساختمان اداری بندرآستارا

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.irداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برپایی غرفه فرهنگ کده تالش

برپایی غرفه فرهنگ کده تالش

آرمین فریدی هفت خوانی مدیر فرهنگ کده تالش :اساس و هویت مجموعه فرهنگ کده تالش، عشق به اصالت های فرهنگیست.

فرهاد دلق پوش نماینده سابق استارا در بازدید از غرفه ی فرهنگ کده تالش: امیدواریم با وجود ادیبی فاضل چون دکتر فیروز فاضلی در سایه منویات رهبری در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، شاهد رشد و شکوفایی خرده فرهنگ ها به خصوص فرهنگ و تمدن تالش باشیم.

به گزارش تالشان نیوز : موسسه  فرهنگی هنری فرهنگ کده  تالش در سال ۱۳۸۷ با حضور جمعی از جوانان فعال فرهنگی تالش از ماسوله تا شهر مرزی عنبران، فعالیت خود را باهدف حفظ و اشاعه  فرهنگ و تمدن تالش آغاز کرد که حاصل آن تألیفات و آثار فرهنگی هنری بسیاری است که امروزه در اختیار مخاطبان قرار دارد.
این موسسه پیرو اهداف فرهنگی خود، امسال برای نخستین بار با حمایت های مالی آقای افشین کرمزاده در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب حضور به عمل آورده و محصولات ناشران و مؤلفان فعال در این حوزه را به منصه  ظهور گذاشتند که با استقبال خوبی از مخاطبان مواجه شده است.
آرمین فریدی هفت خوانی مدیر فرهنگ کده  تالش و از اساتید موسیقی نواحی گیلان، در اجتماع فرهنگ دوستان در پنجمین روز برپایی این غرفه ضمن تشریح فعالیت های فرهنگ کده از آغاز تا کنون، عنوان داشت؛ اساس کار فعالیت های این موسسه، عشق به اصالت ها و فرهنگ و تمدن تالش میباشد.
آرمین فریدی تقدیر از دو چهره  فاخر و ماندگار عرصه  فرهنگ تالش، شاعر فقید زنده اد فرامرز مسرور و استاد عبدلی را ازجمله فعالیت های فرهنگ کده تالش برشمرد و نوید آن را داد که با اتکای به جوانان دغدغه مند عرصه  فرهنگ، روزهای خوب و روشنی در پیش روی این موسسه قرار خواهد داشت.
افشین کرمزاده مدیر برپایی غرفه  فرهنگ کده تالش نیز با ابراز رضایت از استقبال پژوهشگران بیان داشت: برای اولین بار توانستیم با تمام محدودیت ها، رضایت نسبی مخاطبان را جلب نماییم و سعی بر آن داریم درسالهای آتی در راستای هرچه بهتر شدن این غرفه، تلاش بیشتری به کار ببندیم. کرم زاده در پاسخ به پرسش حمایت ارگان ها و نهادهای فرهنگی استان در خصوص برپایی این غرفه چنین گفت: متأسفانه و یا خوشبختانه این غرفه تنها متکی به اعضای خودِ مجموعه بوده و از سمت ارگان خاصی مورد حمایت قرار نگرفته است، البته انتظار و درخواستی هم تاکنون در این خصوص نداشته ایم.
کرم زاده درباره  اهداف برپایی این غرفه گفت: مقصود ما از این حرکت به نمایش گذاشتن و در اختیار قرار دادن منابع مکتوب تالشی برای پژوهشگران، محققان، نویسندگان و فرهنگدوستان تالش است. همچنین بازدید از این غرفه در این ده روز، بهانه ای برای دید و بازدید تالشان به ویژه تالشان مقیم تهران، بوده است.
وی در پایان از ناصر عاشوری نماینده  شهرستان فومن و شفت، فرهاد دلق پوش نماینده  اسبق شهرستان آستارا و دکتر نظامی از خانه تالش تهران بابت بازدیدشان از این غرفه،همچنین ازحضورحسین صفری متصدی غرفه، تشکر به عمل آورد.
فرهاد دلق پوش نماینده  سابق آستارا و از مدیران ارشد اسبق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز از بازدید کنندگان این غرفه بود که چنین اظهار داشت : در ابتدا باید از دست اندرکاران فرهنگ کده  تالش تقدیر و تشکر نمود که توانستند با همه  مشکلات پیش روی عرصه  فرهنگ، چنین فضای خوب و صمیمی ای را فراهم آورند. بنده نیز به عنوان فرزند تالش، از حضور در میان این جوانان و فرهیختگان به خود میبالم و به عنوان عضو افتخاری، خودم را در رکاب این حرکت فرهنگی میبینم.
وی در ادامه افزود: برپایی این غرفه، نشانگر نفس عمل و انجام تکلیفی فرهنگی برای نشان دادن بلندای یک تمدن درخشان در دل تمدن و هویت غنی ایرانی است.
وی ابراز امیدواری کرد؛ جایگاه فرهنگ و تمدن تالش با همت مسئولین و پژوهشگران با برگزاری همایش ملی منطقه ای و بین المللی ترفیع یابد.
دلق پوش در پایان سخنان خود همچنین گفت: امیدواریم با وجود ادیبی فاضل چون دکترفیروز فاضلی در سایه  منویات رهبری در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، شاهد رشد و شکوفایی خرده فرهنگ ها به خصوص فرهنگ و تمدن تالش باشیم .فرهاد دلق پوش: امیدواریم با وجود ادیبی فاضل چون دکتر فیروز فاضلی در سایه منویات رهبری در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، شاهد رشد و شکوفایی خرده فرهنگ ها به خصوص فرهنگ و تمدن تالش باشیم.


نماینده سابق آستارا : تالش یک ملت ریشه دار در گستره تاریخ دنیا و یک فرهنگ دیرینه ایی در تمدن ایرانی است.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گرگها آغوش خود را باز كنید تا اسماعیل بابا بیاید.

دلنوشته اا دارستانی


می ترسم از گرگ صفت هااما چاره ای نیست سراغ همان گرگی می روم که جن از او می ترسد......... چه كنم زمانه مرا ورق را اینطور عوض كرد گرگها آغوش خود را باز كنید تا اسماعیل بابا بیاید...دنیا خیلی ......
خسته تر از  همیشه در زاد روز تولدم  سنگینی پلک هارا با آب سبک می کنم و نگاهی به گنجشک های داخل حیاط منزلمان می اندازم وگوش جان می سپارم به آواز آنها که به یکباره حسرت پرواز به دلم گذاشتند پروازی که در آن خبری از تابلوهای عبور ممنوع توقف مطلقا ممنوع و راه یکطرفه نیست.


می ترسم از عشق دوباره اماچه باید کرد که هنوز دلتنگ و اسیر لحظه های با تو بودن هستم.

می ترسم از وابستگی ها اما چه باید کرد که هنوز بدنبال چتری هستم برای خیس نشدن زیر این باران تنهایی.

می ترسم از سردی این هوای دلم اما میدانم که باید خانه ای ساخت کنج دلمان تا با گرمای وجودت در آنجا ساکن شویم.

می ترسم از گرگ صفت هااما چاره ای نیست سراغ همان گرگی می روم که جن از او می ترسد.........


سراغ سایه درختان موریانه خورده و بی ریشه نمی روم چرا که سایه سرم اینجاست.

هنگام زمین خوردن دست یاری به سوی نا اهلان دراز نمی کنم چرا که عصای دستم اینجاست.

گرچه بد شدم و غبار روزگارروی عینکم نشسته و همه جا تیره و تار است اما نگران نیستم چرا که سوی چشمانم اینجاست


چهار فصل دنیای خودم را اینگونه سپری کردم که با وجودش هنگام باران چتری بودو پس لرزه های زمستان هم نتوانست در بهار به شکوفه هایش آسیبی برساند.

در تابستان هرچند گرمای خورشیدهمدم هرم تنش شده بوداما سایه سرش بهترین سایه بان همراهم بود.

همچون جدایی برگ و درخت پاییز ماهم فصل جدایی بود برگ های زرد و نارنجی نصیب رفتگر محله و چراغ قلبم با آخرین مد لباس عازم آخرین سفر شد و من ماندم و زمستان که در سوزسرمابدون اینکه خبری از هرم تنش باشدباید برف و باران ها را تحمل می کردم

سراغ باران را می گرفت که این روزها سنگدل شده و اشکی برای ریختن ندارد

مدتهای زیادی است که قفل خلوت تنهایی ام بازشده و من بدنبال شاه کلید می گردم.


قلب امیدی برای تپیدن ندارد٬زبان روزه سکوت گرفته و چشم هاهم ......


نفس تازه ای گرفتم آن هنگام که بغض٬سکوتم را شکست
 
گرگها چرا مرا دوست دارید گرگها می دانید كه محبت با زور نمی شود ...چرا پس مرا مجبور
می كنید تا به آغوش شما بیایم...آغوش شما برای من حسی ندارد اما می آیم چون از جن ها
می ترسم..زمانه اینطور است از بد بدتر آن بدی را انتخاب می كنم ....كه نسبت به بدتر بهتر است ..اما خوب نیست..اما خوبها هم مرا نخواستند ...تا خوبها مرا بخواهند گرگها آغوش خود را باز كنید من در پناه شما باشم از دست جن های نادیده ...گرگها می دانید شما چرا انتخاب كردم... چون خوبها مرا نخواستند ....ولا اقل من شناختی روی بدی شما دارم ...واما جن ها نامریی ها هستند آنها رانمی شناسم.... گرگها آغوش خود را باز كنید می آییم با شما باشم ..اما  شرطم این است من گرگ نخواهم شد..شاید خوی و سرشت گرگ را پیدا كنم..آخه ...........من انسانم اشرف مخلوقاتم ...گرگ .........اخه خدا مرا دوست دارد ..می دانم روزی مرا پیش خوبها خواهند برد...گرگ ها دلخوش نباشید مرا به آغوش خود آوردید من روزی خواهم رفت ..چون منتظر ناجی  هستم ..ناجی كه بشریت را نجات خواهد داد... بدون منت و بدون سلاح  و با صلح و دوستی و فراوانی نعمت..گرگها دلخوش نباشید....من باز خواهم گشت....... منتظر آن روز هستم...كه منجی بشریت بیاید ...اسماعیل بابا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سید علی رهبر من مهربان است

سید علی رهبر من مهربان است  اا دارستانی درجه داربازنشسته ارتش
 رهبر من شخصی ست مهربان، دلسوزی و محبت در صورت و عملش موج میزند، ولی همیشه در مقابل همه اینطور نیست، اگر می دید کسی خلاف اصول خداوند و اعتقاداتش سخنی می گوید با او کنار نمی آید و طردش میکند، به همان نسبت که دوست و خواستار دارد به همان نسبت و شاید هم بیشتر دشمن.رهبر من مصالح اسلام و مردم برایش مهم است ودر راه خدا ملاحظه کسی را نمی کرد و اگر هم میکرد فقط بخاطر خدا.
طرفداران و اطرافیانش به عشق و محبت اش سعی میکنند خلاف حرف و گفته های او کاری انجام ندهند، و از آن طرف مخالفانش میخواهند سر به تنش نباشد. چرا؟ چون با آنها کنار نیامده، چون نخواسته زیر حرفهای و خواسته های نامشروع آنها برود، چون نخواست به خاطر جذب نظر اقلیت، نظر اکثریت را زیر پا بگذارد. و با قاطیعت جلویشان ایستاد. طردشان کرد و از این هم باکی ندارد که ناراحت شوند یا ... . رهبر من خونریز نیست همانند رهبران روس و عرب و غرب و اسراییل نیست ..رهبر من بفكر تشكیل امت واحد جهانی اسلام همانند فرمایش خداست...رهبر من ولی فقیه زمان است...راه و خط رهبر من راه علی ولی الله است ...رهبر من فرماندهی كل قواست...
رهبر من فرمانده كل قلبهای آزاده جهان است.. رهبر من كسی است كه جانم و خانواده ام را فدایش می كنم.....رهبر من امانتدار صاحب الزمان و منجی رهایی بخش جهان است ....

سید علی رهبر من مهربان است  اا دارستانی درجه داربازنشسته ارتش
به قول بعضی ها چرا مسئولان جمهوری اسلامی سكوت می كنند...

تاریخ:دوشنبه 28 اردیبهشت 1394-12:19 ق.ظ

من یادم است بسیجی دو آتشه و درجه دار  تازه ارتش بودم ..همیشه با پدرم بحث می كردم  حالا وقتش است كه ما با عراق متحد شویم بر علیه  آمریكا..پدر م بمن می گفت اسماعیل جان ..صدام یك سگ هار است و دوما ...رهبر همه چیز را قبل از همه می بیند .......
بعداز شكست صدام مطلبی خواندم از یكی از سرداران كه به زیارت كربلا رفته بود....نقل كرده بود كه اعمال صدام مرا شناخته نزد صدام بردنند فكر كردم آنها می خواهند بلایی سر من بیاورنند.. صدام بمن گفت به رهبر معظم بگو ....بیایید با ما متحد شویم بر علیه آمریكا ما پیروز می شویم.. سردار ادامه داد..بعداز زیارت خدمت آقا رسیدم.. موضوع را گفتم ... اقا بمن متنی را نشان داد ... صدام به آمریكاییه پیام فرستاد ه بود اگر باسر نگونی من كاری نداشته باشید  من ایران را سعی می كنم متحد سازم  ...رژیم من كنار می كشد بهانیه دست شماست علیه ایران جنگ كنید .... وبعدها فهمیدم رهبر من خیلی جلوت از ما می بیند ...

این روزها دل خیلی ها به درد آمده، از بچه ی پنج ساله گرفته تا آن پیری که دندان در دهان ندارد و با آن حال علیه هتاکان عاشورا و مقام ولایت شعار میدهد. 

می گویند چرا ایران پایگاههای آمریكا در خلیج فارس را نمی زند چرا به عربستان حمله نمی كند و چرا به یمن نیرو نمی فرستد و....

بحث اینجا ست که  به قول
بعضی ها چرا مسئولان جمهوری اسلامی سكوت می كنند...
اینکه ازاین ماجراها دل همه به درد آمده جای انکار نیست، حرف اینست، فکر نمی کنید که اگر از همان اول جلوشان را می گرفتند ، آنها را تبدیل به یک اسطوره میکردند! و به آنها لقب شهید آزاده می دادند!


چه کسی از درونشان خبر داشت؟! اصلا کسی قبول میکرد که اینها هدفشان چیز دیگریست؟! مدام می گفتند که اینها بخاطر تخلفات انتخاباتی اعتراض می کنند، توجه کنید، شورش را به اسم اعتراض آرام نام گزاری میکردند.


حالا اگر همان موقع دست گیر می شدند و به جزایشان رسیدگی میشد کسی باور می کرد که اینها با چه قصد و نیتی جلو امدند؟!

اینها باید خودشان را نشان میدادند، باید درون کثیف شان به همه نشان داده میشد تا جای شبهه ایی باقی نماند، الان دیگر حجت برای همه تمام است وگرنه  اگر همان موقع جلویشان گرفته میشد، خیلی راحت به نیت شان می رسیدند اذهان مردم را مخدوش می کردند.


با این همه افتضاحات که بار اوردند هنوز زبانشان سه متر دراز است بعد اگر همان موقع عکس العمل نشان میدادیم، ما می شدیم یزیدیان و آنها می شدند یاران امام حسین!

تا زمانیكه پس مقام داشتند شورای نگهبان و نظر امام و رهبر را اعلم می كردند  و...

تا دیروز اسم امام را علم می کردند، و می گفتند که نظر امام در مورد فلانی این چنین بوده
و امروز عکسش را به آتش می کشند

تا دیروز پست و منصب های خود را در زمان امام به رخ یکدیگر می کشیدند
و امروزعکسش را به آتش می کشند

تا دیروز عکس امام را به سینه می چسباندند
و امروز عکس منتظری را

تا دیروز بین دختران و پسران دیوار می کشیدند
وامروز چادر از سر دختران

تا دیروز نوای یا حسینا سر میداند
 و امروزنوای یا حسین یا میر حسین

تا دیروز همه در پیش چشمانشان در حکم یکی بودند
و امروز خانواده اش مستثنا

تا دیروز حامی ولایت فقیه بودند
و امروز خواهان ولایت فقیه

تا دیروز دغدغه شان مسئله فلسطین بود و نیرو می فرستادند
و امروز نه غزه و نه لبنان

تا دیروز لعن به بنی صدر می فرستادند
و امروز خود راه بنی صدر می پیمایند

تا دیروز دم از امنیت اجتماعی و مردم می زدند
و امروز دم از آزادی به قیمت هر چیز

تا دیروز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی
و امروز ننگ بر حکومت دیکتاتور

تا دیروز ...
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شیعیان ، از اهل تسنن یاد بگیرید

شیعیان ، از اهل تسنن یاد بگیرید  بخصوص پادشاه  كودك كش عربستان و عربها بخوانند خجالت بكشند..ننگ بر شاه عربستان  اا دارستانی نویسنده و محقق و فعال حقوق بشر  و محیط زیست  دكتر هالو

وهابیت و بهایت و علی الله و...داعش و القاعده و النصره همگی ساخته انگلیس  و غرب است ..شكی  نیست...جهان اسلام تمام ثروت های خدادای را دارد خد كلا خاورمیانه یعنی كشورهای اسلامی را بهشت جهان قرار داده اما ما مسلمانان همیشه با فكر جلو نمی رویم همیشه عقب ماندیم...ژاپن یك تخته سنگ اندازه یك استان ایران است هر آن با یك سونامی كلا چیزی بنام ژاپن وجود ندارد همین طور چین و... یا كل اتحادیه اروپا  و‌امریكا  فقط اندازه كشورهای حاشیه خلیج فارس نمی شود ..ثروت و نعمت های خدادای ما را ندارنند بخدا اگر مثل ما ثروت خدادای داشتند یك دیوار چینی می ساختند ما را به منطقه خودشان راه نمی دادند الان به منابع و انر ژی و ثروت ما احتیاج دارنند اینها یعنی در راس انگلیس از اول بفكر اختلاق بین ما بودند ..ارمنستان را روسیه بوجود آورد در قلب جهان اسلام كل ارمنستانی در منطقه وجود نداشت...اسراییل را در روح و مغز جهان بوجود آوردند..وهابیت را در حاشیه خلیج فاری و بهایت را در ایران و هزاران نیرنگ كه تفرقه بیاندازنند الان هم داعش و القاعده ..بخدا اگر اینها نبودند تمام دنیا الان فتح و مسلمان شده بودند و مكه  پایتخت جهان و بیت المقدس مقر سازمان ملل كه همگی مسلمان بودندوو...ننگ بر پادشاهان عرب ...دكتر هالو

یکی از نشانه های ظهور امام زمان این است که ، در آخرالزمان مردم مسلمان گروه گروه وارد دین کفر می شوند و دست از دین خود برمی دارند به طوری که فرزند صبح باایمان و مسلمان از خانه خارج می شود و شب بی ایمان و کافر بر می گردد، از آن طرف ادیان دیگر گروه گروه مسلمان می شوند .

من اول معنای آن را نمی دانستم ، یعنی نمی توانستم درک کنم که آیا واقعاً چنین چیزی امکان دارد ؟! مگر می شود مسلمان دست از دین خود بردارد؟! ولی امروزه به وضوح این امر را در بین کشورها و حتی کشور خودمان می بینیم . سال گذشته آمار نشان می داد در کشورهای اروپایی مانند انگلیس ، آلمان ،آمریکا و ... سه هزار نفر به دین اسلام گرویدند. ولی از آن طرف مردم کشور خودمان مانند کسانی که هویت خود را از دست داده باشند به مذاهب ضاله و... می گروند. حتی وارد فرقه هایی می شوند که کاملا با دین اسلام تناقض دارد . مانند بهاییت . با اینکه سالهاست این فرقه متروک مانده ولی عوامل آن هنوز فعالیت خود را زیر نظر یهود ادامه می دهند و خواهند داد.

آمار نشان می دهد که حدود 2500 فرقه در جهان وجود دارد که 2000 تای آن در ایران فعالیت می کنند . این آمار واقعاً تکان دهنده ای است . در کشوری که نام شیعه بر روی آن گذاشته شده است، رهبر آن شیعه است ، بیش از 90در صد مردمش شیعه هستند این چنین آمار ی بدست بیاید.الآنه اهل تسنن نیز سعی دارند که جمعیت خود را در داخل ایران بیافزایند.تاجایی که به خانواده ها مبلغی داده می شود که تعداد فرزندان زیادی به دنیا بیاورند . آنها علاوه بر اینکار ، هر مرد 4 زن می گیرد و از هر زن تقریبا 10 فرزند بدنیا می آورد . با یک حساب سر انگشتی می بینیم که جمعیت خانواده های آنها از 40 نفر هم تجاوز می کند . ولی از آن طرف می بینیم که خانواده هایی که دارای مذهب شیعه هستند ، اولاً تا 30 سالگی که بچه دار نمی شوند ، دوما اگر هم بچه دار بشوند از یک یا دو فرزند تجاوز نمی کند، غافل از این که آنها نمی دانند پشت سرشان چه می گذرد و نمی دانند اگر این روند همینطور پیش برود ، یعنی جمعیت سنی به طور چشم گیری افزایش یابد ، و از آن طرف جمعیت شیعه نیز به طور چشم گیری کاهش یابد ، آماری که در آینده به دست ما خواهند داد کاملا عکس الآن است ، یعنی بیش از 90در صد جمعیت ایران را سنی و مابقی آن را شیعه تشکیل خواهند داد .

واقعا چرا علی الله و وهابیت و بهاییت باید در ایران باشند و چرا  و چرا ....ما بجان هم بیافتیم...چرا در كشور مدینه فاضله اسلامی ایران كلیسا خانگی توسط غربیان ساخته شود و فعالیت كنند ....از همه بدتر من دمعتقد هستم ...افسوس  و افسوس

به نظر من پزوهشگر اسلامی  در این زمانه نباید تمام سعی خود را بر این بگذارند ، که غیر مسلمانان و یا غیر شیعه ها را هدایت کنند و آنها را به این دین و به این مذهب راهنمایی کنند ، چون که طبق یکی از نشانه های ظهور امام زمان (عج) که بیان شد  این امر خود به خود صورت خواهد گرفت ، بلکه نباید بگذارند مردم از دین خودشان به راحتی دست بردارند و گروه گروه وارد فرقه های بشوند که نه هدفی دارند و نه آینده ای .

واقعاً از امام زمان (عج) شرمنده ایم که این چنین ، امامنت داری دین جدّش را می کنیم.

 به امید روزی که امام زمان چشمان ما را به جمال نورانیش منوّر سازد ...

پاورقی...........................................................................................................................

خیلی ها به خاطر این متنم به من خرده گرفتند ،‏خیلی ها هم .... .  ولی در انتها لازمه که بگویم . منظورم بنده این نیست که شیعیان هم 4تا4 زن بگیرن و از هر کدوم هم 10 تا بچه . منظورم این بود که ببینید این ها از چه راه هایی برای براندازی شیعه استفاده می کنند . و ما شیعیان هنوز نمی توانیم حق خود را باز گو کنیم . برای همه گفته هایم دلیل دارم . ولی این جا جایش نیست که بگویم . (اگه خواستید یه کامنت خصوصی بذارید ). و با این حال باز هم می گویم ، از اینا یاد بگیرید . نه این که تا کم اوردیم منکر همه چیز بشیم. همون قدر که اونا رو مذهبشون تعصب دارند ( با اینکه بعضی از علمایشان هم می دانند که مذهبشان حق نیست) ما نیز باید تعصب داشته باشیم .

 مطلبی دیگر برای شاه كودك كش عربستان و امارات و بحرین وقطر و كویت و.. می نویسم...سران مصر كه رسما نوكر

اسراییل و آمریكا هستند از آنها كلا انتظار نمی رود..مصر فقط اسلام را به یدك می كشد...

 چه خوب بود وقتی غرب در حال متلاشی شدن بخاطر نداشتن پول سقوط می كرد شاهان حاشیه خلیج فارس  كمك مالی نمی كردند اگر  كمك مالی بلاعوض و وام بدون بهره  عربستان و بعضی كشورهای حاشیه خلیخ فارس نبود همین الان ایالات متحده آمریكا همانند شوروی متلاشی شده بود و كشورهای اسلامی حرف اول را در جهان می زدنند و اگر كمك های وام و بلاعوض كشورهای اسلامی نبود اتحادیه اروپا منقرض شده بود  و همانند جنگ جهانی اول و دوم بجان هم از گرشنگی افتاده بودند ..... ای كاش كشورهای عربی بجای اینكه داعش والقاعده را بوجوذ بیاورنند  این سازمانها را در آمریكا و غرب و اسراییل بوجود می اورنند الان غرب متلاشی شده بود...مثال اگر یك بمب یا انتحاری در اسراییل یا آمریكا و اروپایی غربی منفجر بشود آنها مردمان بزردل و ترسویی بودند تا حالا تسلیم كشورهای اسلامی می شدند كشورهای اسلامی هم پول و جرات و امكانات جنگ و تصرف كشورهای غربی را جحتی آمریكا را دارنند اما چون سران آنها دیكتاتور و دست نشانده غرب هستند پوك مانند...كشورهای اسلامی بخصوص حاشیه خلیج فارس و ایران اگر یك روز اراده كنند در عرض 24 ساعت آمریكا را بدون جنگ فلج اسراییل محو و اروپا به نابودی می كشد... چرا باید كشورهای اسلامی یك عضو دایم و حق وتو در شورای امنیت نداشته باشند اگر سهم باشد یك میلیارد مسلمان یك نماینده در شورای امنیت ندارد  مسیحان 4 عضو دایم  و حق وتو (یهودیان هم كه با چهر كشور شریك هستند )  و چین ها ی طبیعت پرست یك رای پس كجاست حق مسلمانان ...بله این است ما بجان هم بیافتم این خواست اسراییل و غرب و روسیه و چین است  تا انها تجارت كنند سلاحهای خود را بما بفروشند ما عقب بمانیم...با سلاحهای آنها جنگ كنیم پولمان تمام شود كشورهای اسلامی عقب .......می دانید با همین خرید سلاح صدها میلیون روس و آمریكایی و چینی و اروپایی را ما نگه داشتیم...اگر خرید كشورهای اسلامی از اروپا و غرب  نباشد  بخصوص كالاهای چینی در عرض یك هفته این كشورها نابود می شوند ..اسلام ابرقدرت جهانی می شود..دیگر یك جوجه ص  اسراییلی برای ما قلدوری نمی تواند بكنند...پس باز ننگ بر شما شاه كودك كش عربستان و شاهان و روسای عربهای....ننگ بر شما كه آمریكا را بزرگ كردید  و می كنید ....اراده كنید به كمك ایرنیان تمام جهان حتی چین و روسیه و اروپا و آمریكا را در عرض یك هفته فتح و مسلمان می كنیم.....ادامه دارد ... حالا شاه كودك كش عربستان شما بمب به سر مردم یمن بریز  و داعش و القاعده شما مردم عراق و سوریه و افغانستان و پاكستان را بكش با انتحاری خك توی سر تان.. جهنم هم برای شما كم است ..

اا دارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و پژوهشگر اسلامیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نفوذی ها هنوز در نظام هستند اما بخواست خدا هر روز رسواتر می شوند

از روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی و شكل‌گیری جمهوری اسلامی، ابرقدرتها و به ویژه امریكا در پی نفوذ و تضعیف این نظام نوپا برای تأمین منافع نامشروع خویش برآمدند. سرویس‌های جاسوسی بیگانه با ابزارهایی نظیر تأسیس حزب و گروه، یا حمایت از احزاب و سازمانهای موجود و یا با نفوذ در دولت موقت و جاسوسی از طریق سفارتخانه‌ها، دامن زدن به تنش‌های مذهبی و قومی، تجزیه طلبی و براندازی مسلحانه، ترور رهبران، شورش و آشوب، تلاش گسترده‌ای نمودند تا طعم شیرین پیروزی را در كام ملت تلخ نمایند.

نفوذی ركن 2 كه بود؟


 

كودتا یكی از راههای نیازموده پیش رو برای براندازی بود. معمولاً سال‌های آغازین شكل‌گیری كامل نهادهای جدید، بهترین هنگام برای اقدام به كودتا محسوب می‌شود.

كودتای «نقاب» مشهور به نوژه در بهار سال 1358، سرهنگ دوم بازنشسته ژاندارمری «محمدباقر بنی‌عامری» از همكاران فعال و نزدیك ارتشبد سابق «غلامعلی اویسی» درصدد برآمد تا از مواضع غرب (ناتو و آمریكا) نسبت به ایران اطلاع یابد و براساس آن، میزان موفقیت تدارك یك توطئه را علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ارزیابی كند. این تماس بلافاصله به نزدیكی «بنی‌عامری» با هواداران «بختیار» از طریق یكی از عوامل فعال «شاپور بختیار» در ایران به نام «ابوالقاسم خادم» (عضو «حزب ایران» و از دوستان فعال «بختیار» و از بزرگ مالكین گنبد) انجامید.

پس از سفر «بنی‌عامری» به پاریس در اسفند ماه 1358 و ارائه گزارش از پیشرفت كار به «بختیار» كه به «تصویب اولویت كودتا» در مقایسه با حمله نظامی عراق به ایران انجامید، سازمان نقاب كه به منظور مطالعه و زمینه‌سازی كودتا تشكیل شده بود، دستخوش تغییر و تحول متناسب با كودتا گردید. ساختار جدید مركب بود از: 1- شاخه نظامی تحت ریاست «بنی‌عامری»...2- شاخه سیاسی تحت ریاست «قادسی»...3- شاخه پشتیبانی تحت ریاست «قربانیفر».

روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت 1359 دو وانت بار حامل سلاح‌های سبك و نیمه سنگین كه زیر یك لایه كاه مخفی شده بود، وارد منزل «ابوالقاسم خادم» شد و محموله آنها در زیرزمین خانه مخفی گردید. پنج اردیبهشت حمله نظامی امریكا به ایران برای آزادسازی گروگان‌هایش با وقوع حادثه طبس شكست خورد‌ و فردای این شكست، خادم كه به یكی از اعضای حزب توده اعتماد داشت، سخنانی درباره برنامه آینده گفت كه توسط این فرد به حزب توده اطلاعات منتقل گردید و توسط آنها به افراد مورد اعتمادشان در دفتر بنی‌صدر منتقل گردید كه منجر به دستگیری خادم در 8 اردیبهشت می‌شود.

همزمان با تجاوز طبس، «سیا» از طریق «شاپور بختیار» در تدارك طرح كودتای «نوژه» بود. تجاوز نظامی طبس و كودتای نوژه دو حلقه یك زنجیر واحد بود كه باید براندازی نظام جمهوری اسلامی را به ثمر می‌رساند. اما پس از واقعه طبس و شكست پروژه اول، «بختیار» تحت فشار امریكا و انگلیس به سازماندهی اجزای كودتا برای مقابله همه جانبه با نظام جمهوری اسلامی شتاب بخشید. شاخه تداركات كه وظیفه تهیه پول، اسلحه، خانه، ماشین و دیگر لوازم مورد نیاز برای انجام یك كودتای موفق را به عهده داشت، تحت مسئولیت «منوچهر قربانیفر» فعال می‌گردد. پول در وهله اول از جانب كشورهای امریكا، انگلیس و عراق در اختیار ستاد كودتا مستقر در پاریس نهاده می‌شد و از آن طریق به داخل كشور سرازیر می‌گشت. به طوری كه در مدت كمتر از یك هفته، قریب به 100 میلیون تومان ارسال گشت و قایقی حامل 5/2 تن اسلحه در نزدیكی سواحل بوشهر، آماده تحویل به «منوچهر قربانیفر» كه از شركای شركت كشتیرانی حمل و نقل «استارلاین» بود، می‌گردد.

در شب كودتا (18/4/59) بیش از 200 نفر از كودتاگران از جمله «قربانیفر» در منزل فردی به نام «نور» كه در حوالی جام جم واقع بود، با لباس نظامی و با بازوبندهایی منقوش به شیروخورشید اجتماع كرده بودند تا با دریافت علائم موفقیت كودتا، مركز سیمای جمهوری اسلامی ایران را تصرف كنند. ولی در همان ساعات اولیه توسط تلفن به آنان اطلاع داده می‌شود كه عملیات منتفی است در گروه‌های دو سه نفره پراكنده شوید. آغاز كودتا از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان برنامه‌ریزی شده بود و به همین دلیل پس از كشف و سركوب به «كودتای نوژه» شهرت یافت.

ری شهری، رئیس وقت دادگاه انقلاب اسلامی ارتش معتقد است پیش از آغاز این كودتا سرنخ هایی از یك توطئه براندازی به رهبری مشخصی به نام نبی عامری، در اختیار دستگاه های اطلاعاتی كشور بوده است اما به دلیل نوپا بودن این دستگاه ها و نفوذ كودتاگران در اداره دوم ارتش پیگیری‌ها به جایی نمی رسد، بدین ترتیب تا 48 ساعت پیش از شروع عملیات كودتا، هیچیك از مسئولان نظام از ماجرا خبر نداشتند.

به هرحال نقطه روشن كشف كودتا اطلاعاتی بود كه توسط یك خلبان نیروی هوایی، صبح روز چهارشنبه 18/4/59 به توصیه مادرش در اختیار آیت الله خامنه ای قرار گرفت. چند ساعت پس از افشای كودتا یكی از درجه داران تیپ ویژه نوهد نیز به كمیته مستقر در اداره دوم ستاد مشترك مراجعه می كند و بخشی از طرح عملیاتی كودتا را در اختیار كمیته فوق قرار می‌دهد و عملیات ضدكودتا از همین جا آغاز می شود.

نكتــه جـــالب اینجاست كه نه تنها با دستگیری خادم، كودتا افشا نمی‌گردد، بلكـه پس از لو رفتن كودتا نیز به سرعت كودتــاگـــران از آن مطلع گشته و از آنها خواسته می‌شود كه پراكنده شوند. به گفته «بنی‌عامری» كل افراد دخیل در عملیات كودتای نوژه در داخل كشور و در شهرهای مختلف روی هم رفته در حدود 100 نفر نظامی و غیرنظامی بود. اما بر اساس اطلاعات موجود در مجموع و علی‌رغم قلع و قمع شدید عوامل كودتا، تنها حدود یك چهارم رهبران و یك سوم عوامل آن دستگیر شدند كه این بی‌شك مرهون اطلاع عوامل اصلی كودتا از لو رفتن برنامه‌شان است. عدم اعلام كودتا پس از دستگیری خادم و اعلام لو رفتن كودتا ممكن نیست، مگر آنكه گروهی در داخل نهادهای اطلاعاتی نظام با آنها هماهنگ بوده باشند، درست در زمانی كه اختیار كامل دسترسی به اطلاعات نیروی هوایی ارتش، در اختیار مسعود كشمیری است.

ستاد خنثی سازی كودتا

پس از جمع آوری اطلاعات لازم برای مقابله با كودتاگران و دستگیری عوامل كودتا ستادی به نام «ستاد خنثی‌سازی كودتا» تشكیل شد كه اعضای این ستاد مركب از نمایندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، كمیته انقلاب، كمیته اداره دوم ارتش، اطلاعات، ارشاد و انجمن اسلامی نیروی هوایی و گروه ضربت مهدیه قصر فیروزه بودند.

به همین منظور در اداره دوم ارتش برای خنثی سازی كودتا و جلوگیری از فرار عناصر اصلی و هر گونه اقدام از جانب آنها ، گروه ویژه‌ای مركب از آقایان تیمسار دادبین ، سروان شهرام فر و سروان نوری تشكیل شد تا پس از اعزام به پایگاه هوایی نوژه ، با همكاری نیروهایی كه از قبل در آنجا مستقر بودند ، به دستگیری و مقابله با كودتاگران اقدام نمایند.

همچنین در اداره دوم ارتش، مركز فعالیتهای ضد كودتا تحت نظارت محمد رضوی شكل گرفت كه مستقیماً با مسئولان ارشد نظام در تماس بود و هر گونه اقدامات مركز در هماهنگی با آنها صورت می‌گرفت.

عصر روز 18/4/59 تیم های عملیاتی برای خنثی سازی كودتا و دستگیری كودتاگران وارد عمل شدند، پارك لاله در تهران، پایگاه نوژه و جاده منتهی به آن در همدان تحت كنترل نیروهای عملیاتی قرار گرفت و پس از محاصره پایگاه نوژه، نیروها وارد عمل شدند و كودتاگران دستگیر شدند. با این حال سران اصلی كودتا و رؤسای سه شاخه آن موفق شدند از كشور فرار كنند.

احكام بازداشت متهمین به دخالت در توطئه كودتا توسط دادگاه انقلاب اسلامی ارتش صادر شد و همه عوامل و رهبران كودتا از جمله سرهنگ زادنادری، هادی ایزدی، ایرج خلف بیگی، تیمسار محققی، ستوان ناصر ركنی، سرهنگ داریوش جلالی، استوار عبدالعلی سلامت، استوار غلامحسین قایق‌ور، سرهنگ رحمت الله خلیفه، سرگرد كوروش آذرتاش و ... در دادگاه انقلاب به اعدام محكوم شدند. همچنین تعداد 114 نفر از كودتاچیان به مجازاتهایی از حبس ابد تا 10 ماه حبس محكوم شدند.

ماجرای كودتای نوژه تا به حال در كتب و رسانه‌ها به دفعات بررسی شده است. اما آنچه مغفول مانده این است كه بنی‌عامری، رهبر این كودتا اگرچه دستگیر شد، اما توسط مسعود كشمیری فراری داده می‌شود. حضور چهره‌هایی همچون جواد قدیری و مسعود كشمیری كه بعدها جنایت‌هایشان در انفجار 6 تیر و 8 شهریور 1360 آشكار می‌شود، ضرورت بررسی كمیته مستقر در اداره دوم ارتش را متذكر می‌گردد.

٭ ٭ ٭

كمیته اداره دوم ارتش

شب 22 بهمن 1357، جمال میرشكرایی كه اسلحه‌ای از پادگان عشرت آباد به دست آورده بود، به همراه دو نفر دیگر به منزل یكی از روحانیون مشهور كه مقابل ستاد ارتش قرار داشته، رفته و به همراه دختر وی كه همسر علیرضا تدین و خود از اعضای سازمان منافقین بوده است ، از پشت بام به سمت ستاد ارتش تیراندازی می‌كند. با توجه به فضای عمومی شهر و خبر سقوط رژیم شاه، به زودی ستاد ارتش نیز سقوط كرده و آنها بلافاصله وارد اداره دوم (مركز اطلاعات طبقهبندی شده پرسنلی، نظامی، سیاسی، جاسوسی كل ارتش) می‌شوند.

در همان شب اول با صباغیان تماس گرفته و پس از برخی هماهنگی‌ها، یك كامیون اسلحه از اداره دوم به سازمان مجاهدین خلق (منافقین) حمل می‌گردد. آنگونه كه بعدها برخی از این افراد اقرار نمودند، این پروسه با محوریت موسی خیابانی رخ می‌دهد.

همان شب فردی به نام باقر ذاكر از كادر منافقین كه بعدها بازداشت شد، به جمع آنها اضافه شده و با استفاده از ابزار صنعتی، یك صندوق رمز مخصوص باز شده و اسناد آن خارج می‌گردد.

میرشكرایی همچنین به فردی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد كه به سازمان اطلاع دهد كه چنانچه سندی لازم دارند، به ساختمان بیایند. فردای آن روز حسن منتظرالقائم، علی اژئیان، محمد كاظم پیرو رضوی و مرتضی الویری از سوی كمیته به ساختمان اداره دوم مراجعه و آن را از میرشكرایی تحویل گرفته و كمیته ركن 2 را تشكیل می‌دهند. جالب است كه علی‌رغم علنی بودن هواداری میرشكرایی از سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و تحویل اسلحه‌های آن اداره به منافقین، از نامبرده نیز جهت همكاری دعوت به عمل می‌آید.

مسئولیت كمیته اداره دوم بر عهده محمد كاظم پیرو رضوی كه در آن زمان به «محمد رضوی» مشهور بوده است، قرار داده می‌شود و به مرور افرادی همچون مسعود كشمیری (عامل انفجار نخست‌وزیری)، جواد قدیری (عامل انتقال دهنده بمبهای ساخته شده از قسمت فنی سازمان به عوامل اجرایی در انفجارهای 6 و 7 تیر و 8 شهریور)، علی‌اكبر تهرانی (متهم ردیف دوم پرونده انفجار نخست‌وزیری)، باقر ذاكر، تقی محمدی، حبیب الله داداشی، بیژن تاجیك، سعید حجاریان، تقی امانپور و ... به جمع آنها افزوده می‌شوند.

جهت تسلط بر اوضاع اداره دوم، شورایی متشكل از امانپور، اژئیان (خواهرزاده مهندس میثمی) و داداشی به سرپرستی محمد رضوی تشكیل می‌شود. در همین زمان سرهنگ حاتمی كه در پیش از انقلاب عضو فعال ستاد تعدیل شایعات بوده است، رئیس اداره دوم می‌شود. به گفته علی‌اكبر تهرانی از اعضای بازداشت شده این شورا، اعضای این شورا مخالف بازداشت كسانی بوده‌اند كه همچون سرلشكر نئبی و سرتیپ فكور بیات و ... موارد زیادی در پرونده داشته‌اند و تنها از آنها یك بازجویی شفاهی كرده و آزادشان می‌نموده‌اند.

شب پیروزی انقلاب نیز مستشاران امریكایی كه در ستاد مشترك ارتش مشغول هدایت ارتش علیه مردم بوده‌اند، پس از اعلان تسلیم ارتش، توسط دكتر ابراهیم یزدی به سفارت امریكا انتقال پیدا می‌كنند. البته وی ادعا می‌كند كه برای این اقدام مجوز امام را داشته است و ماجرا را چنین نقل می‌كند: «در 22 بهمن 1357، پس از اعلام بی‌طرفی ارتش، شماری از افسران ارشد، اركان ستاد كل و همچنین چند نفری از مستشاران امریكایی، از جمله ژنرال گاست در اتاق فرماندهی، در ساختمان ستاد كل ارتش ایران در خیابان شریعتی جلسه‌ای داشتند كه ساختمان مورد حمله نیروهای مسلح مردمی قرار می‌گیرد. با سقوط ستاد و تسلیم محافظین مسلح، ساختمان قرارگاه ستاد كل در محاصره قرار می‌گیرد ... مقارن نیمه شب افسران محاصره شده، از طریق تلفن با مدرسه رفاه و علوی تماس گرفته و درخواست كمك می كنند. آقای مهندس بازرگان با من تماس گرفته و خواستند كه من اقدام كنم... از مدرسه علوی، با تعدادی از نیروهای مسلح مردمی، همراه با آیت‌‌الله مهدوی كرمانی به ساختمان ستاد مشترك رفتیم. قبل از من سرهنگ توكلی خود را به آنجا رسانده بود اما نتوانسته بود كاری انجام دهد. جوانان مسلحی كه ستاد را اشغال كرده بودند، حاضر به آزادی افسران ایرانی و امریكایی نشده بودند، با ورود تیم همراه من به ستاد و بعد از گفت‌وگوی مختصری با این جوانان، آنها حاضر به همكاری شدند. از تلفن طبقه همكف با اتاق فرماندهی تماس گرفته شد. شخصی به نام سپهبد ناصر فیروزمند، كه بعداً فهمیدم معاون ستاد بزرگ ارتشتاران است، جواب داد. به او اطلاع داده شد كه خطری نیست بیایند بالا. تعداد آنها جمعاً شاید حدود 20-15 نفر بود. حدود ساعت 3 صبح بود كه با ماشین‌های خودشان، تحت نظر تیم همراه ما، به طرف مدرسه علوی به راه افتادیم. در سر راه، افسران امریكایی و كارمندان همراهشان در سفارت امریكا به آقای ناس، كاردار سفارت و افسران ایرانی در مدرسه علوی تحویل آقای مهدی عراقی داده شدند.»

در كمیته اداره دوم بزودی تقسیم كار می‌گردد، رضوی و امانپور رابطین جمع با نخست‌وزیری بودند و با دكتر یزدی و دیگران تماس داشتند. یكی از اقدامات انجام شده توسط آنها این بود كه با معرفی چهار نفر به دفتر امور انقلاب در نخست وزیری، چهار حكم با امضای ابـــراهیم حكیمی رئیس دفتر نخست وزیر دولت موقت در تاریخ 9/4/1358 صادر می‌شود و به هر یك مجوز دسترسی به احكام تا رده به كلی سری در یكی از نیروهای ارتش داده می‌شود. مسعود كشمیری به شماره حكم«1584 رزدج» برای نیروی هوایی؛ علی اژئیان به شماره حكم «1585 رزدج» برای ستاد مشترك ارتش، سعید حجاریان به شماره حكم «1586 رزدج» برای نیروی دریایی، حبیب الله داداشی به شماره حكم «1587 رزدج» برای نیروی زمینی. آنها از اختیارات ویژه‌ای در رفت و آمد آزادانه به محل بایگانی اسناد طبقه‌بندی شده برخوردار بوده و به پرونده‌های به كلی سری آزادانه دسترسی داشتند، مانند پروژه HB یا IBEX مربوط به پروژه‌های حساس امریكایی‌ها در نیروی هوایی زمان شاه كه توسط كشمیری مورد دستبرد واقع شده بود. این دسترسی او به واسطه حكمی بود كه از سوی ابراهیم حكیمی، رئیس دفتر نخست وزیر دولت موقت برای دسترسی به اسناد تا رده به كلی سری نیروهای مسلح داده شده بود. از رفتارهای خارج از قاعده این گروه همان زمان گزارش‌هایی ارائه می‌شود. مرحوم زواره‌ای در سال 61 افشا كرد كه یك بار در گذشته كشمیری به هنگام انتقال اسناد سری در داخل كیف شخصی‌اش توسط یكی از افسران نیروی هوایی بازداشت شده بود ولی به دستور باقری‌ فرمانده وقت نیروی هوایی‌ و از نزدیكان بنی صدر، رها می‌شود. اما تمام این موارد و دیگر گزارش ها نادیده انگاشته می‌شوند.

به مرور این تیم به كلیه مراكز اطلاعاتی تسلط پیدا می‌كنند و اطلاعات نیروها و مراكز دیگر در كمیته اداره دوم متمركز می‌شود. با تسلط در دادگاه ارتش و در دست داشتن اطلاعات جامع راجع به پرسنل ارتش، قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌كنند. تاجایی كه در اداره دوم، حاكمیت با كمیته مستقر در آن بوده و در تصفیه ارتش، تعیین صلاحیت‌ها، مأموریت‌ها و ترفیعات دخالــت مستـقیم می‌كنند.

در این مقطع از دو گروه در كمیته ركن 2 برای گسترش نیروه انسانی بهره گرفته می‌شود. گروه اول افراد سطح بالای ضداطلاعات‌ها كه دارای نقاط ضعفی بوده‌اند و گروه دوم بـرادرهای مخلص و مذهبی به نحوی كه در كارشان مزاحمتی پدید نیاورند. گروه دوم جهت كسب وجهه در میان مسئولان وقت و حزب‌اللهی معرفی نمودن كل نیروهای كمیته اداره دوم مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه از گروه اول می‌توان به عباس تاجیك (عامل ضد اطلاعات و عضو تعقیب و مراقبت زمان شاه) ، داوود افتخار پور (عامل ضد اطلاعات، عضو شركت كننده در طرح جوش، عامل ساواك و محافظ پسر شاه در هنگام تمرین‌های پروازی) ، ناصر زلفی (عضو شعبه رابطین ضد اطلاعات بین كمیته مشترك، شهربانی، نیروی هوایی و ساواك) و یا رمضان جهانی (عامل ضد اطلاعات و مسئول صندوق‌های رمز و بایگانی سری ضداطلاعات مركزی) اشاره كرد كه زیر نظر كشمیری به مدت یكماه بدون كوچكترین دخالت و نظارت پرسنل نیروی هوایی در مركز ضد اطلاعات نیروی هوایی مستقر بوده و مجاز به هر كاری همچون از بین بردن، خارج كردن و اعمال تغییر در اسناد و مدارك سری بوده‌اند. یكی از نمونه كارهای آنها خرد كردن سوابق همكاری افتخارپور با ساواك توسط كشمیری بوده است.

یكی از خیانت‌های نفوذی‌ها در این كمیته در ماجرای رسیدگی به عاملین كشتار 17 شهریور رخ مینماید كه نیاز به پژوهشی جداگانه دارد. اما بخش دیگر كه پیش‌تر به آن اشاره شد، به خوبی در كارنامه رسیدگی به كودتای نوژه آشكار است.

با تشكیل ستاد ضد كودتای نوژه، با نظر رضوی، كشمیری، قدیری، زلفی و ... به آن ستاد می‌روند. در شب اول كودتا كشمیری برای دستگیری رهبر كودتا می‌رود اما شایع می‌كند كه بنی‌عامری از دست او فرار كرده است. یكی از زیر مجموعه‌های كشمیری مسئول شنود می‌گردد و تقی محمدی و جواد قدیری مسئول پیاده كردن نوارها و جمع آوری اطلاعات می‌گردند.

در این مقطع برخی ارتباطات كشمیری با منافقین توسط دو پاسدار شناسایی می‌شود و به رضوی گزارش می‌شود، اما رضوی هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و با پایان كار ستاد ضدكودتا،‌ با تلاش علی‌اكبر تهرانی پس از موافقت رضوی و خسرو تهرانی وی طی مراحلی ابتدا به دفتر سیستان و بلوچستان نخست‌وزیری، سپس به دفتر محسن سازگارا و سپس به دفتر خسرو تهرانی (معاونت اطلاعات نخست‌وزیری) نفوذ داده می‌شود.

٭ ٭ ٭

18 تیرماه 1359 كودتای نوژه خنثی شد، اما برخی از عوامل آن همچنان به حیات سیاسی خود ادامه دادند. برخی همچون مسعود كشمیری و جواد قدیری در سال 1360 پس از ورود سازمان منافقین به فاز مسلحانه، پس از آنكه عامل بمب‌گذاری گردیدند از عرصه سیاسی حذف گردیدند، برخی همچون «منوچهر قربانیفر» در ماجرای مك فارلین در سال 1365 مرگ سیاسی یافت، هرچند در سال 1385 شایعه كسالت و... رهبر معظم انقلاب را به مایكل لدین داد. اما برخی از كسانی كه در ستادضدكودتای نوژه همراه كودتاگران شده بودند، 19 سال بعد در 18 تیر 1378 نیز همچنان قصد براندازی در سر داشتند. آنها فراموش كرده بودند كه اگرچه كودتای امریكایی نوژه در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹ خنثی شد. اما «سیا» و «اینتلیجنس سرویس» از این شكست درس نگرفته بودند و به تلاش‌های خود برای اجرای طرح‌های براندازی دیگر ادامه دادند و در فاصله شكست «كودتای نوژه» تا «كودتای قطب‌زاده ـ شریعتمداری» (فروردین ۱۳۶۱)، یعنی در طول یك و نیم سال، سه توطئه كودتایی دیگر نیز به اجرا در آوردند كه به سرنوشت «نوژه» دچار شد و سرانجام«بنیاد هریتج» اعلام داشت: «انقلاب ایران خود را مستحكم كرده و مخالفین خود را در هم كوبیده تا حدی كه یك انقلاب یا كودتا در آینده نزدیك غیرممكن است.»

ردپای همــدستان كـودتاگران شكست‌خورده در ستاد ضدكودتا حتی در اغتشاش‌طلبی‌های سال88 نیز دیده شد؛ آیا این بار آنها به معنای مردمی بودن نظام كه مستحكم‌ترین مدافع در برابر اقدامات براندازانه است، پی برده‌اند؟

فتنه گران بدتر از كودتا گران كردنند با انگلیس  و اسراییل و غرب یكدست و هم پیاله شدند ننگ بر شما فنته گران 88 و ای منافقون و خوارج زمان ..ننگ بر شما هنوز بعضی از این منافقان و فنته گران 88 بعنوان ستون پنجم دشمن در در دولت و نظام هستند و با اینكه رسوا شدند معلوم نیست چرا اعدام نشدند باز هم سمت و مقام دارنند  اینها نظام و ولایت فقیه را از ریشه زدند و فرزندان آنها به امید سر نگونی نظام بعداز فتنه 88 در انگلیس و.. ماندند  یا در زندان هستند درصورتیكه حكم آنها اعدام هست .. یا در دولت رخنه كردند ...و  تمام فتنه ها از حزب مشاركت بر می گردد جالب این است اینها دوباره فتنه گران را جمع كردند و یك حزب جدید زدند... ادامه دارد ..اا دارستاین نویسنده ومحقق
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بگذارید فراموش شوند

یادش بخیر،  روزهایی که همه با عشق و علاقه بودند و کسی دنبال حکم و مسئولیت و کسر خدمت و کارت فعال و اینطور حرفها نبود ، لباس ها هم خاکی خاکی بود و از لباس پلنگی های امروز خبری نبود ، خدا وکیلی یه دو تا مداح درست حسابی هم داشتیم مثل آقای کویتی پور و آهنگران و با همون نوای کاروان بار می بستیم و می رفتیم، امام حسین تو دل هامون بود نه تو زرق و برق بیرق هیئتمون ، چی بگم که ...

دلم هوای فیلم هایی مثل آژانس شیشه ای رو کرد، فیلم هاییکه هیچ کس نتونست دیگه مثل اون رو به تصویر بکشه، اینگاری خدا یه جوری تعبیه کرده که جنگ و رزمنده همیشه مظلوم باشه همه جا، تو رسانه، تو دهن مردم، توی خانه، توی جامعه، توی محل کار... و عوض اینکه ازشون تجلیل بشه جایگاهشون و کارشون زیر سوال بره!

پدرم تعریف می کرد موقعی که یکی از دوستان بسیجی  زمان جنگ دستش رو از دست داده بود، یکی از آدمهای محله که فکر میکرد از دماغ فیل افتاده، می گفت طرف رفت دستش رو عمدا قطع کرد که فردا پول مفت بگیره! یا می شنیدیم که می گفتند اینهایی که می رن جبهه ناموس ندارن که زن و بچه هاشون رو همین طوری رها می کنن و میرن...

گفتن این چیزها اینقدر تکراری شده که دیگه کسی نخواد بهش توجه کنه.

یه پیشنهاد صادقانه میکنم، با همه ی شما هم هستم، چه کسی که توی رسانه ها فعالیت دارید، یا کتاب در موردشون می نویسید، یا  وبلاگ یا وب سایتی رو مخصوص به این کار قرار دادید و وقتتون رو روش می زارید، یا فیلم و تله فیلمی در موردشون می سازید، یا نمایشی و تئاتری رو برای اجرا آماده می کنید، و چه ارگان هاییکه بخاطرشون امتیاز های خاصی رو برای خانواده هاشون اختصاص میدید...

پیشنهاد من اینه، شما اصلا لازم نیست هیچ کاری بکنید، بزارید فراموش بشن، بزارید مردم ندونن که چه کسانی چه کارهایی کردن، چرا؟
چون به قول معروف طرف میاد ابروش رو درست کنه میزنه چشمش رو هم کور میکنه، بله چون بلد نیستید حق ادا کردن این قشر رو...  توی اینجور مواقع آدم زیپ دهانش رو بکشه و کاری نکنه بهترین عمل رو کرده! تا این که بخواد خوبی کنه ولی در عمل خلاف اون رو نشون بده و نتیجه ی عکس بده!

اا دارستانی اولین وبلاگ نویس ایرانی و درجه دار بازنشسته ارتش


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نامه رسمی سپاه به وزیر دفاع آمریکا چه بود ؟

ب

ماجرای تکان دهنده نامه حاج قاسم سلیمانی به وزیر دفاع آمریکا(این اتفاق بعد از نامه  اول و تهدید آمیز اوباما به امام خامنه ای(حفظه الله) اتفاق افتاده است)
http://moasher.persiangig.com/image/1390/ghasem.jpg


سازمان ادارای پنتاگون از 7 لایه حفاظتی تشکیل شده است که از این میان 4 لایه به طور خاص مربوط به کنترل ارتباطات با شخص وزیر دفاع یا رییس پنتاگون میباشد. کمی بعد  از نامه اوباما نامه ای از تمام این لایه های امنیتی ، اطلاعاتی و حفاطتی عبور کرده و مستقیم ، روی میز کار وزیر دفاع یعنی لئون پانتا قرار میگیرد.

ظاهر ساده نامه که هیچ آرمی از سازمان های مرتبط با پنتاگون در آن به چشم نمیخورد توجه وزیر را جلب کرده و وی آن را از روی میز برمیدارد ... با باز کردن نامه و خواندن آن عرق سردی بر چهره پانتا مینشیند !

یک نامه با سربرگ رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ... نامه حاوی عبارتی بود که قطعا برای رییس پنتاگون با آن عظمت حفاظتی باورکردنی نبود !
 " اگر لازم باشد از این هم نزدیک تر خواهیم شد "
امضا : قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران

ضرب شست دیگر از شاگردان سردار حاج قاسم سلیمانی در عراق این بار هم شاگردان حاج قاسم تفوق اطلاعاتی و نظامی خودشان را به آمریکا تحمیل کردند در جریان اولین سفر اوباما به عراق بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا شاگردان معنوی حاج قاسم سلیمانی با نفوذ به سیستم کنترل پهپاد جاسوسی MQ8 آمریکا که در حال حفاظت از کاروان باراک اوباما بود..تا ترور این شخص فقط فشردن یک کلید فاصله داشتند.

اما این کلید بنا به دستور هیچگاه فشرده نشد...


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

وبلاگ چییست و وبلاگ نویسی یعنی چه؟

وبلاگ چییست و وبلاگ نویسی یعنی چه؟  نوشته اسماعیل اسدی دارستانی


 

 

وبلاگ یک یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی (روزانه یا چند روز در میان) در موضوعات متنوع و دلخواه می پردازند. و افکار ، عقاید اشعار و یا خاطرات خود را برای مطالعه عموم در آن قرار می دهند . از آنجاییکه وبلاگ در اینترنت نشر می یابد می توان آنرا یک نشریه اینترنتی شخصی هم اطلاق کرد . و حتی گاهی بعضی ها پا را از این هم فراتر می گذارند و وبلاگ را یک رسانه اینترنتی می نامند .وبلاگ و وبلاگ نویسی از پدیده های نوین در دنیای پر راز و رمز اینترنت است . همنکنون صدها میلیون نفر از مردم سراسر دنیا از تمام سطوح اجتماعی و از تمامی قشرها به وبلاگ نویسی روی آورده اند و نوشته های خود را در معرض دید عموم مراجعان از اقصی نفاط جهان در دهکده جهانی گذاشته اند  .

تاریخچه ی وبلاگ؟
گرچه وبلاگنویسی در دنیا قبل از سال دو هزار میلادی بوجود آمد اما انفجار وبلاگنویسی با ورود به قرن بیست و یکم اتفاق افتاد. در ایران هم این موضوع بر میگردد به بیست و سوم خرداد ۱۳۸۱ که اولین سرویس ارایه دهنده ی وبلاگ یعنی سایت پرشین بلاگ( persianblog.ir) آغاز به کار کرد(البته آن زمان پرشین دات کام بود که متاسفانه در سال ۱۳۸۶ این دامنه به سرقت رفت و هماکنون این سایت با دامنه ی دات آی آر مشغول فعالیت است) و این پدیدهدر مدت کوتاهی توانست به سرعت در ایران  رشد کند تا هماکنون که تعداد وبلاگ نویسان ایرانی از مرز میلیون گذشته است و روز به روز در حال افزایش است در ضمن همکنون که این مطلب را مینویسم براساس آمارها رتبه ی ایران در وبلاگ نویسی تک رقمی است و ما جز ده کشور اول وبلاگنویس دنیا هستیم

برای وبلاگنویسی چه ملزوماتی نیاز است؟
از آنجا که سرویسهای تحت وب بسیاری از امکانات را بصورت رایگان در اختیار شما میگزارند شما هیچ پولی برای وبلاگنویسی نمیپردازید مگر هزینه ای که برای اتصال به اینترنت میپردازید البته ذکر این مطلب ضروری است که بیشتر سرویسهای وب برای تامین هزینه های خود اقدام به درج آگهی در وبلاگ شما میکنند ولی در هر صورت ملزومات برای وبلاگ نویسی وجود دارد که آنها را در ادامه ذکر میکنم:

 1. امکان استفاده از کامپیوتر و اتصال به اینترنت برای تایپ و ارسال مطالب مهیا باشد ( کامپیوتر شخصی ، کامپیوتر فامیل ، دوستان  کافی نت و یا …)
 2. فرد باید حداقل آشنایی مختصری با ویندوز(و یا یک سیستم عامل دیگر) و تایپ کردن داشته باشد(مگر اینکه مطلابتان را روی کاغذ بنویسید و بعد از وبلاگنویس دیگری بخواهید آنرا برایتان به وبلاگ پست کند)
 3. زمان کافی برای نوشتن مطالب و مدیریت وبلاگ( مثلا حداقل نیم ساعت در شبانه روز)

از چه موقع باید شروع کرد؟
هرگاه احساس کردید که مطالبی در اختیار دارید که ممکن است برای دیگران مفید یا جالب باشد میتوانید شروع کنید به نوشتن وبلاگ(لازم نیست مطلب شما حتما نوشته باشد بسیاری از عکاسان . گرافیستها و … هم وبلاگهای بسیار پرطرفداری دارند)

از کجا باید شروع کرد؟
اگر ملزومات گفته شده را دارید و نیز فکر میکنید که دیگر موقع آن است که به جمع وبلاگنویسان بپیوندید میتوانید همین الان به یکی از سایت های ارایه دهنده سرویس وبلاگ مراجعه کرده و وبلاگ خود را ایجاد کنید به این صورت که ابتدا در این سایت ها ثبت نام نمود و نام کاربری و آدرس وبلاگ خود را دریافت کنید برای فارسی زبانان سرویسهای زیادی وجود دارند که به ارایه رایگان وبلاگ اقدام میکنند که هرکدام نقاط ضعف و قوتی دارند در پایین چند مورد از این سایتها را معرفی میکنم

 • پرشین بلاگ persisnblog.ir : این سایت اولین سایت وبلاگ دهنده در ایران است که کاملا به زبان فارسی است و امکانات بسیار خوبی دارد
 • بلاگفا blogfa.com :یکی از پر طرفدارترین سرویسهای وبلاگ ایرانی به زبان تمام فارسی است من خودم هم هماکنون از این سرویس استفاده میکنم
 • بلاگر blogger.com : قدیمیترین سرویس وبلاگ در جهان میباشد که کاملا به زبان انگلیسی است
 • بلاگ اسکای blogsky.com : یک سرویس ایرانی وبلاگ که خدمات خود را به فارسی ارایه میدهد و از سرعت و کیفیت خوبی برخوردار است

         نماد و سنبل ویلاگ نویسان  در ایران :  وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر و محیط زیست که توسط وبلاگ نویسان بعنوان نماد وبلاگ نویسی در ایران نامگذاری شده است ( اولین وبلا نویس حقوق بشر و محیط زیست  و اولین وبلاگ نویس در شمال کشور )

 • اسماعیل اسدی دارستانی   وبلاگ نویسی را در تهران شروع کرد و جزوه اولین  وبلاگ نویسان ایران  و اولین وبلاگ نویس شمال کشور است  و اسماعیل اسدی دارستانی بود که با فعالیت حقوق بشری و محیط زیستی و خبری شروع کرد و آستارا نیوز اولین وبلاگ ایشان بود و اسماعیل اسدی دارستانی در سال ۱۳۸۰ جزو اولین وبلاگ نویس های فعال در ایران بود که وبلاگهای حقوق بشر و محیط زیست را راه انداخت و اولین وبلاگ و اولین نفری که در فضای فارسی  وبلاگ نوشت اسماعیل اسدی دارستانی است و اولین نفر در ایران اسماعیل اسدی دارستانی که تخصصی به امر وبلاگ نویسی در امر حقوق بشر و محیط زیست پرداخت …نام این وبلا نویس نام اشنا رد میان وبلاگ نویسان  بخصوص فارسی زبان می باشد…

       این وبلا گ نویس که هماکنون وبلاگهای متعدد خبری و تحلیلی  و حقوق بشر ومحیط زیست دارد از سال ۱۳۸۰  تاکون بارها دستگیر شده  و زندانی و شنکجه شده است و پرونده متعدد دارد و بخاطر وبلاگ نویسی با اینکه ریس شورا و عضو شورای سیبلی استارا بود مطابق ماده ۲۶ قاون شوراها و بنده ج و د رد صلاحیت شد و در سال ۱۳۹۱  پرونده هفته نامه آبادگران شمال که بعداز چند سال در مراحل تصویب انجام گرفته بود و حتی بوی تبریک مجوز داده بودن.. یکباره بخاطر صلاحیت همان عدم التزام به اسلام و ویلایت فقیه و عدم التزام به قاون اساسی رد صلاحیت و مجوز هفته نامه رد شد و حتی با اینکه در سال ۹۱ رد شده بود در سال ۹۲ به ایشان مخفیانه تحویل داده شد و بخاطر این وبلاگ نویسی  با یاینکه  زندانی و شنکجه وضرب و شتم دهها بار شده است اما تاکون محکومیت قضایی نشده است و اولین بازداشت وی در تابستان ۱۳۸۱ توسط دادگاه انقلاب تهران جلب غیابی شد و بعداز مدتها ضرب و شتم و شنکجه و بازجویی بعداز مدتی حکم تبریه ایشان بخاطر بی گناهی  تبریه صادر شد..بارها توسط … دستگیر و زبازداشت و تبریه شده است .. وی یکی از خنده آور ترین و وحشنتاک ترین  بازداست های خود را اینطور تعریف می کند.

در سال ۱۳۹۰ زمستان سرد من برای نماینده استارا دکتر نعیمی فعالیت می کردم و یک بار من ربوده شدم و که بر اثر ضربات به سر و نخاع مشکل خواب و .. پیدا کرد م. بقصد کشت مرا کتک زدن در حیات وحش  ساحل و با دروبین فیلم برداری  می کردند و فقط چشم مرا باز گذشتند .. می گفتند اعتراف کن این ها .. را تو برعلیه نظام و.. در وبلاگ ها می نویسی خلاصه من چون بیگناه بودم اعتراف نکردم و یکبار که بیدار شدم در سر کوچه خانه ام بودم ….بماند به  همه میدانند حتی نماینده و رزو جمعه هم ریس پلیس بمن زنگ زد گفت کار یمنهمی دارم بیا فلکه گاز من فورا رفتم چند نفری روی سرم ریختند همانند پلیس ضد شورش  و گفتند دستور شورای تامین است باید بازداشت شوی..

حالا بازجویی و شنکجه بماند…  یدو شبانروز انجا بودم  بازداشت گاه  ژنجره ای  داشت جا پنجره  پنچره نداشت  سرما و برف داغنه دانه داخل اتاق می امد… بخاری نبود در یان دو رزو اجازه ندادند به خانواده ام اطلاع بدهم و کسی از بازداشت من خبر نداشت  و در این دو رزو حتی ی نگذشتند قرض بیمایرم را بخورم بمن غذا و حتی نان خشک نداند  وفقط اب خوردم و آنههم آب توالت بازداشتگاه را ..  و حتی گفتم غذا  و چای و دارو و دکتر نمی دهید لااقل به خانواده ام اطلاع دهیذ وی ک قران بمن بدهید عادت دارم قران شبها و رزو ها بخوانم آنهم گفتند برای شما ممنوع است .. ی گفتم پولش را خودم می دهم لااقل بخرید برایم بیاورید آنهم قبول نکردند..فقط گفتند بدستور شورای تامین شهرستان …غذا خواستم ندادند و لباسهایم رال با زور باتوم در آوردند  و یک لباس که بوی چرک می داد بنمن دادند که دکمه نداشت  و شلواری که پشتش پاره بود….فقط سرباز بمن گفت خد ا بتو رحم کرد دوستت نماینده شد وگرنه چند سال زندانی می شدی …

بعداز یک رزو انتخابات ظهر به داد گاه رفتم  قاضی همدیمی ریس اجرای احام بود خدایی خیلی آدم با ادب بود.. متن شکایت شورای تامین راب رایم خواند عضویت در جندالله ( یعنی گروهک ریگی ) من به همدمی گفتم حاج آقا من شیعه هستم  نه سنی .. کسی عضو جندالله می شود سنی باشد من قبلا تهمت مسحی بودن آقایون دستگاهها زده بودند اما تهمت سنی بودن تازه بمن می زنند… خلاصه بعداز اینکه و… ثابت کردم شیعه ۱۲  امامی هستم و یک فعال حقوق بشر و میحط زیست هیچ وقت متعقد به ریگی و دار و دسته اش نیست با تعهد  آزاد شدم خدایی  قاضی فردی منطقی و درستکار بود خودش هم تعجب کرده بود چرا مرا  بجرمی متهم کرد که با افکار و خط و مشی فکریم نمی خورد تعجب کرد… خدا را شکر آزاد شدم..

 تمام موارد را هربار به اصل ۹۰ و ریس قوه قضاییه و سازمان حفا ناجا و واجا نوشتم نتیجه ندانند..بماند 

 

 بارها توسط افراد متعدد ربوده شنکجه تا حد مرگ شده است و در آخرین ربایش بقصد اعتراف به وبلاگ نویسی  که چشم و دستش در سال ۱۳۹۰ زمستان ربوده شده بر اثر  ضربات متعدد به مغز و  نخاع .. دیگر  شبانروز خواب ندارد و فقط با دارو در حد دو یا سه ساعت در شبانروز خواب دارد و بدون دارو متعدد فقط ۲ الی ۴ ساعت خواب دارد و ضرباتی که در سال ۱۳۹۰ بقصد اعتراف به مغز و نخاع این فعال حقوق بشر وارد شده .. دیگر زندگی را برای این وبلاگ نویس غیر ممکن  کرده و زنده بودن وی با مسکن می باشد و بنبار گفته  وی  آنقدر درد مغز و نخاع  ام زیاد  می شود که با تزریق مرفین در بیمارستان رفع می شود  و هفته ای چند بار این مشکل را دارم  و فقط از خدا مرگ زود رس می خواهم زندگی برایم بخاطر بیماری غیر ممکن شده است..

 وی در مصاحبه با ما گفت  خیلی می گویند چرا وی وقت  خود را با روز نامه نگاری الکترونیکی و وبلاگ می گذرد .. چون زمانیکه همه خواب هستند من با کمک دارو نمی توانم  بخوابم  بخاطر ضربات متعدد به مغز و نخاع ام … تنها دلخوشی ام خانواده و وبلاگ نیوسی است و برای کتابهایم که دولت احمدی نزاد  مجوز نمی داد و رسما ممنوع القلم بودم و بدون دلیل  اکثر وبلاگهایم را بدستور مشایی فیلتر کردند .. من وبلاگهایی داشتم در ماه بالای ۲ مییلون به بازدید داشت و حالا هم بازدی میانگین وبلا هایم و سایتم هایم بالای چند صد هزار نفر می باشد.. من چند سال بدستور مشایی ممنوع القلم بود  و بادستور مشایی به بنیاد شهید کشور حکم شهادت پدر جانباز ۶۵ درصدم که بعداز ۴ سال زمین گیر شده براثر جانبازی شهید شد  را نگذشتند حکم شهادت بمن بدهند .. بر رسی  که کردم  یکی جرایم من در دستگاهها امنیتی که توسط مشایی برایم درست شده است .. اینکه پدر من مسیحی بوده و بعدا  مسلمان شده است  و قبلا اسم من مسیحی بوده و بعدا من هم مسلمان شدم ..  مشایی با این  روش نگذشت بنیاد شهید حکم شهادت پدرم صادر شود.. مدارک  ارایه دایم کسی گوش نکرد…

بقیه بماند..

 

 

وبلا گ نویس  چیست و چطور نوشته می شود..

 نوشته اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس حقوق بشر و محیط زیست / اولین وبلا گ نویس حقوق بشر و محیط زیست در ایران و کشورهای فارسی زبان

 

هرگاه احساس کردید که مطالبی در اختیار دارید که ممکن است برای دیگران مفید یا جالب باشد میتوانید شروع کنید به نوشتن وبلاگ(لازم نیست مطلب شما حتما نوشته باشد بسیاری از عکاسان . گرافیستها و … هم وبلاگهای بسیار پرطرفداری دارند)

 

 

وبلاگ یک یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی (روزانه یا چند روز در میان) در موضوعات متنوع و…

 

 

مقدمه ای بر وبلاگ نویسی

 

وبلاگ یک یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی (روزانه یا چند روز در میان) در موضوعات متنوع و دلخواه می پردازند.و افکار،عقاید اشعار و یا خاطرات خود را برای مطالعه عموم در آن قرار می دهند.از آنجاییکه وبلاگ در اینترنت نشر می یابد می توان آنرا یک نشریه اینترنتی شخصی هم اطلاق کرد.و حتی گاهی بعضی ها پا را از این هم فراتر می گذارند و وبلاگ را یک رسانه اینترنتی می نامند.

 

وبلاگ و وبلاگ نویسی از پدیده های نوین در دنیای پر راز و رمز اینترنت است.هم اکنون صدها میلیون نفر از مردم سراسر دنیا از تمام سطوح اجتماعی و از تمامی قشرها به وبلاگ نویسی روی آورده اند و از طریق وبلاگ نویسی نوشته های خود را در معرض دید عموم مراجعان از اقصی نفاط جهان در دهکده جهانی گذاشته اند.

 

تاریخچه ی وبلاگ نویسی

 

گرچه وبلاگ نویسی در دنیا قبل از سال دو هزار میلادی بوجود آمد اما انفجار وبلاگ نویسی با ورود به قرن بیست و یکم اتفاق افتاد.در ایران هم این موضوع بر میگردد به بیست و سوم خرداد ۱۳۸۱ که اولین سرویس ارایه دهنده ی وبلاگ یعنی سایت پرشین بلاگ( persianblog.ir) آغاز به کار کرد (البته آن زمان پرشین دات کام بود که متاسفانه در سال ۱۳۸۶ این دامنه به سرقت رفت و هم اکنون این سایت با دامنه ی دات آی آر مشغول فعالیت است).

 

پدیده ی وبلاگ نویسی در مدت کوتاهی توانست به سرعت در ایران رشد کند تا هم اکنون که تعداد وبلاگ نویسان ایرانی از مرز میلیون گذشته است و روز به روز در حال افزایش است در ضمن هم اکنون که این مطلب را مینویسم براساس آمارها رتبه ی ایران در وبلاگ نویسی تک رقمی است و ما جز ده کشور اول وبلاگنویس دنیا هستیم.

 

برای وبلاگ نویسی چه ملزوماتی نیاز است؟

 

از آنجا که سرویس های تحت وب بسیاری از امکانات را بصورت رایگان در اختیار شما میگزارند شما هیچ پولی برای وبلاگنویسی نمیپردازید مگر هزینه ای که برای اتصال به اینترنت میپردازید البته ذکر این مطلب ضروری است که بیشتر سرویسهای وب برای تامین هزینه های خود اقدام به درج آگهی در وبلاگ شما میکنند ولی در هر صورت ملزومات برای وبلاگ نویسی وجود دارد که آنها را در ادامه ذکر میکنم:

 

-امکان استفاده از کامپیوتر و اتصال به اینترنت برای تایپ و ارسال مطالب مهیا باشد ( کامپیوتر شخصی،کامپیوتر فامیل،دوستان کافی نت و یا …)

 

-فرد باید حداقل آشنایی مختصری با ویندوز(و یا یک سیستم عامل دیگر) و تایپ کردن داشته باشد(مگر اینکه مطلابتان را روی کاغذ بنویسید و بعد از وبلاگنویس دیگری بخواهید آنرا برایتان به وبلاگ پست کند).

 

-برای وبلاگ نویسی باید زمان کافی برای نوشتن مطالب و مدیریت وبلاگ( مثلا حداقل نیم ساعت در شبانه روز) را داشته باشید.

 

از چه موقع باید شروع کرد؟

 

هرگاه احساس کردید که مطالبی در اختیار دارید که ممکن است برای دیگران مفید یا جالب باشد میتوانید شروع کنید به نوشتن وبلاگ(لازم نیست مطلب شما حتما نوشته باشد بسیاری از عکاسان . گرافیستها و … هم وبلاگهای بسیار پرطرفداری دارند)

 

برای وبلاگ نویسی از کجا باید شروع کرد؟

 

اگر ملزومات گفته شده برای وبلاگ نویسی را دارید و نیز فکر میکنید که دیگر موقع آن است که به جمع وبلاگنویسان بپیوندید میتوانید همین الان به یکی از سایت های ارایه دهنده سرویس وبلاگ مراجعه کرده و وبلاگ خود را ایجاد کنید به این صورت که ابتدا در این سایت ها ثبت نام نمود و نام کاربری و آدرس وبلاگ خود را دریافت کنید برای فارسی زبانان سرویسهای زیادی وجود دارند که به ارائه رایگان وبلاگ اقدام می کنند.dardnews.ir


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خدایا کمکم کن!

خدای مهربانم تورا سپاس بخاطر همه فرصتهایی که دراین یک سال بمن دادی بخاطر همه لطف ها و مهربانی هایت شکر خدای خویم کمکم کن تا سال جدید سالی باشد سراسر از یاد تو و سالی باشد که بتوانم به تو نزدیکتر شوم سالی باشد پراز رنگ بوی تو

خدایا در این سال ظهور آقای مهربانی ها را برسان و کمکم کن دستان پراز نیازم هیچگاه هیچگاه از دامن پراز خوبی اش جدا نشود.

خدایا کمکم کن تا در امسال  بنده ای شوم که تو دوست داری و می پسندی. خدیا امسال تمام انسانها را خوشبخت كن ..حتی داعش  را هم هدایت و خوشبخت كن آنها هم انسان هستند اما منحرف ..

خدایا امسال را سال صلح و دوستی در جهان قراربده و...

خدایا کمکم کن تا امسال سرشار ازیاد تو باشد برای این حقیرترین.مهربانم این سال را بر همه بندگان تمام جهان از انسان و جن و پری  و برای من مبارک گردان سالی نیکو و پر از برکت و رحمت

 

 

خدایا!

 

تورا شکر به داده و نداده ات شکر

 

خدایای پناه همیشگی من ای معبودم کمکم کن خودت خوب میدونی اینا داغون تر از همیشه ام و هیچ راه گریزی نیست برام کسی رو هم ندارم که باهاش بتونم دردو دل کنم خدایا اگه این اتفاق بیفته خودت میدونی زندگی برا من چی میشه تازه شر میشه سرکوفت دلسوزی بی محلیا بمن خودتم میدونی من بی گناهم اما چه کنم خدایا کمکم کن لطفا مث همیشه همراهم باش آخه کسی جز تو منو نمی فهمه بمن حق نمیده فقط تویی که درکم میکنی و بهم حق میدی تو میدونی تو دلم چه آتیشی به پاست و میدونی و ضعیفم و توانایی انجام هیچ کاری رو ندارم خواهش میکنم کمکم کن

 خدا جون كمكم كن كه پولم بتوانم بگیریم خدایا یكسال تبریزی مرا سركار گذاشته دادگاه هم كه می دانی چند ماه چك گذشتم اجرا امروز و فردا می كنه خدا  دوم هم می دانی در خطر هستم خیلی برای سخت است كمكم كن.. خدایا كمكم كن ....این دوبرایم خیلی مهمه  كمكم كن....خداجون منتظرم  كمكم كن..كسی زا بغیر ازتو ندارم تمام خانواده ام مرا تكیه گاه خود می دانند من هم تو را خدا كسی را ندارم كمكم كن خیلی كمكم كن..

مخلصت اا دارستانی

 
 ای خدا تنها غمخوار من ....مرا در هر كاری كمك كن  و تمام انسانها را محتاج كسی نكن من روی آنها ...همه می خواهند عشق و حال كنند اما خداجون بدون خفن.. خدا جون  كاری كن مار و مور داخل قبرم نیاید  چه می شود وقتی مردم آز آن حوری و مورها  برایم بفرست بجای مار مور ..آخه خدا جون من اول زندگی به جنگ  خورد سختی  پدرم و بردارم اینطور خانه امان را آتش زدند چشم باز نكرده خواستم آخوند بشم عشق نظام مرا گرفت  اول جوانی نامرد منافق ها ناقض ام كردند  و حالا ها هم خودی های لباس شخصی  دیگر عمر گذشت 43 ساله شدم دندانهایم افتاده  خانه ام نیمه كاره و قرض روی قرض پسرم می خواهد زن بگیرد  پول باید پیدا كنم ..دیگه عشق و حالی ندیدم لااقل  ..هوای ما داشته باش..مخلصت ااد

 

 

خدای خوبم ای همه لحظه های زندگی من مرا لحظه ای به کردار و دنیای خود وا مگذار که در جاده زندگی و تنهایی خود گم میشوم دستم را رها نکن میترسم در این مسیر تاریک و ظلمانی به چاه نادانی و حماقت خود افتم.

خدایا من بی تو تنهاترینم و نابودی من حتمی است کمکم کن ای همیشه من میدانم لایق خوبی های تو نبوده و نیستم میدانم که آنگونه برایم آرزو میکردی نیستم کمکم که تا همچون اولین روز خلقت بهترین تو شوم ولایق سجده فرشتگانت باشم تنهایم مگذار که بی تو میمیرم.

خدایا از مرگ میترسم از تنهایی و ظلمت دنیای خود میترسم از همه چیز و همه کس میترسم هیچکس چون تو مرا دوست ندارد پس ای مهربان همیشگی کمکم کن و همراهم باش تا به ورطه ناامیدی و گناه نیفتم و بهترینت باشم. خداجون من دوست دارم دربستر نمیرم دوست دارم شهید بشم ...چه می شه مرا یك كاری كن  شهید بشم پی نشوم...دیگر تمام آروز هایم رسیدم مادر و پدر و زن و فرزند صالح ..شكرت ..راضی هستم ... مخلص اا د

 

 خدا جون مادرم الگویی و مادر مهربان و نمونه و فقیربود در بهشت نگه اش دارد ..راستی خداجون بما مردها حوری  می دهی به زنها دربهشت چه می دی ...خدا جون مادرم تنهایی را دوست داشت ..همانجا یك باغچه و گل و باغ بده من دوست دارم آن دنیا با مادرم زندگی كنم از خیر حوری و موری گذشتم حوری و موری .. نمی خواهم خدا جون ببخشید باهات شوخی می كنم ....پدر و مادرم را به بهشت ببر ....

خدایا!

این روزها که دلم میگیرد بیشتر به خودم فکر میکنم به گذشته و حال وااااااااااااااای خدای مهربان من چقد از تو دور شدم چقد فاصله زیاد شده و چقدر تنها شدم. این روزها به ابتدای خلقتم بیشتر فکر میکنم به حکمت آمدنم که چرا خواستم به این دنیا بیایم و چرا تو قبول کردی اما می دانم امدنم همه از روی لطف تو بوده وبس پس چرا من قدر ندانستم چرا؟؟؟؟؟؟؟ خدایا پاسخی ندارم جز اینکه سرم را بیندازم پایین واز روی تاسف تکان دهم و اهی از اعماق جانم سر دهم و ابراز شرمندگی تام و تمام.

این روزها دلم میگیرد از خودم از تنها شدنم از ظلمی که خودم در حق خودم روا داشتم.

این روزها خیلی دلم میگیرد خیلی زیاد اا دارستانی dardnews.ir


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تـاریـخـچـه ایـنـتـرنت (سایت و وبگاه ) در دنـیـا و ایـران

نوشته اسماعیل اسدی دارستانی اولین وبلاگ نویس (خبری و حقوق بشر و محیط زیست ) و روزنامه نگار الكترونیكی ( انترنتی ) خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران

به گزارش خبرنگار dardnews.irدرد نیوز:

پیدایش اینترنت به دهه 1960 میلـادی باز میگردد؛ زمانی که دولت ایالـات متحده آمریکا براساس طرحی موسومـ به آرپا (ARPA) مخفف آژانس تحقیق پروژه‌های پیشرفته که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی بوجود آمده بود، این طرح را اجرا نمود.

طرح این بود که کامپیوترهای موجود در شهر‌هـای مختلف (در آن زمان چیزی به نامـ کامپیوتر شخصی وجود نداشت بلکه سازمان‌های بزرگ و دانشگاه‌ها و مراکز دولتی معمولـاً دارای سیستمـ‌های کامپیوتر بزرگ مین فریمـ بودند) که هر کدامـ اطلـاعات خاص خود را در آن ذخیره داشتند بتوانند در صورت نیاز با یکدیگر اتصال بر قرار نموده و اطلـاعات را به یکدیگر منتقل کرده و یا در صورت ایجاد بستر مناسب اطلـاعات را در حالت اشتراک قرار دهند.

در همان دوران سیستمـ‌هایی بوجود آمده بودند که امکان ارتباط بین کامپیوترهای یک سازمان را از طریق شبکه مختص همان سازمان فراهمـ می‌نمودند طوریکه کامپیوترهای موجود در بخش‌ها یا طبقات مختلف با یکدیگر تبادل اطلـاعات نموده و امکان ارسال نامه بین بخش‌های مختلف سازمان را فراهمـ می‌کردند که اکنون به این سیستمـ ارسال نامه پست الکترونیک می‌گویند. اما برای اتصال و ارتباط دادن این شبکه‌های کوچک و پراکنده که هر کدامـ به روش و استانداردهای خودشان کار می‌کردند استانداردهای جدید و مشخصی که همان پروتکل‌ها هستند توسط کارشناسان وضع شد.
سرانجامـ درسال 1961 میلـادی تعداد 4 کامپیوتر در 2 ایالت مختلف با موفقیت ارتباط برقرار کردند و با اضافه شدن واژه نت به طرح اولیه، نامـ آرپانت (Arpanet) برای آن منظور شد.
تـاریـخـچـه ایـنـتـرنت در دنـیـا و ایـران
در دهه 1970 میلـادی با تعریف پروتکل‌های جدیدتر از جمله TCP که تا به امروز رواج دارد و نیز مشارکت کامپیوترهای میزبان (Host) بیشتر به آرپانت و حتی گسترده شدن آن به برخی نواحی فراتر از مرزهای ایالـات متحده، آرپانت شهرت بیشتری یافت و ایده اینترنت همراه با جزییات بیشتر راجع به شبکه‌های کامپیوتری مطرح گشت تا اینکه طی سال‌های پایانی دهه 1970شبکه‌های مختلف تصمیمـ گرفتند به صورت شبکه‌ای با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و آرپانت را بعنوان هسته اصلی انتخاب کردند. بعدها در سال 1993 میلـادی نامـ اینترنت روی این شبکه بزرگ گذاشته شد.

همان WWW که مخفف World Wide Web (به فارسی: تار جهان‌گستر) میباشد توسط آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذرات Cern بخاطر نیاز آنها به دسترسی مرتب‌تر و آسان‌تر به اطلـاعات موجود روی اینترنت ابداع گشت.در این روش اطلـاعات به صورت مستنداتی صفحه‌ای بر روی شبکه اینترنت قرار می‌گیرند و بوسیله یک مرورگر وب قابل مشاهده هستند و همـ اکنون کارکردهای بسیاری دارند.

تاریخچهٔ اینترنت در ایران

 • سال 1371: تعداد كمی از دانشگاه‌های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلـان، توسط مركز تحقیقات فیزیك نظری و از طریق پروتكل UUCP به اینترنت وصل می‌شوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل كنند.
 • سال 1372: در سال 1372 هجری شمسی ایران نیز به شبکه اینترنت پیوست. نخستین رایانه‌ای که در ایران به اینترنت متصل شد مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران بود. در حال حاضر نیز این مرکز یکی از مرکزهای خدمات اینترنت در ایران است.مركز تحقیقات فیزیك نظری و ریاضیات،‌ بعنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو [ir.] در ایران به رسمیت شناخته میشود. این قلمرو مشخّصه تعیین شده برای هویّت ایران در فضای اینترنت است.
 • سال 1373: مؤسسه ندا رایانه تأسیس میشود. پس از راه‌اندازی اوّلین بولتن بورد (BBS)، در عرض یك سال نیز اوّلین وب سایت ایرانی داخل ایران را راه‌اندازی میكند. همچنین، این مؤسسه روزنامه همشهری را به زبان فارسی در اینترنت منتشر میكند، كه این اوّلین روزنامه رسمی ایرانی در وب محسوب میشود. در همین سال بدنبال اتصال به اینترنت از طریق ماهواره كانادائی كد ویژن (Cadvision)، مؤسسه ندا رایانه فعالیت بازرگانی خود را بعنوان اوّلین شركت خدمات سرویس اینترنتی (ISP) آغاز می‌كند.
 • سال 1374: مجلس ایران تأسیس شركت امور ارتباطات دیتا تحت نظر شركت مخابرات ایران را تصویب می‌كند و مسؤلیت توسعه خدمات دیتا در سطح كشور را بطور انحصاری در اختیار آن شركت قرار می‌دهد.
 •   سال 1377: پروژه یونیكد در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همكاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فنّی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان (فارسی وب) آغاز می‌شود. هدف پروژه اینست كه با گنجاندن كامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونیكد، نشر فارسی در كامپیوتر، مخصوصاً اینترنت و وب، استاندارد شود و اصولـاً مشكل قلمـ (فونت)‌های غیر استاندارد موجود در نرمـ افزارهای ایرانی حل شود.
 •  اسماعیل اسدی دارستانی یكی از اولین ایرانی ها در داخل كشور بود كه دسترسی به سایت و طرحی داشت و اولیت كاربرانی كه در اول ورود وبگاه و سایت بفكر تاسیس پایگاه خبری و تحلیلی بود و زمانیكه در یك سازمان  امنیتی كار می كرد آروزی راه اندازی سایت و رزو نامه الكترونیكی خبری و تحلیلی و حقوق بشری را داشت ... وی در سال 1373  كار با  سایت و طراحی  و انترنت را در داخل ایران به خاطر ارتباط با كارش یاد گرفت با علاقه  به ان می پرداخت و در فكر تاسی یك وبگاه خبری و تحلیلی حقوق بشر و محیط زیست بود كه در سال  1374 براثر حادثه كار  در یكی از مناطق مرزی .. در سال 1376 بازنشست شد  .. و مدتی بخاطر بیماری توان حركت و كار نداشت و بخاطر همین  به كار خود بعنوان رزو نامه نگاری و سایت نگاری  و نویسندگی ادمه داد و تاكنون پنچ كتاب ایشان آخریش بنام بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست چاپ شده است و در سطح بین المللی ترچمه و مورد استقبال قرار گرفته و در كنار نویسندگی   و  به طراحی سایت و وبگاه خبری پرداخت و اوج معروفیت وی در سال 1380  ود رسال 1381 به نهاییت اوج خود رسید و ایشان یكی از  اولین وبلاگ نویس ها و سایت نگاران ( روز نامه الكترونیكی خبر و حقوق بشر و محیط زیست است  و كمتر كسی در جهان بخصوص فارسی زبان ها با اسم این وبلاگ نویس فعال حقوق بشر و محیط زیست آشنا هستند .. و اولین ایرانی بود كه وبلاگ نویسی و روز نامه نگار انترنتی حقوق بشر را در كشور شروع كرد و موفق ترین وبلاگها و سایت ها را در ایران  و جهان دارد..
 •  روزنامه الكترونیكی درد نیوز  daranews.ir /eadnews.com /irannews1.ir كه به خبر گزاری و رزو نامه های حقوق بشر و محیط زیست هم معروف شدند و بارها مورد حمله اسیبری افراد ناشناس و فیلتر شدند و آخرین بار هم  چون خبر گزاری حقوق بشر و مجیط زیست/eadnews.com پشت  سر هم فیلتر  و حمله سایبری قرار می گرفت  ااد این سایت را بصورت راكد بعداز سالها گذشت ...و سایتهای معروف آستارا نیوز یا همان آوای ایران نیز از همان اوایل كه در آستارا هم نبود در تهران راه اندازی نمود و بارها فیلتر یا حمله سایبری شدند باز هم فعال هستند و این دو سایت  یكی از سایتهای معروف  در كشور  و اولین سایت تحلیلی و خبری  در شمال كشور و اولین سایت حقوق بشر ومحیط زیست در ایران  می باشد و بیشترین حملات سایبری شامل حال سایت  اسماعیل  اسدی دارستانی شده اما بكار خود ادمه می دهد..
 • اسماعیل اسدی دارستانی در مصاحبه با درد نیوز گفت : من زمانیكه بولتن آموزشی انترنت را در سازمان خودم خواندم  و یكی از درجه داران بودم كه عاشق سایت و انترنت شدم و  دواطبانه زمانی كه همه این مجعزه را چرت و بیخود می دانستند به دروه آموزشی رفتم و خیلی از دوستان مرا مسخره می كردند .. اما من در آنزمان مطمن بودم آینده خبری و تحلیلی و دیگر موارزد در آینده  در دست فضای مجازی و سایت ها و بلاگها خواهد بود و این خواست خد ا بود من در سال 1373 با این معجزه دست بشر  آشنایی كامل پیدا كردم و افتخار می كنم  و از سال 1380 تاكنون بالای 10000نفر را درسراسز كشور  تلفنی یا  یا حضوری رایگان برای  استفاده از سایت و وبلاگ نویس  آموزش دادم و بدون پول  خیل ها ورل كردن اما اكثر شاگردان من در سراسر كشور و حتی خارج كشور دست همه را درفضای مجازی بستند .. حرف اول را می زنند و این عنایت خدا بود..
 • ااد گفت : آروزیم این است 1- برای خود همانند میهن بلاگ و پرشین و بلاگ فا  یك سایت وبلاگ فارسی و انگلیس بزنم ..پولش را سعی می كنم جور كنم جور كردم این سایت را خواهم ساخت می دانم در ایران و جهان حرف اول را خهواهم زد و اگر كسانی بنیه مالی دارنند می  خواهند بمن كمك كنند حاضرم شروع كنم و در آمد زیادی دارد در امد برای ایشان و كار و لذتش برای من ..2- یك شبكه انترنتی  جهانی درست كنم بالاتر از آمریكا كه جهان را وابسته به ایران كنم  و شركت های انترنتی بخصوص جستجوگر و مطالعاتی انترنتی راه اندازی كنم كه بالاتر از گوگل و یا هو و ویدیپا و.. و چون مسئولان امنیتی بمن اعتماد ندارنند  اگر افراد سرمایه گذار باشند من آماده همكاری و ساخت  این غول انترنتی در ایران هستم.3- تاسیس خبر گزاری حقوق بشر و محیط زیست جهانی  به زبانهای مختلف انگلیس ، فارسی و روسی ، عربی .. این آروزیم را حتما اولین باری كه پول دستم افتاد راه اندازی می كنم ..مطمن هستم همانوریكه اولین وبلاگ نویس ایرانی و  موسس  وبگاه خبری و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست هستم .. یان آروز هایم را عملی خواهم نمو.. به ایمد خدا ...
 • ورود اینترنت به ایران
 • روایت رایانه‌هائی كه یكی یكی به اینترنت وصل شدند

  از زمانی كه وینتون سرف (Vinton G. Cerf) از پدیده جدیدی در دنیای اطلاعات با عنوان "اینترنت " پرده برداشت بیش از 40 سال می گذرد و شاید بتوان گفت این پدیده بیش از تمام فناوری های دیگر در جهان و از جمله ایران توانسته در لایه‌های گوناگون خرد و كلان زندگی اجتماعی وارد شود. 
  به گزارش خبرنگار dardnews.irدرد نیوز از زمانی كه وینتون سرف (Vinton G. Cerf) از پدیده جدیدی در دنیای اطلاعات با عنوان "اینترنت " پرده برداشت بیش از 40 سال می گذرد و در این مدت تاثیرات بی‎چون و چرا و كامل اینترنت بر سبك‌های زندگی مردم روز به روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد به نحوی كه پدیده اینترنت امروزه به صورت یكی از نمادهای فرهنگ جهانی درآمده و همه جمعیت‌ها در سراسر جوامع تحت تاثیر این فناوری منحصر به فرد روزگار می گذرانند. 
  اینترنت شاید بیش از تمام فناوری های دیگر در جهان و از جمله ایران توانسته در لایه‌های گوناگون خرد و كلان زندگی اجتماعی بشر وارد شود و تاثیرات عمیق و پایداری بر چگونگی زندگی جوامع داشته باشد . هم اكنون استفاده از این فناوری تا اندازه ای ضروری به نظر می رسد كه حتی كشورهای جهان سومی و فقیر نیز در حال برنامه ریزی و آماده كردن زیرساخت ها برای بهره برداری هرچه بیشتر از آن هستند . 
  ظهور اینترنت و گذر از عصر صنعت به فناوری كه تمامی ابزارهای اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی را بر پایه فناوری اطلاعات میسر كرد سبب شد تا دنیا به دهكده كوچكی تبدیل شود كه تمامی جوامع بتوانند از اطلاعات و فناوریها برای ارتباط با یكدیگر استفاده كنند و در این بین ضعف در استفاده و بهره برداری از این پدیده بیانگرعقب ماندن از حركت عصر خویش محسوب می شود. 
  در این گزارش سعی شده است به صورت اجمالی پدیدآمدن اینترنت در جهان و ایران تشریح شود و كاربردهای اولیه و فعلی فناوری اطلاعات بر بستر اینترنت در ایران مورد بررسی قرار گیرد. 

  اینترنت چگونه متولد شد

  تولد اینترنت در سال 1968 در وزارت دفاع آمریكا و در بستر جنگ سرد و براساس طرح وینتون سرف شكل گرفت كه چند كامپیوتر نظامی با استانداردهای آن زمان دنیا به‎هم متصل شود تا در صورت وقوع جنگ اتمی بین آمریكا و شوروی سابق، این كامپیوترها بتوانند كماكان اطلاعات نظامی را به یكدیگر ارسال كنند اما تاریخ تولد رسمی اینترنت از سوی سازمانهای معتبر جهانی اول سپتامبر 1969 اعلام شده است. 
  با این حال فراگیری اینترنت و بلوغ آن برای ارتباط و گفتمان میان جوامع به بعد از اختراع وب توسط "تیم برنزلی " برمی‎گردد كه مردم دنیا توانستند اطلاعات و مطالب گوناگون را به مشاركت درآورند . 
  هدف از تاسیس وب، پژوهش و آزمایش برای پیدا كردن روشی بود كه بتوان از طریق خطوط تلفنی كامپیوترها را به هم مرتبط كرد به طوری كه چندین كاربر بتوانند از یك خط ارتباطی مشترك استفاده كنند. یعنی در اصل شبكه‌ ای بسازند كه در آن اطلاعات به صورت اتوماتیك بین مبدا و مقصد حتی در صورت از بین رفتن بخشی از مسیرها جابه‌جا و منتقل شوند. این تكنولوژی در رابطه با همكاری با مراكز تحقیقاتی دانشگاههای معتبر امریكا ابداع شد كه در اولین پروژه 4 كامپیوتر واقع در چهار دانشگاه آمریكا به‎هم وصل شدند. 
  اما داستان پیدایش اینترنت به اینجا ختم نمی شود و افراد دیگری نیز در تشكیل این پدیده قرن ، سهم داشتند و هریك سنگی بر پایه و سنگهای قبلی این بنا گذاشتند تا اینترنت امروزی تحولات شگرفی را در زندگی بشر داشته باشد . از آن جمله می توان از اقدامات " پل باران " برای تشكیل و تكامل اینترنت نام برد كه پایه كار اینترنت امروزی را شكل داد. 
  وی معتقد بود كه اطلاعات و داده‌ها به صورت قطعات و بسته‌های كوچكتری تقسیم و هر بسته با آدرسی كه به آن اختصاص داده می‌شود به مقصد خاص خود فرستاده می‌شود. به این ترتیب بسته‌ها مانند نامه‌های پستی می‌توانند از هر مسیری به مقصد برسند. زیرا آنها شامل آدرس فرستنده و گیرنده هستند و در مقصد بسته‌ها مجددا یك‎پارچه می‌شوند و به صورت یك اطلاعات كامل درمی‌آیند. 
  دانشمندی دیگر به نام " تیلور " نیز موفق شد دو كامپیوتر را در شرق و غرب آمریكا به هم متصل كند. با این اتصال انقلابی در نحوه صدور اطلاعات در دنیای ارتباطات رخ داد كه نتیجه آن را امروز همگی شاهد هستیم كه این شبكه به بسته‌هایی از اطلاعات كه به وسیله كامپیوترهای مختلف ارسال می‌شدند، اتكا داشت. 
  "رِی تامیلسون " نیز از دیگر افرادی بود كه اختراع ای‎میل - پست الكترونیكی - به وی نسبت داده شده است. 

  اینترنت در دنیا فراگیر می شود

  اوایل سال 1990 رشد استفاده از اینترنت به صورت تصاعدی در دنیا افزایش یافت كه یكی از علل آن را می توان در ایجاد ابزار و موتورهای جستجو تحت تاثیر "word wide web " اعلام كرد. اما با آنكه اینترنت از ابتدا طوری بود كه مبادله اطلاعات برای تازه‎واردان بسیار ساده باشد اما بزرگترین جهش در وب در سال 1993 با عرضه نخستین برنامه مرورگر وب گرافیكی " موزاییك " به وجود آمد كه این نرم افزار محصول تلاش دانشجویان و استادان بخش "مركز ملی كاربردهای ابركامپیوتر " در دانشگاه ایلینویز آمریكا بود. 
  این نرم افزار امكانات اشاره و كلیك به وسیله موس را فراهم كرد و كاربران می‌توانستند صفحات وب یا مجموعه‌ای از متن و گرافیك را كنار هم بگذارند تا بتوانند آنها را روی اینترنت ببینند. 
  صفحات وب هر روز متولد می‌شدند و اواسط سال 1994 سه میلیون كامپیوتر در دنیا به اینترنت وصل شدند اما طبق آمارهای ارائه شده 51 درصد كاربران فعلی اینترنت در دنیا بعد از سال 1995 وارد این محیط شده‌اند. 
  رشد روزافزون اینترنت و ساده‎تر شدن استفاده آن همچنان ادامه یافت به نحوی كه هم اكنون میلیون‌ها انسانی كه از اینترنت استفاده می‌كنند نیازی ندارند كه نكات فنی اینترنت را بدانند و اینترنت در نظر بیشتر كاربران منبع سرگرمی اطلاعات است . 
  هم اكنون بیشترین مصرف اینترنت در میان كاربران جهان پست الكترونیكی یا همان ای‎میل است كه یكی از ابزارهای ارتباطی كارآمد به شمار می‌رود. پیامها از كامپیوتری به كامپیوتر دیگر با سرعت پرواز می‌كنند و منتظر می مانند تا شخص فرصت خواندن آنها را پیدا كند . 
  كارشناسان معتقدند كه ماهانه 10 درصد به تعداد كاربران اینترنت افزوده می‌شود ولی تعداد دقیق كاربران كه روزانه از آن استفاده می‌كنند مشخص نیست. طبق گزارشات سازمان های بین المللی در پنج سال اخیر تعداد كاربران اینترنت در جهان دو برابر شده و هم اكنون تعداد كاربران به مرز دو میلیارد نفر رسیده است كه این گزارشات از ثبت بیشترین میزان رشد كاربران در كشورهای در حال توسعه خبر می دهند. 

  سال‏شمار حضور اینترنت در ایران

  ورود اینترنت به ایران به سال 1370 برمی‎گردد اما كاربرد این فناوری نوظهور به شكل گسترده تنها در چند سال اخیر میان عموم مردم مورد استفاده قرار گرفته است. 
  حدود 23 سال پیش یك ایرانی كه كارمند دانشگاه بركلی كالیفرنیا بود اولین كامپیوتر را به نام "تهران " كه محتوایش مطالب مربوط به ایران بود به شبكه اینترنت وصل می كند. وی در سال 72 نیز اولین وب سایت ایرانی را به عنوان یك پایگاه اطلاعات و منابع ایرانی در وب مستقر می كند كه جزء اولین وب سایتها و وب سرورهای خارج از اروپا محسوب می شود. 
  اما شكل گیری اینترنت به معنای امروزی در ایران به ایجاد مركز تحقیقات فیزیك نظری در سال 68 و اقدامات این مركز برای همكاری و ایجاد پروژه های تحقیقاتی و علمی بین دانشگاههای ایران و مؤسسات بین المللی برمی‎گردد. 
  در سال 71 با تلاش های صورت گرفته از سوی این مركز تعداد كمی از دانشگاههای ایران از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان به اینترنت وصل شدند تا با دنیای خارج ای‎میل رد و بدل كنند. در آن سالها كسی تصور امكان تجارت، خرید و فروش، پرداخت وجه، آموزش و بسیاری از كاربردهای فعلی بر بستر اینترنت را نداشت و تنها استفاده ای كه از اینترنت صورت می گرفت تبادل ای‎میل بود. 
  پس از این سال بود كه تقریبا همه ساله اقدامات و ابداعات جدیدی بر بستر اینترنت در ایران شكل گرفت كه هریك از آنها توانست مبنای استفاده اقشار مختلف مردم از این پدیده قرار گیرد. 
  ثبت دامنه ملی دات آی آر - IR - در سال 72 یكی از اقدامات موثر در قلمرو اینترنت ایرانی محسوب می شود كه توانست مشخصه ای تعیین شده برای هویت ایران در فضای اینترنت شكل دهد . این اقدام از سوی مركز تحقیقات فیزیك نظری انجام شد كه هنوز نیز تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو دامنه های اینترنتی در ایران به رسمیت شناخته می شود. در همین سال اولین لیست ای‎میل ایرانی كه موضوعی ورزشی داشت به راه افتاد تا اولین طومار ایرانیان در شبكه اینترنت راه‎اندازی شود و هزاران ایرانی از سراسر دنیا بتوانند در مورد اخبار و حوادث ورزشی ایران تبادل نظر كنند. 
  در سال 72 اقدام مهم دیگر تدوین و انتشار نسخه فارسی مرورگر اینترنتی "موزاییك " بود تا كاربران ایرانی بتوانند متن فارسی را در وب سایت‎ها به نمایش درآورند كه پس از این اقدام محتوای روزنامه همشهری برای اولین بار به زبان فارسی روی وب قرار گرفت. 
  مركز تحقیقات فیزیك نظری در سال 73 توسط یك مودم 9600 بیتی با دانشگاه وین در اتریش برای اولین بار یك لینك IP تمام‎وقت اینترنت برقرار كرد و در اولین فرصت حدود هجده دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی از طریق مركز تحقیقات فیزیك نظری و ریاضیات به اینترنت دسترسی پیدا كردند. در همین سال بود كه به‎دنبال اتصال به اینترنت، موسسه "ندا رایانه " فعالیت خود را به‎عنوان اولین ISP در ایران آغاز كرد. 
  اولین مجله اینترنتی ایرانی در سال 74 در وب منتشر شد و در همین سال نیز مجلس شورای اسلامی تاسیس شركت امور ارتباطات دیتا را تحت نظر شركت مخابرات ایران تصویب كرد تا تصدی توسعه خدمات دیتا در سطح كشور به‏طور انحصاری در اختیار این شركت قرار گیرد. از دیگر اتفاقات فراموش نشدنی سال 74 می توان به پخش زنده اینترنتی اولین مسابقه فوتبال ( ایران- عربستان در تهران) توسط صدا و سیما به‎طور زنده در اینترنت و از طریق وب سایتی در انگلستان اشاره كرد. 
  در سال 75 طبق اعلام موسسات جهانی حدود 2 هزار نفر در ایران كاربر اینترنت می شوند كه با توجه به سرعت دسترسی پایین و پهنای باند چند بیت در ثانیه تنها موفق به ارسال و دریافت ای‎میل می شدند. 
  به گفته كارشناسان كاربردهای اینترنت در سالهای اول ورود به ایران تنها مربوط به ارسال و دریافت ای‎میل متن در حد چند كیلوبیت می شد و برای ارسال یك عكس دو هزار كیلوبیتی كاربر باید حدود دو ساعت زمان صرف می كرد. در آن سالها بیشترین سرعت اینترنت حداكثر 64 كیلوبیت در ثانیه بود. 
  از این سال به بعد رفته رفته اینترنت نمود پررنگ‌تری در جامعه ایرانی پیدا كرد به نحوی كه در سال 76 برای اولین بار در تاریخ انتخابات ایران،‌ نامزدهای ریاست جمهوری وب سایت های رسمی خود را منتشر كردند تا فعالیتهای تبلیغاتیشان را به خارج از ایران گسترش دهند و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اخبار خود را از طریق وب سایت انتشار داد. 
  در سال 76 همچنین برای توسعه پهنای باند اینترنتی، مركز تحقیقات فیزیك نظری و ریاضیات از طریق یك لینك جدید 128 كیلوبیتی به ماهواره Archway در شهر میلان ایتالیا وصل می شود كه بعد از این اتصال وضع اینترنت در دانشگاههای كشور كمی بهتر شد كه چند ماه بعد ظرفیت این اتصال به نقطه اشباع رسید و در سال 77 این سرعت اتصال به 512 كیلوبیت در ثانیه ارتقا یافت. 
  در این سال شمار مشتركان اینترنت در ایران 5 هزار نفر تخمین زده شد و پروژه یونیكد نیز با قرارداد شورای‌عالی انفورماتیك و با نظارت و مدیریت فنی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان " فارسی وب " آغاز شد كه هدف آن گنجاندن كامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونیكد، نشر فارسی در كامپیوتر به ویژه اینترنت و وب و استاندارد سازی بود تا مشكل فونت های غیراستاندارد موجود در نرم افزارهای ایرانی حل شود كه در اواخر سال 79 ایران به‎طور رسمی عضو كنسرسیوم یونیكد شد. 
  آغاز اولین پدیده وبلاگ نویسی در ایران نیز به سال 80 برمی‎گردد و اولین سرویس وبلاگ نویسی ویژه فارسی زبانان "پرشین بلاگ " در ایران آغاز به‏ كار می كند كه هدف تیم ارائه دهنده این سرویس مجانی ایجاد محیطی كاملا فارسی از جمله متن‎نویس سازگار با زبان فارسی، تقویم شمسی و سیستم نظرخواهی فارسی و متمركز كردن وبلاگ نویسان فارسی زبان در یك سایت و در نتیجه افزایش بینندگان این وبلاگها است كه در عرض هفت ماه نزدیك به 21 هزار ایرانی برای استفاده از این سرویس ثبت‎نام می كنند. 

  ایران نخستین كشور خاورمیانه كه به اینترنت وصل شد

  ‌سیاوش شهشهانی ‌استاد فیزیك دانشگاه شریف و مسئول اسبق ثبت پسوند ملی ایران در پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران در گفت‎وگویی اعلام كرده كه ایران اولین كشور خاورمیانه بود كه به اینترنت وصل شد. وی می گوید كه در آن زمان بسیاری از سازمان های خارجی از كمك به ایران خودداری كردند اما با این وجود اینترنت در ایران شكل گرفت. 
  شهشهانی معتقد است كه از سال 68 تب ای‎میل و اینترنت در اكثر دانشگاههای كشور فراگیر شده بود اما زمانی كه اینترنت به معنای واقعی وارد كشور شد به سال 70 برمی‎گردد. 
  وی با تاكید بر اینكه در مركز تحقیقات فیزیك نظری به این نتیجه رسیدیم كه پست الكترونیك برای یك مركزتحقیقاتی كه می‌خواهد با دانشگاههای دنیا ارتباط داشته باشد ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است، گفته است كه به دلیل شرایط پس از جنگ، برنامه گسترش ارتباط با دانشگاه‌های خارجی مورد نظر بود و یكی از سرلوحه‌های مركز تحقیقات به‎شمار می‌آمد . به همین دلیل ای‎میل ارزان‌ترین و سریع‌ترین روشی بود كه مورد توجه قرار گرفت. 
  وی در مورد اولین اتصال ایران به شبكه اینترنت نیز گفته است كه اواخر سال 1992 میلادی از طریق اتصال تلفنی به دانشگاه لینس اتریش وصل شدیم كه بعد‌ها با یك خط استیجاری به دانشگاه وین اتریش كه آن زمان از نقاط اصلی اتصال به شبكه بود وصل شدیم. 
  به گفته دكتر شهشهانی اواخر سال 93 میلادی پروتكل IP/ICP در ایران راه‌اندازی شد كه امكان اتصال به شبكه اینترنت را فراهم كرد و ایران حدود یك سال بعد از دانشگاههای اروپایی به شبكه اینترنت وصل شد. 
  وی سرعت اتصال در آن سال را بسیار كم عنوان كرد و گفت: كل ظرفیت اتصال كشور 9.8 كیلوبیت در ثانیه بود البته در آن زمان هنوز سرویس‌های Web و فایل‌های گرافیكی راه نیفتاده بود و همین سرعت 9.8 كیلوبیتی برای تبادل ای‎میل كفایت می‌كرد. 
  این درحالی است كه به گفته مسئولان فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اكنون ایران در بحث میزان تامین پهنای باند اینترنت در منطقه خاورمیانه در رده های آخر قرار دارد اما از لحاظ رشد كاربران اینترنتی طی ده سال گذشته رتبه دوم منطقه را به خود اختصاص داده است. 

  نگاهی به تعداد كاربران اینترنت در ایران و جهان

  طبق سرشماری های انجام شده در سال 1996 تعداد كاربران اینترنت در جهان 36 میلیون نفر بود كه حدود 9 دهم درصد از جمعیت كل دنیا را تشكیل می دادند و در این سال شمار كاربران ایران 2 هزار نفر تخمین زده شده است. 
  در سال 97 میلادی تعداد كاربران اینترنت در جهان 76 میلیون نفر یعنی 1.8 درصد جمعیت جهان بود كه شمار كاربران ایرانی 5 هزار نفر تخمین زده شده است. 
  در سال 98 تعداد كاربران اینترنت در جهان 147میلیون نفر یعنی 3.6 درصد جمعیت جهان و شمار كاربران ایرانی 22 هزار نفر تخمین زده شد. 
  در سال 99 تعداد كاربران اینترنت در جهان 195میلیون نفر یعنی 4.6 درصد جمعیت جهان برآورد شد كه سهم كاربران ایرانی 48 هزار نفر بوده است. 
  در سال 2000 میلادی تعداد كاربران اینترنت در جهان 368 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت جهان و شمار كاربران ایرانی 132 هزار نفر تخمین زده شده است. 
  در سال 2001 تعداد كاربران اینترنت در جهان 531 میلیون نفر یعنی 8.5 درصد جمعیت جهان برآورد گردید كه از این تعداد، شمار كاربران ایرانی 418 هزار نفر برآورد می‌شود. 
  پس از این سال شمار كاربران اینترنت در ایران روند سریعتری به خود گرفت به نحوی كه درسال 2002 حدود یك میلیون و 500 هزار نفر كاربر اینترنت در كشور وجود داشت و در سال 2005 این آمار تخمینی به 15 میلیون نفر رسید. هم اكنون نیز شمار كاربران اینترنت حدود 25 میلیون نفر اعلام شده است. 

   dardnews.ir
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خاطرات یك ارتشی(پیسكوت)

 روز ارتش مبارك  اا دارستانی درجه دار بازنشسته ارتش


 داستان یك درجه دار ارتش

من كه یك درجه دار جوان بودم در یكی از سازمانهای ارتش  خدمت  می كردم  یكسال در آموزشگاه نظامی نزاجا 06آموزش دیدم   و بعداز اینكه درجه دار شدم درجه گرهباندوم گرفتم
 من عاشق نظامی گری بخصوص ارتش بودم بعشق چتربازی و تكاوری آمده بودم  اما زندگی یك طوری رقم زد كه در‌آزمون یك سازمان بنا به دعوت ایشان و معرفی فرمانده گروهانم سروان تكاورعلی فتاحی   قبول  و جذب شدم ...علی فتاحی بمن نگاه ویژه داشت شاید هم این خواست و عنایت الهی بودو بمن همیشه می گفت با این روحیه مبارزه گر و جسور  و رك گویی و اطلاعاتی  علمی و نظامی داری  در ارتش تو اعدام می شوی یا فرمانده ارتش می شوی ..خیلی جدی هستی و كار را زود یاد می گیریی درست است روحیه نظامی و جنگی و تكاوری داری تو بدرد فقط  یك سازمان می خوری چون ضریب هوش تو عالی است بخاطر همین مرا به آن سازمان ارتش معرفی كرد  بعداز درجه گرفتن مدت دوسال در مركز آموزش آن سازمان ارتش آموزش تخصصی  دیدم با دوره كار آموزی خیلی حساس بود در طول دوره همه زیر ذربین بودیم  تقربیا خیلی از همدروهای من در طول دوره حذف می شدند به یگان اصلی برگشت داده  میشدند از نظرعلمی و هم تخصصی و هم از نظر رفتاری زیر نظر بودیم.. خلاصه من آموز ش و كار‌آمویم تمام شد خیلی سخت بود  پنچ شنبه و جمعه كه آموزش از بعداز پنچ شنبه تعطیل بود  خانه پدرم دررشت بود دیگر بخاطر باز بینی دروس و كارها در آسایشگاه  درجه دران آموزشی سازمان می ماندم  ازنظر غذا و نظافت و امكانات و.. با سازمان بود   و جمعه بجای گشتن دوسال استراحت می كردم دو ماه یكبار به رشت می امدم از تهران مشكل مالی نداشتم چون دیگر حقوق درجه داری می گرفتم  و غذا و پوشاك و مكان و.. بر عهده سازمان بود..وخلاصه بعداز آموزش در مر كز آموزش تخصصی مرا می خواستندبخاطر نمرات عالی و روحیه 100 در تهران نگه دارنند من از بنیاد شهید وبسیج  گواهی آورم بخاطر پدرم جانباز 65 درصد و خود عضو بسیج بودم  مسئولان تقسیم گقتند  بنا به نمرات و دوره عالی شما باید تهران بمانید( بدرد كارها تخصصی و عملیاتی سازمان می خوری )  اگر می خواهید چون نمرات خوب است و پدرت جانباز 65 درصد است به رشت منتقل شوی ..من گفتم دوست دارم به مرز بروم چون من به عشق   دفاع و مبارزه با دشمنان آمدم...گفتند واقعا شما دیوانه هستید چراپس نامه گواهی از بنیاد آوردی ...از اول می گفتی ما آن جا نیرو كم داریم  شما را  میفرستادیم به یكی از یگانهای ارتش  كه سازمان درآن دفتر داشتمنتقل شدم  ..... من گروهباندوم  بعنوان كارشناس در یك قسمت كار می كردم و ز ود كارها را یاد می گرفتم و بجای گردش دوست داشتم مطالعه كنم  و حتی همكارم كه متاهل بود كارهایش را انجام یم دادم با كار راضی  می شدم (چون من از دوران خردسالی تربیت یافته پدرم بودم مرا تشویق به كتابهای تاریخی و اسلامی و تاریخ معاصر و باستان ایران می نمود حتی تاریخ ارتش و ایران ...خلاصه در مدتی كمی من شدم بودم كتاب راهنمایی همكاران و حتی خانواده ایشان هم سوال دینی و شرعی و تاریخی و... سوال داشتند بمن زنگ می زدنند خلی وقتم را می گرفت سوالات آنها وقتی می گفتم تحصیلات من فقط سه سال حوزوی و سیكل است باورشان نمی شد ..
.. در یگان  مسئول مستقیم و دوست من  كه همكار من بود شد فرمانده منطقه .... بمن گفت من روحیه ات را دوست دارم عاشق كار در سازمان هستید  بیا ریس دفتر بمن بشو ..من گفتم جهانگیر جان من روحیه ام رزمی و عملیاتی است به   ریس دفتر علاقه ندارم ..گفت اسماعیل  جایگاه ریس دفتری سرگردی است  و مزایایی شغلی عالی داری و می توانی در خانه سازمانی فرماندهان لشكر اقامت كنی و... گفتم دستور بدهی می آیم اما دوست من هستی  مرا بفرست مرز .....جهانگیر بمن گفت روحیه شما فرماندهی و كارآفرینی و علاقمند بكار  جسور  است من دوست دارم در پادگان (تیپ بیرون لشكر ) بعنوان  فرمانده و مسئول دفتر سازمان باشی قبول كردم بشرطی كه مرا به منطقه مرزی صفر بفرست برای خدمت ...
هر بار كه جهانگیر ( اسم كوچك را بخاطر محرمانه بودن می نویسم و بعضی مكالمه  و گفته را بخاطر محرمانه بودن حذف كردم )فرمانده منطقه به مرز می رفت برای بازرسی از یگانه تابعه ارتش مرا هم بعنوان كارشناس می برد ... من هم زمانیكه وی با فرماندهان تیپ ها و.. جلسه داشت به یگان مربوبطه ارتش با یك سرباز سازمان می رفتم و خودم رانندگی می كرد  م دیگر چون سرباز از مناطق مرزی ترس داشت من وی را در یكی از سنگرهای مرزی می گذشتم  خود برای تهیه وضعیت گزار ش یگانها به فرمانده منطقه جهانگیر  می رفتم از گزارشات  من خیلی خوشحال می شد می گفت تا بحال چنین  گروهیانی واردنداشتم می پرسید تو را خدا تا حالا در این منطقه بودید و چند سال در سازمان خدمت می كردی من گفتم فقط یكسال آموزشگاه نظامی و دوسال تخصصی دوره دیدم دیگر شده بودم ....دیگر وقتی به بازرسی مرزی می رفت یا اتقاقی می افتد مرا می فرستاد اما همیشه بمن سفارش می كرد  اسماعیل تو داداش من هستی  من از زمان جنگ كه  از سال 1364 ستوان سومی شروع كردم  هركس مثل تو را دوست داشتم آخرش شهید می شدند حتی بعداز جنگ قسم خورد ه بودم  هیچ درجه دار و افسر را دوست نداشته باشم... اما چه كنم تو مثل  درجه دار  شهید ت  هستی  نتوانستم ...  از بردارم برایم عزیزت هستی واقعا هم راست می گفت چند سالی كه من با ایشان بعنوان درجه دار كار كردم من همانندبردار دوست داشت مرا تشویق كرد درس بخوانم .. با دبیرستانی بزرگسالان  صحبت كرد و من دیگر بعداز ظهر مدرسه می رفتم درس می خواندم تا سوم دبیرستان نظام قدیم  آن شهر درس خواندم و قبول شدم  و می گفت ای كاش زنده باشم دانشگاه رفتن تو را بینم ...باید افسر سازمان بشوی ...خلاصه برای م با كار خیلی سخت بود و در سازمان همانند ارتش نبود باید تا ساعت 17 اجباری و تا 20 با رضایت خود اضافه كاری بود   می رفتم كلاس دبیرستان دوباره ساعت 17 تا 18 به پادگان بر می گشتم كارهایم را انجام می دادم ..جهانگیر بمن می  گفت اسماعیل  نمی خواهد دیگر به سركاربر گردی صبح ها اندازه 10 نفر كار می كنی و مسئولان ا............و من بعنوان فرمانده قبولت داریم اگر مشكلت اضافه كار 6 یا 7 ساعت است من برایت رد می كنم چون صبح اندازه 10 نفر كار می كنی در كار های عملیاتی به بچه های ... كمك می كنی  تو بازوی منطقه شدی همه هم به تو عادت كردند هر كی نیرو برای عملیات و.. كم می اورد تو قبول می كنی و میئولان قسمتها آروز دارنند تو نیروی آنها باشی  لا اقل فقط كار خودت را انجام بده تا به كلاسها برسی ..نمرات دبیرستان خیلی خوب بود خیلی تعجب می كرد  قبول می شدم هرسال ...
خلاصه روز بدبختی من آنروز شروع شد ...كه به منطقه نفت شهر و سومار رفتم ....نفت شهر جای بود كه آنقدر زمان جنگ دشمن مین گذاری كرده بود كه اندازه یك جیب برای رد شدن راه داشتیم و در 20 متری مرز ایران یك چاه نفت داشت و این منافقان مزدور صدام  هر روز به داخل مرز نفوذ می كردند سربازان وظیفه را شهید  می كردند و جهانگیر بخاطر همین آمده بود و به فرمانده تیپ گفت این مسئله باید تمام بشود و.. بماند بقیه طبقه بندی است ....من از جهانگیر اجازه خواستم با لباس شخصی درسی به منافقین بدهم جهانگیر گفت به یك شرط باید تنها نباشی این كار را سازمان  اجازه نمی دهد  گفتم  من بعنوان یك ایرانی می روم ...  مدتی در مرز  در نفت شهر تنهایی كشیك دادم .. در زیر خاك مابین مرز ایران و عراق درخته های كوچك بود...( من دوره تكاوری و چتربازی  و چریك را در ارتش دیده بودم  و كاملا واردبه موارد  بود )با نان خشك و كنسرو می ماندیم...زمانیكه چندمنافق قصد ورود به داخل مرز ایران رابرای تخریب چاه وسرباز ها داشتند  یكباره من كه نیمه خواب بودم چند زن و مرد فارس زبان دیدم كه یك دفعه از پاسگاه بتونی عراقی ها در حال كمین به داخل مرز ایران  آمدند   چند نفر از منافقین كه  سه نفر از آنها زن بودند به هلاكت رسیدند و دو نفری هم زخمی بودند كه خواستیم به یگان بیاورم كه با خوردن قرض خودشان رابهلاكت رساند بودند  و بقیه بطرف پاسگاه عراقی متواری شدند فكر كردن ما یك گردان یا بیشتر هستیم  تعدا منتافقین زیا د بود... سربازان یكباره  پاسگاه عراقی با تیر بار بطرف ما تیر اندازی نمود  و  دوستم زخمی كوچكی برداشت سرباز ها سنگرایرانی هم شروع به شلیگ كردند.. چندبار نارنجك بطرف ما پرت شد ما فقط یك اسلحه سازمانی داشتیم خواستم بطرف سنگر عراقی بروم  نزدیك بودم براحتی می توانستم سنگر را تصرف كنم سرباز گفت تو را خدا ورل كن  ما در زمان صلح هستیم  گفتم چرا بس آنها منافق را ازسنگر خود می فرستند ...
یكباره من انفجاری شنیدم  ......یكباره كه بیدار شدم در بیمارستان ارتش بودم ..... بعدا بمن گفتند دیگر منافق ها بعداز آن تلفات  كه 5 منافق زن و چند درجه دار  و سرباز عراقی بهلاكت رسیدند  دیگر بطرف چاه نفت ایران در مرز حمله نشد و دیگر هر روز سربازی شهید نشد...بماند..
دومین اتفاق از روزی افتاد  كه بخاطر ان انفجار و بیهوشی چند روز  ...من دیگر صورت سانحه انجام ندادم  ....دنبال  چیزی نرفتم چون نوجوان 19 ساله بودم ..خام و تند و پر انرزی بنده خدا جهانگیر گفت اسماعیل چند روز بیهوش بودی بیا برو صورت سانحه .... خلاصه من دیگر بخاطر جراحت و موج گرفتگی و....فقط دیگر به مناطق مرزی نگذشتند بروم ....اما عاشق مبارزه با دشمنان كشور بودم ...دنبال فرصت بودم دوست داشتم به لبنان بروم برای مبارزه با اسراییل به سازمان نوشتم گفتند ارتش بهیج وجه نیرو به خارج اعزام نمی كند ..چون من بعشق مبارزه آمده بودم وگرنه بخاطر وضعیت پدرم  مرا استخدام بعنوان كارمند می كردند مثل حالا نبود من با اینكه سنم كم بود و از حوزه هم بخاطر عشق به مبارزه با دشمنان وطن ترك تحصیل كردم و تمام موقعیت هایم را كنار گذشتم
 من آدم زرنگی بودم   از دبستان تابستان  و تعطیلات و حتی زمان بیكاری - كارمی كردم  و حتی یك زمین در پشت قبرستان آستارا داشتم كه بعدا پدرم فروخت می خواستم  خانه بسازم در سن 15 سالگی  واز پدرم پول نمی گرفتم ...مرز آستارا هم باز شده بود با دوستانم شروع كرده بویم به خرید و فروش وسایل اگه با همان پول زمین  می ماندم همین الان میلیارد بودم چون ادم تیزی  زرنگی بودم...همه بمن ................كار بازار روس خیلی راه افتاد ه بودم بچه زرنگی بودم .
خلاصه بدبختی من شروع شد.. بخاطر جراحات و موج گرفتگی ......بخاطریك پرونده نیاز بود زیاد تمر كز كنم ...از مسئول قسمتم اجازه گرفتم  گفت فرقی نمی كنداین پرونده را تمام كن  من به شما اطمنان دارم ..رفتم  خلاصه بعداز سه ساعت تحقیق و دیدن مدارك معما پرونده را پیدا كردم .. ازپله های طبقه چهارم كه مهمانسرا سازمان بود  یك اتاق هم متعلق بمن بود می خواستم بیایم پایین یكباره چشمم سیاهی رفت.... فقط خودم را در بیمارستان دیدم .....از سال 1373   كه آن اتفاق افتاد دیگر من حتی قادر به تلكم نبودم تازه هم عقد نموده بود م ..آنقدر وضعیت جسمی و روحی ام بعد بود و درد دشات دیگر بعداز  چهار دبیرستان درس می خواندم نتوانستم  در س بخوانم ( سال 1379 دیپلم گرفتم )كمیسیون پزشكی 506 ارتش برایم كار افتادگی كلی و بازنشستگی طبق ماده 108 بند ب داد ...سال 1375 بود  چند سالی بود حتی قادر به تلكم و راه رفتن نبودم  از سال 1373 تا 1375 هیچ خاطری را به ذهنم نمی آید یعنی كلا مغزم و بدن تعطیل بود...یك مقدار ...سال 75 از نظر بدنی خوب شدم می توانستم راه بروم و...اما با دارو وبستری زنده بودم...وضعیت اعصاب و مغزم خوب نبود بیشتر وقتها بخاطر سردرد شدی چه در بیمارستان ارتش یا خانه با دارو خواب بودم تا درد را حس نكنم... خلاصه كمیسیون اداری سازمان تشكیل شد من التماس كردم گفتم من می خواهم بمانم چون عاشق ارتش و سازمان هستم بازنشستگی برایم زود است یادش بخیر تیمسار ا.. معاون اداری بمن گفت پسرم همه از خدا هستند مثل شما طبق ماده 108 بند ب بازنشست شوند تاسی سال درجه ات را می گیریی  و هم حقوق  می گیریی   چه مشكلی داری همه از خدا می خواهند من گفتم من عاشق ارتش  هستم باید بمانم..... خلاصه با اصرار من كمیسیون اداری سازمان بازنشستگی  مرا موقتا نگه داشت  اما شرط كردند باید به زادگاه خود منتقل بشود با كار راحت ...من هم تعهد كردم با انتقالم به محل زندگی پدر و مادرم و همسرم در رشت موافقت كنم ...................... زندگی دیگر برایم یكنواخت بود....بقیه خاطره فعلا بخاطر سازمانی محرمانه است ...
خلاصه در سال 1376  بنا به  رای كمیسون اداره بهداری سازمان من و بهداد ارتش  و كمیسون اداری  سازمان و ارتش من بازنشست شدم...... زمان خدمت اولین كتابم رابعنوان خدمت و مدیریت نظامی و وظیفه ارتش ازدیگاه اسلام را نوشته بودم و چند تالیف نیز داشتمووبعداز بازنشستگی چند سالی وضعیت بیماریم شدی بود حتی قادر به راه رفتن و زندگی معلومی نبودم ..تا اینكه سال 1378  كه خانه پدرم در رشت زندگی می كردم و جناره بیش نبودم ..نستبا راه رفتن و صحبت كردن را توانستم انجام بدهم ...دكتر بهداری  سازمان بمن پشنهاد كرد نسبتا با دارو خوب شدی به باید خودت را مشغول كنی گفت به چه چیزی علاقه داری گفتم می خواهم به ارتش باز گردم گفت كلا حق كارهای سخت را نداری دورارتش را خط بزن من نمی توانم به كمیسیون بگویم دوباره تو را اعاده خدمت كنند.... خلاصه با اصرار به پدر(جانباز 65 درصد بسیجی ) و مادر كه در رشت بودند چند هكتار كشاورزی داشتند  گفتم من می روم آستارا می خواهم روز نامه نگار و كتاب بنویسم و پدرم گفت اینجا كه در رشت سر دبیر هفته نامه هستی همین جا بمان ..من قبول نكردم ....
مادرم گفت تو اگربروی ما هم آستارا می ایم شالیزار و خانه را می فروشم می آییم.....
خلاصه  آستارا ..دیگر كسی برایم اشنا نبود  بیشتر وقتها مجبور بودم قرض  كه دكتر داده بوداستفاده كنم....
از آن سال شروع كردم ...كار گری ساده  برای مبنع درآمد چون حقوقم كم بود و نوشتن كتابهایم و روز  نامه نگاری را رسما در استارا و تالش شروع كردم ... و تا سال 1390  پنچ كتاب نوشتم  1- خدمت و مدیرت نظامی و وظیفه ارتش از دیدگاه اسلام كه در ارتش نوشتم 2- تا زنده ام بسیجی ام 3-داستان های آسمانی ایران و تاریخ دولتهای شیع در ایران 4- سر گذشت تالشان و 5-بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست كه همگی را نوشتم و مجوز گرفتم تا امسال نستبا حالم خوب بود چند سال پیش حالم نسبتا خوب بود اما در دستگیری من در سال 1380 شبعه سوم دادگاه انقلاب   و دیگر دستگیری ( ضرب و شتم و....) دوباره بیماریم  زیاد شد  بارها بازداشت شدم بخاطر روز نامه نگار و وبلاگ نویس ی و در سال 1390 در انتخابات 1390 كه من از صفر نعیمی رسما حمایت می كردم یكی از اصلی ترین یاران وی بودم  مرا چند نفر فارس ربودن تا حد كشت زدن و جنازه ام را در در كوچه امان انداختند از آن را مشكل نخاع (جنسی ) و اعصاب و روان پیدا كردم یعنی بیماریم شدت گرفت  و سال 93 هم سه بار بخاطر سایت درد نیوز و روز نامه نگاری دستگیر و بازاشت و شنكجه شدم  و آخرین دستگیر ی اسفند 93 بود كه تا حد مرگ كتكم زدند  و 2 روز بازداشت بودم با ضمانت آزاد شدم اگر نوبد آموزشهای تخصصی ارتش من خیلی مدت پیش مرده بودم ...ادامه دارد
 دیدار با مقام معظم رهبری...درچه دار ارتش با رهبر  و امام...
من قبل از ارتش در سن 12سالگی به اتفاق پدرم  به ملاقات امام رفتیم من خیلی دوست داشتم  دست امام رابوس كنم ... 12 ساله بودم كه پدرم به قول خود عمل كرد گفته بود اگر با نمره خوب قبول شوم این بار كه به ملاقات امام می رود مرا خواهد برد..قبل آن مرا به دست بوسی آیت الله احسان بخش برد..پدرم مرا خلیی دوست دشات بمن می گفت  تو از تاریخ جلوتر  هستی از داخل بچه هایش با من بیشتر  دست و پنجه می زد...خلاصه شب حركت كردیم با اتوبوس از استارا سوار شدم و در ترمینال پیاده شدیم..زیاد یادم نمی آید ..خلاصه پدرم گفت  دست من بگیر بروم جلو ازبازرسی و.. رد شدیم  خلاصه پدرم از چندین مانع رد شد جلو ما را نگذشتند خلی شلوغ بود ...
خلاصه در آخر سخنرانی  كه بچه دیدم به دست بوسی اما می روند  من اصرار كردم  ..پدرم یكباره مرا كه نوجوان كم چثه بودم بلند كرد دا زد یا ابوالفض به خواست خدا مردم مرا دست به دست به سكوی كه امام ایستاد ه بود رساندن شانش یارم بود  چند ثانیه توانستم دست امام را بوسه بزنم مثل اینكه دنیا را بمن دادند.. خلاصه مر كز آموز ش تخصصی درجه داری بودم بما گفتند در 29 فروردین افرادی كه یم خواهند به دیداز  امام خامنه ای بروند ثبت نام كنند من هم ثبت نام كردم از شانس خوبم موفق شدم در مراسم باشم و بصورت خیلی نادر این بار هم توانستم دست مقام معظم رهبری را بوسه بزم حتی ایاشن به سر من دست كشیدند این زمانی بود كه من گروهبان دو ارتش  و در مر كز آموزش بودم دوبار هم به توانستم شانسی در مراسمك دیدارایشان شركت كنم اما به جلو نتوانستم برو..
ادامه دارد
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دیدار فرهاد دلق پوش و میثم ضارب نیا

دیدار فرهاد دلق پوش و میثم ضارب نیا در مجتمع فنی تهران در شهر آستارا :پس نتیجه می گیریم شایعات در خصوص عدم دوستی فرهاد دلق پوش نماینده اسبق با ریس دفترش كذب است این عكس جدید است و بهیچ عنوان جعلی یا فتو شاپ نمی باشد...در مجتمع فنی تهران عكس گرفته شده  است ... در كنار میثم ضارب نیا آقای یاشار صلاحی شاعر و رو زنامه نگار  و عارف قهری مدیر مجتمع فنی تهران در آستارا دیده می شود و دیگر استادان و كارمندان این مجتمع...

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چرا باید در انتخابات مجلس 94 در آستارا شرکت کنیم؟

هوالعالم....

 

بنام خدای بخشنده و مهربان 

 هواالمحبوب ...

در 28 آذر امسال بنا به اعلام  وزارت كشور انتخابات مجلس است  و ما در این مطلب قصد داریم تا از منظری دیگر به اهمیت شرکت در انتخابات مجلس و انتخاب فرد اصلح بپردازیم.به نوعی این مطلب را می توان "نگی نگفتم" این وبگاه خبری به برخی از افراد پشیمان فردا روز، تعبیر نمود.

هوالقادر...(نسأ،58) خدا به شما فرمان می‌دهد کهامانت‌ها رابه صاحبانشان بازگردانید"...

علاوه بر دلایل متعددی که بارها و بارها در طول سالیان گذشته توسط بزرگان سیاسی و دینی کشور در باب اهمیت شرکت در انتخابات و حق تعیین سرنوشت گفته شده است، می توان تعدادی دلیل مختص آستارا برشمرد که شرکت در انتخابات و انتخاب فرد مناسب را برای آستاراییان واجب و مهم می نماید.

آستارا شهر مرزی  است کوچک با تاریخ و فرهنگی غنی. خواه ناخواه چندین دهه است که آستارا را با میزان سواد مردمانش، فرهنگ اجتماعی اش و تعداد فرهنگیانش می شناسند (البته در دهه اخیر آستارا را با بازارش نیز می شناسند)كه مردم آستارا بعلت مسافت دور آستارا از مر كز استان درخواست تاسیس فرمانداری ویژه دارنند و هربار كاندیدا ها در انتخابات گفتند فرمانداری ویژه و... بعداز انتخابات تمتم شده و بنظر می رسد مسئولان گیلان نمی خواهندآستارا فرمانداری و شود به این علت بعضی رجال و بزرگان و مردمان آستارا  بعلت رسیدگی نكردن به وضعیت بیكار ی و بندر و عدم تاسیس فرودگاه  و فرمانداری ویزه ومنطقه آزاد  مدتهاست درخواست الحاق آستارا به اردبیل دارنند  چون مسافت اردبیل به استارا نیم ساعت است و اگر راه از طریق تونل زیر گذر باشد حدود 10 دقیقه مسافت می شود... و اما . بدین خاطر نماینده مردمان این شهر باید فردی آشنا به فرهنگ این شهر بوده و نمایانگر فرهنگ مردمانش باشد. امروز مردم باید علاوه بر ویژگیهای دیگر، ویزگی سطح فرهنگ افراد را در نظر گرفته و با شرکت در انتخابات از این هویت تاریخی شهرشان حراست نمایند. 

از طرفی معضل اشتغال به معضلی فراگیر در تمام کشور از جمله استان سرسبزمان تبدیل شده است. کمتر شهری در استان  گیلان و حتی کشور پتانسیل آستارا را در ایجاد مشاغل پایدار دارا می باشد. آستارا با داشتن مرز زمینی و دریایی، طبیعت بکر و زیبا، همجواری با دریا و آب و هوای مناسب، دارای پتانسیل های فراوانی در زمینه های مختلف است که همین امر نیز سبب شده است سرمایه گذاران بزرگی نطیر شرکت کاوه جذب این شهرستان شوند. با توجه به این مسائل، مشاغلی که در آستارا ایجاد شده و نیز مشاغلی که در سالهای پیش رو ایجاد خواهد شد حق جوانان آستاراست و اولویت اشتغال باید با افراد بومی شهرستان باشد و نه افراد مهاجر از شهر و استان های دیگر. بدین خاطر مردم باید با شرکت در انتخابات کاندیدایی را انتخاب نمایند که اطمینان دارند این مشاغل را به افراد مهاجر دیگری نخواهد سپرد و اولویت را به جوانان آستارا خواهد داد.

از سوی دیگر فرد منتخب باید دارای سابقه اجرایی در ساختار دولتی ایران باشد و فردی شعار گرا و عامیانه  نباشد  و افرادی که چندین سال در ادارات مختلف با روند اداری و قوانین مملکتی آشنا باشند. بدیهی است که ساختار نهادهایی مانند نهادهای نظامی و قوانین جاری در آنها متفاوت با دیگر ادارات ایران است. مردم آستارا باید برای این منظور در صحنه انتخابات مشارکت کنند تا نماینده ای توانمند به مجلس بفرستند و در آخر از كاندیدا های كه سن و سالای زیاد دارنند یا قبلا نماینده شدند یا مردم آنها را انتخاب نكردند یا از مجاری قانونی رد صلاحیت شدند خواهش داریم میدان را به جوان تحصیل كرده و با تجربه و معتقد به نظام و قانون اساسی بدهند و  خودشان كه سنشان گذشته بروند حقوق بازنشستگی خودشان را بگیرند و به زندگی شخصی خود برسند  و اگر وقت دارنند به نماینده جدید كمك كنند   هی تاكید نكنند نمایندگی مجلس حق ماست اگر راست می گویند به چهرهای باسواد و جوان میدان بدهند  به آنها از نظر معنوی و مالی كمك كنند تا آنها هم در راه خدمت رسانی سهیم باشند ....


 اما با توجه به اینکه دو شخص تاثیر گذار  در ادوار گذشته نتوانستند از نظر شورای محترم نگهبان، صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را کسب کنند و همچنان هیچ نشانه ای هم برای تغییر وضعیت این فعالان سیاسی وجود نداردو امیدواریم صلاحیت بگیرند  و خودشان كه می گویند ما صلاحیت گرفتیم اگر این دو عزیز صلاحیت بگیریند رقابت بیشتر روی این دو بزرگوار مانور خواهد زد  و از نظرات و انتقادات استقبال می كنیم .. منتظر ثبت نام كاندیدا ها و گرفتن صلاحیت از شورای نگهبان  و اما بعدا...  وحضور سبز و انتخاب مردم  بزرگ اندیش بندر  آستارا و لوندویل و حومه بمانیم..هوالجمیل...((اللهم عجل لولیک الفرج))-----  

در پایان گفتنی است، امیدواریم که مردم آستارا و لوندویل  و حومه با شرکت و رای خوددر سال 1394  سرنوشت خوبی را برای شهرشان رقم بزنند و باری دیگر ثابت كنند ما مردم استارا معتقد به نظام و قانون اساسی  هستیم و به افراد اصلح و جوان تحصیل كرده بومی رای می دهیم......هوالحافظ ...
ادامه دارد  اا دارستانی نویسنده ومحقق و روز نامه نگار
درد نیوز :dardnews.ir
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

من از بیگانگان هرگز ننالم

آقامعلم عصبانی دفتر را روی میز کوبید و داد زد :  مهدی …پسرك  خودش را جمع و جور

کرد ، سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلوی میز معلم کشید و با صدای

لرزان گفت : بله آقامعلم؟

معلم که از عصبانیت شقیقه هایش می زد ، به چشمهای سیاه و مظلوم

پسرك  خیره شد و داد زد : ((چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو

سیاه و پاره نکن ؟ ها؟فردا پدرت  رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه ی

بی انظباطش باهاش صحبت کنم ))

پسرك  چانه لرزانش را جمع کرد …بغضش را به زحمت قورت داد و آرام گفت :

آقامعلم …مادم مریضه …ودیشب بمن گفت  .....بابام رفته به جبهه گفته 45 رزو دیگه میاد … اونوقت دفتر برایم می خره

آقامعلم میشه مامانم رو بستری کنیم که دیگه ازبینی اش  خون نیاد …اونوقت میشه

 برای خواهرم ...............شیر خشک بخریم که شب تاصبح گریه نکنه … اونوقت …

اونوقت مادرم قول  بمن و بردار و خواهرم داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم ساسان رو پاک نکنم و توش بنویسم … و برای اسماعیل و خواهر كوچكم مداد بخرد...

اونوقت قول می دم مشقامو بنویسم …

معلم صندلیش را به سمت تخته چرخاند و گفت : بشین  مهد ی جان  …

و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد …

آقامعلم  ...گفت مهدی ...من برایت دفتر می خرم ...با مدیر و معلم ها صحبت می كنم مامانت در بیمارستان آستاراب بستری كنیم..

---------------

 اقا معلم با صدای بلند داد زد اسماعیل چرا همیشه لباسهایت خاكی ...

فردا بابات بگو بیاید مدرسه وضعیت تو را مشخض كند..

اسماعیل گفت اقا بابام جبهه است ...

اقا معلم با عصانیت گفت ..همین است  پدر وظیفه خودش بزرگ كردن بچه است  می رود جبهه ..پسر از این بدتر نمی شود..

آقا معلم پسرك را از كلاس بیرون كرد ...

زنگ كلاس زده شد ... 

اقا معلم وقتی از مدرسه می خواست از مدرسه بیرون برود دید چند دو دانش آموز راهنمایی یك دانش اموز دوم دبستانی را به تیر برق بستن با طناب..

 جلو رفت گفت اسماعیل تویی.. گفت بله آقا..

طناب را باز كرد اسماعیل را پایین آورد ...

گفت اسماعیل چرا از تیر برق با طناب بستن تو را ..

دانش آموز گفت آقا این دو نفر دانش آموز راهنمایی هر روز صبح و بعداز تعطیلی مدرسه  من بردارم مهدی را به تیربرق می بندند و می گویند..

فردا كه انقلاب شكست خورد تو و پدر و خانواده ات را ما مجاهدین این طور به تیر برق آعدام خواهیم كرد....

معلم اشكی ریخت...

 

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه‌ها کرد

 

از آن رنگ رخم خون در دل افتاد

و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد

 

غلام همت آن نازنینم

که کار خیر بی روی و ریا کرد

 

من از بیگانگان دیگر ننالم

که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

 

گر از سلطان طمع کردم خطا بود

ور از دلبر وفا جستم جفا کرد

 

خوشش باد آن نسیم صبحگاهی

که درد شب نشینان را دوا کرد

 

نقاب گل کشید و زلف سنبل

گره بند قبای غنچه وا کرد

 

به هر سو بلبل عاشق در افغان

تنعم از میان باد صبا کرد

 

بشارت بر به کوی می فروشان

که حافظ توبه از زهد ریا کرد

 

وفا از خواجگان شهر با من

کمال دولت و دین بوالوفا کرد

 

  و بعد اسماعیل پرسید بردارت كجاست گفت مهدی به خانه فرار كرد...
معلم اسماعیل را در بغل كرد ..و گفت اسماعیل تا زمانیكه بابات از جبهه بر نگشته تو پسر من  هستم ..هر كاری داشتی بمن بگو....پسرم... من از بیگانگان هر گز ننالم ..
----------
تكرار تاریخ ..تاریخ تكر می شود ما احساس نمی كنیم..
 بعداز سالها من درجه دارارتش شدم و بعلت مجروحیت درجه داربازنشست ارتشی شدیم.. مهدی در سن 12 سالگی عضو بسیج شد و من سنم نمی رسید اما در سال 1367 عضو شدم كه دیر شده بود....مهدی از سال 66 تا 67  به جبهه رفت در حالی كه دانش اموز راهنمایی بود.. جانباز بسیجی دانش آموز شد... پدر جانباز 65 درصدم (59 تا 63 حضور بعنوان بسیجی در جبهه) بعداز سالها و جانبازی و در بستر كار افتادگی .وبیماری در بیمارستان آستارا به خیل دوستان بسیجی اش رسید...

  مهدی كه تا حالا یك ریال از بسیج و اداره جانباز ان ندارد با اینكه نزدیك به 9 نه  ماه منطقه بسیجی دارد و كار ت جانبازی دارد ..می گوید من وظیفه ام را انجام دادم ..حتی یك لوح تقدیر هم به مهدی تا حالا ندادند..  و من هم بعداز بازنشستگی از ارتش بعلت مجروجیت تاكنون پنج كتاب نوشتم و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سالهاست روز نامه نگار ی می كنم..ریس و عضو شورای اسلامی سیبلی بود... در سال 92 مطابق ماده 26 بند ج و د یعنی عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه  و قانون اساسی رد صلاحیت شدم ..و مجوز هفته نامه آبادگران شمال  و روز نامه الكترونیكی مرا با این بند ندادند ...
مهدی كه در تاكسی تلفنی با پیكان كهنه اش كار می كرد ..سهمیه كارت سوخت تاكسی تلفنی اش را بستند ..مهدی خواست یك تاكسی تلفنی در سیبلی مجوز بگیرد ندادن...مهدی بعلت موج گرفتگی تا دوم دبیرستان درس خواند..كسی هم تاكنون از بسیج و سپاه سراغش را نگرفتند مثل اینكه كلا مهدی جبهه نرفته .... با اینكه پدر جانباز 65 درصد بسیجی مهدی سالها  بیماری و كار افتادگی و زمین گیری بعلت جانبازی در بیمارستان استارا شهید شد ..نگذشتند حكم شهادت پدرش صادر شود ..اما به یك نفر .. بماند ....
جالب اینجاست..می دانید  چه كسانی باعث رد صلاحیت من  برای شورا و هفته نامه و روز نامه مرا  و سهمیه كارت سوخت  تاكسی تلفنی  مهدی   قطع كردند و مجوز تاكسی تلفنی به مهدی ندادند  ( اما به افرادی كه یك روز جبهه نبودند و كاری برای انقلاب نكرده بودند بعداز مهدی مجوز تاكسی تلفنی دادند..) و حكم شهادت جانباز 65درصد حاج اسدالله  ندادند ... همان هایی بودند كه   من و مهدی را به تیر برق می بستند....امروز با نفوذی كه دارنند این بلا ها را سرما دو بردار و خانواده هایم آوردند..ما را ضد انقلاب معرفی می كنند خودشان شدند بسیجی و رزمنده (یك روز جبهه نرفتند با اینكه سن بالای 20 سال زمان جنگ داشتند..).. من و مهدی و خانواده  باید بسوزیم و بسازیم ...ما خودمان می دانیم  انقلاب  و قانون اساسی را دوست داریم و حتی دوباره حاضریم به شهادت برسیم...این آنها هستند دوباره جا می زنند.... خدا بزرگ است..ز ندگی و تاریخ تكرار می شود..ما هم فرزندان انقلاب هستیم طلبكار انقلاب نیستم ..مثل  آنها نیستم دیروز فرزندان جانبازان و بسیجان را به تیرر برق ها بنیدیم و مردم را بر علیه انقلاب و امام و دفاع مقدس تشویق نمی كردیم...و امروز همانها در آستارا لوح تقدیر و تشویق و گروه ازبسیج می گیرند ( یك روز به جبهه نرفتند ) و ما رذد صلاحیت و محروم شدن از حق قانونی ..ما باز فرزندان انقلاب هستیم همین اینكه ولایت فقیه  و اسلام در كشور بر قرار است خدا را شكر... اسماعیل اسدی دارستانی

 مجموعه اشعار و دكلمه های اسماعیل بابا...dardnews.ir

 


-----------------------------

آستارا نیوز:   

 www.astaranews.com

 

درد نیوز :

www.dardnews.ir

 

ایران نیوز:

www.irannews1.ir

 

شعر بسیجی : بسیجی گمنام خط امام-- شهر تهران بزرگ

 

فصل های پیش از این هم ابر داشت    بر كویرم بارشی بی صبر داشت

اینك اما عده ای آتش شدند                 بعد كوچ كوه ها آرش شدند

بعضی از آنها كه خون نوشیده اند         ارث جنگ عشق را پوشیده اند

بزدلانی كز هراس ابتر شدند             از بسیجی ها بسیجی تر شدند

تو چه می دانی تگرگ و برگ را          غرق خون خویش، رقص مرگ را

تو چه می دانی سقوط «پاوه» را       «عاصمی» را «باكری» را «كاوه» را

هیچ می دانی «مریوان» چیست؟ هان!  هیچ می دانی كه «چمران» كیست؟ هان!

هیچ می دانی بسیجی سرجداست؟   هیچ می دانی «دوعیجی» در كجاست؟

این صدای بوستانی پرپر است          این زبان سرخ نسلی بی سر است

با همان هایم كه در دین غش زدند       ریشه اسلام را آتش زدند

پای خندق ها احد را ساختند           خون فروشی كرده خود را ساختند

زنده های كمتر از مردارها                   با شما هستم، غنیمت خوارها

بذر هفتاد و دو آفت بر شما                    بردگان سكه! لعنت بر شما

باز دنیا كاسه خمر شماست         باز هم شیطان اولی الامر شماست

با همان هایم كه بعد از آن ولی        شوكران كردند در كام علی

زخمی ام، اما نمك... بی فایده است  درد دارم، نی لبك.... بی فایده است...

---------------

dardnews.irداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انقلابی کیست؟ انقلاب چیست؟

یکی از تجربه‌های بزرگ در همه انقلابها و نهضتهای تاریخ این است که‏ هیچوقت در تاریخ رسمی تحولات بزرگ اجتماعی، دقیقا روشن نمی‌شود یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: انقلاب و ملتی که به پیروزی و آزادی می‌رسد اما قانون آزادی را درست رعایت نکند، این آزادی را از دست خواهد داد و دوباره به عصر بردگی برخواهد گشت. “حسن رحیم‌پور ازغدی”، در مراسم تجلیل از زنان فعال انقلاب اسلامی، در مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر مشهد، با بیان اینکه سخنانش در راستای پاسخ به این سئوال است که “انقلابی کیست؟ انقلاب چیست؟”، تاکید کرد: یکی از تجربه‌های بزرگ در همه انقلابها و نهضتهای تاریخ این است که‏ هیچوقت در تاریخ رسمی تحولات بزرگ اجتماعی، دقیقا روشن نمی‌شود که چه کسانی‏ چقدر فداکاری کرده‌اند و چه کسانی سر سفره آماده نشسته‌اند. چه کسانی چقدر هزینه کرده‌اند و چه کسانی چقدر برداشت کرده‌اند.‏ شاید لطف قضیه هم به همین باشد. این دین‌پژوه افزود: بسیاری افراد هستند که از سال ۴۲ تا ۵۷ و از ۵۷ تا امروز فداکاریهای بسیاری کرده‌اند‏ و هیچکس هم نامشان را نشنیده است؛ بسیاری خانواده‌ها‏ که هیچکس اسم اینها را نشنیده‏ و به تعبیر روایات اینها “مجهولون فی‌الارض و معروفون فی‌السماء” هستند‏، در دنیا ناشناخته‌اند اما در آسمانها مشهور و شناخته ‌شده‌اند. وی تصریح کرد: البته همه وظیفه دارند از کسانی که زحمت کشیده‌اند‏ تجلیل کنند اما این را بدانید که هیچکس اسم بسیاری از کسانی را که رنجها برده‌اند‏، نشنیده و نمی‌داند؛ در دوران جنگ و انقلاب، کسانی کارهایی کردند که هیچ‌جا ثبت نشده و همین که ثبت نشده بهتر است. رحیم‌پور ازغدی خاطرنشان کرد: اگر قرار بود که مجاهدان، ‌مبارزان و انقلابیون منتظر این باشند که از آنها نام برده و تجلیل شود‏، یعنی به شرط مزد کار بکنند، خیلی از فداکاریهای بزرگ اتفاق نمی‌افتاد. خیلی‌ها در تاریکی‏ و سکوت تلاش کردند و از خیلی چیزها گذشتند، حتی نزدیکانشان ندانستند، ولی در یک مبارزه توحیدی اهمیت و ارزش کار به این است که مبارز، عقیده دارد هیچ چیز اتفاق نیفتاده مگر اینکه ثبت شده و هیچکس جز با عمل خودش مواجه نخواهد شد؛ اینهاست که افراد را بسیار آرام می‌کند تا خیلی دنبال پاداش و تشکر سایرین و افرادی مثل یا ضعیفتر از خودشان نباشند. وی در پاسخ به این سئوال که “انقلابی کیست؟”، انقلابی بودن را یک تجربه متعلق به گذشته و انقلابی ماندن را یک صفت انسانی و شخصیتی مربوط به امروز و همیشه دانست و گفت: ما خیلی انقلابیهای سوپر انقلابی و دو آتشه قبل از انقلاب و در اوایل انقلاب داشتیم که بعدها به کلی صفشان را عوض کردند. کسانی هم بودند که از جبهه مقابل به این طرف پیوستند. رفت‌وآمد سیالی بین این دو جبهه همیشه برقرار بوده، هست و خواهد بود. این کارشناس علوم انسانی خاطرنشان کرد: انقلابی بودن و ماندن هیچکس تضمین نمی‌شود. جز خود فرد نمی‌تواند این را تعیین کند، منتها برای انقلابی ماندن و اینکه آدم معامله‌گر و تاجر نشود یک مقدار بنیانهای معرفتی می‌خواهد که آنها که در خودشان به وجود‌ آوردند، سالم ماندند، سالم زندگی کردند و سالم خواهند رفت، ما هم که نکردیم ممکن است گاهی خسرالدنیا و الآخره بشویم، یعنی هم صدماتی در دنیا می‌خوریم و هم در انتها چیزی برایمان نمی‌ماند. وی در ادامه به حدیثی از امام حسن عسکری(ع) اشاره کرد و ادامه داد: از ایشان راجع به شیعه پرسیدند و ایشان فرمودند، کسانی که باکشان نیست که در راه خدا مرگ به سراغ آنها بیاید یا آنها به سراغ مرگ بروند، برایشان تفاوت نمی‌کند که آنها به سمت شهادت بروند یا شهادت به سمت آنها بیاید. آمادگی مطلق همیشگی برای کشته شدن در راه حق. این اولین مشخصه انقلابی در سخن امام حسن عسکری(ع) است. ازغدی با بیان اینکه این نگاه شیعیان به مرگ است، در باب نگاه به زندگی در سخن امام حسن عسکری(ع)، گفت: فرمودند، کسانی‌ هستند که دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند. یعنی سر سفره امکانات عقب می‌نشینند‏، موقع خطر جلو می‌آیند. این یک خصوصیت آدمهای خاص مکتبی است. برخلاف اکثریت مردم در طول تاریخ که همیشه وقتی موقع امتیازات، امکانات و غنائم است سر سفره مسابقه می‌گذارند که چه کسی جای بهتر بنشیند، موقع خطر پشت هم قایم می‌شوند. موقعی که خطر زندان، اعدام، شهادت، شکنجه، جبهه، بمباران شیمیایی و ترور و اینهاست؛ می‌روند پشت بقیه قایم می‌شوند. فرمودند شیعه راستین و آدم مکتبی‏ کسی است که موقع خطر جلوتر از همه است، وقتی همه پا پس می‌کشند این فرد جلو می‌آید، ولی موقع استفاده از امکانات برادرانشان را بر خودشان ترجیح می‌دهند، می‌روند عقب و سر و کله‌شان دیگر پیدا نیست. وی تاکید کرد: ما خیلی از این آدمها داشتیم که در خطرناکترین شرایط انقلاب و جنگ همیشه اینها را می دیدیم. بعد که انقلاب پیروز می‌شد و جنگ تمام می‌شد دیگر اینها را هیچ جا نمی‌دیدیم. ما چقدر بچه‌هایی داشتیم در جنگ که جنگ تمام شد در حالی که یک برگه گواهی جبهه نداشتند که اصلا جبهه بودند یا نبودند. مشخصه سوم، فرمودند اینها کسانی‌اند که هر جا خدا می‌خواهد هستند و هر جا خدا نمی‌خواهد نیستند. امام عسکری(ع) را باید پدر تاریخ نامید، چون منجی بشریت در دستان ایشان تربیت شده است. رحیم‌پور ازغدی در خصوص مشخصه چهارم انسان انقلابی در کلام امام عسکری(ع) خاطرنشان کرد: می‌فرمایند که حقوق برادران و خواهرانشان و مهمتر از آن حرمت آنها برایشان خیلی مهم است. اینها مشخصاتی است که ما برای معرفی یک انسان مکتبی و انقلابی به آن استناد می‌کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش به سخنی از امام صادق(ع) استناد کرد و گفت: فرمودند از مکتب، ایده‌ها و آرمانهایتان محکم، قاطع و با سلاح آماده دفاع کنید. فقط هم نایستید تا دشمن به شما نزدیک شود، بعد سلاح را بکشید. در حالی‌که آماده درگیری هستید، گاهی شما به سمت دشمن بروید. یعنی به استقبال آنها بروید، ننشینید در خانه‌تان تا به سراغتان بیایند، اگر لازم شد در خانه‌شان به سراغشان بروید. این را می‌شود به عنوان تئوری صدور انقلاب در مکتب امام خمینی(ره) مطرح کرد. امام(ره) می‌گفت که ما اینجا نمی‌نشینیم، خود حضرت امیر(ع) در نهج‌البلاغه فرموده‌اند که دشمن فکر نکند، من مثل کفتار نیستم که بنشینم در خانه و سرم را زیر برف کنم تا دشمن بیاید بالای سرم و من را از سوراخ بیرون بکشد، اگر بخواهی به من حمله کنی و با من درگیر بشوی، من به خانه‌ات می‌آیم‏، نمی‌گذارم تو به سراغم بیایی. این پژوهشگر دینی خاطرنشان کرد: بعد از اینکه یک انقلابی پیروز شد، باید کرامت خودش را حفظ بکند. آن عنصری که به آزادی و پیروزی می‌رسد، احکام و ادب آزادی را رعایت می‌کند و قدرش را می‌داند و بعد از ارزشهایی که به دست آورده، عقب‌نشینی نمی‌کند. ایسنا -وی ادامه داد: امام صادق(ع) می‌فرمایند، آنهایی که آزادی را به دست می‌آورند اما احکام و قانون آزادی را درست رعایت نمی‌کنند و قدرش را نمی‌دانند و کوتاهی می‌کنند و درست از آن حفاظت نمی‌کنند، دوباره به عصر بردگی برخواهند گشت و آزادی را از دست می‌دهند. انقلاب و ملتی که به پیروزی و آزادی می‌رسد اما قانون آزادی را درست رعایت نمی‌کند، ادب آزادی، اخلاق آزادی و… را درست حفاظت نمی‌کند. فرمودند مطمئن باشید که این آزادی را از دست خواهد داد و دوباره به عصر بردگی برخواهد گشت. رحیم‌پور ازغدی در پاسخ به سئوال “انقلاب چیست؟”، خاطرنشان کرد: انقلاب تغییر ارزشها و ساختارهاست و نه فقط تغییر آدمها. اگر سیستم شما به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری همان سیستم قبل انقلاب بماند و فقط آدمها عوض شوند، مثلا طرف یک آدم اهل فسق بوده و حال یک آدمی آمده که نمازش را می‌خواند،‌ روزه‌اش را می‌گیرد و حرم هم می‌رود، ولیکن روش دستگاه و سیستم همان روش باشد انقلابی اتفاق نیفتاده، فقط آدمها جابه‌جا شده‌اند. انقلاب یعنی تغییر روش سیستم. به آن میزانی یک انقلاب پیش رفته که آثار انقلاب در ساختار و روش نهادهای اجتماعی، حکومتی، رسانه‌ای، تعلیم و تربیت و… دیده بشود، به همان اندازه که دیده بشود انقلاب شده است، در غیر این صورت انقلابی رخ نداده است.
امام خامنه ای تنها متعلق به جمهوری اسلامی ایران نیست بلكه متعلق به تمام مسلمانان می باشد

تاریخ:دوشنبه 28 اردیبهشت 1394-12:25 ق.ظ

ابرقدرت اسلامی ایران تاسیس شد همراه با صلح د دوستی و برابری و فراوانی نعمت...اا دارستانی درجه دار بازنشسته ارتش

 

توهین به رهبر  جمهوری اسلامی ایران توهین به جهان اسلام است، چنین قضایا برگرفته از مداخلات امریكا و انگلیس علیه ایران است طوری كه این دو كشور میلیاردها دالر را برای خدشه دار كردن جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف دنیا سرمایه گذاری كرده اند ,توهین و تحقیر به رهبران مذهبی جهان اسلام كاملا استعمارگری است و نباید مردم، فریب دشمنان اسلام را بخورند.

امام خامنه ای تنها متعلق به جمهوری اسلامی ایران نیست بلكه متعلق به تمام مسلمانان می باشد و امروز تنها كشور اسلامی ی كه علیه ابر قدرت های جهان حرفی برای گفتن دارد جمهوری اسلامی ایران است و این كشور را می توان به عنوان ابر قدرت كشورهای اسلامی یاد كردو در اینده  جهان اسلام و حتی بیشتر كشورهای جهان تحت حمایت و چتر جمهوری اسلامی قر خواهند گرفت و بله غربیان راست می گویند در آینده نزدیك هلال شیعه  اول در جهان اسلام و بعدا  در كل جهان  در حال شكوفایی  است و انشااالله به امید  ظهور منجی رهایی بخش و حكومت عدا و عدالت  و فراوانی نعمت... اا دارستانی محقق و نویسنده و پزوهشگر اسلامی  و سیاسی

 

ایران در طول تاریخ خود ، انقلاب‌های مذهبی عظیمی داشته که تمدن‌های بزرگی را که برای اولین‌بار به منصه ظهور رسیده به وجود آورده است . این انقلاب‌ها همچنین الگویی برای دیگر ملل بوده‌اند . به این ترتیب ، کشور ما چندین‌بار ابرقدرتی خود را در جهان به عنوان ابداع‌کننده انقلاب‌های جهانی در بعد معرفتی و ساختاری نشان داده و چون این ابرقدرتی چندین‌بار به سرانجام رسیده ، پس یک کشور ابرقدرتی است ، حال می‌خواهد خفته باشد و یا بیدار. با توجه به چهار دوره ابرقدرتی ایران ؛ تاریخ پنج‌ هزار ساله غیرمکتوب ، یا ده‌ هزار ساله غیرمکتوب ، دوران اسلامی و عصر صفویه ، می‌توان به مطالعه دوران بیدار و خفته تمدن ایرانی و ابرقدرتی آن نائل شد .

چرا می‌گوییم ابرقدرتی خفته و چرا می‌گوییم ابرقدرتی بیدار ، منظور چیست ؟
ایران قبل از دوره‌های ابرقدرتی خود ، دارای انقلاب‌های معرفتی بوده که بررسی آنها می‌تواند به سؤال‌های مذکور پاسخ بگوید و زمینه را برای بازتولید ابرقدرتی ایران آماده نماید ، در غیر این صورت ، دچار غفلت تاریخی خواهیم شد و در نتیجه ، راه به سوی آینده نخواهیم داشت .
جالب آن است که تمدن‌ها خود را بر اساس تمدن قبلی بازسازی می‌کنند به عبارت دیگر هر تمدنی دارای الگوی آرمانی و باستانی برای برقراری خود است . بررسی این الگوها‌ی آرمانی و باستانی، ما را به ایران‌شناسی قوی‌تری هدایت خواهد کرد . اولین انقلاب معرفتی ایرانیان ، «مهرپرستی» یا «یکتاپرستی» ایرانیان بود .

توحید فرایند تاریخی بشر بود ، زیرا مهرپرستی به جای خدایان زمینی به سوی خدای متعال عروج کرد . خدایان زمینی ، خدایان طبیعی هستند که در واقع خدایان حسی‌اند و خدای انتزاعی نیستند . خدایان واقعی تا یک خدای حقیقی ، یک خدای فرهنگی تا یک خدای مطلق و معرفت انسانی که بر اساس خدایان طبیعی – حسی – واقعی – فرهنگی شکل گرفته بود . ایران یک خدای متعالی ، عقلی ، حقیقی و مطلق ، معرفی کرد و بر اساس یک انقلاب ، معرفتی عظیم در جهان به وجود آورد . این معرفت ، چارچوب کلان و انتزاعی است ، پس معرفت کل‌نگر را ایرانی‌ها به وجود آوردند .

تا قبل از آن ، روح طبیعت‌گرایی و جان محوری طبیعی حاکم بود چنانکه در کشورهای هند و چین این گونه است . ایرانی‌ها محور عقلی و انتزاعی را به آن افزودند و معرفت را از حالت استقرایی به معرفت قیاسی و کل‌نگر تبدیل کردند . این انقلاب معرفتی بزرگ ، پس از حمله اسکندر به ایران عصر هخامنشیان ( به فتوای ارسطو ) به یونان منتقل شد و بر اثر آن فلسفه یونانی به وجود آمد ( هر چند قبل از زمان سقراط و افلاطون نیز معرفت ایرانی به یونان منتقل می‌شده است )
حکومت اسکندر ، سلوکیان و اشکانیان در ایران حدود هشتصد سال طول کشید . در این دوران ، فرهنگ ایرانی – یونانی بر ایران حاکم بود و رکود معرفتی وجود داشت و به این ترتیب ، ایران به ابرقدرت خفته تبدیل شده بود . در حالی که در دوران هخامنشیان ، ایران یک قدرت جهانی بود که حوزه نفوذ آن در شرق تا ژاپن و در غرب تا مصر گسترش یافته بود . با امکانات ارتباطی آن روز ، حوزه‌های نفوذ خود را حفظ و هدایت می‌کرد . تفکر آنان آن قدر کلان و جهانی بود که نواحی اطراف خود را با صلح ، هدایت می‌کردند . از آنجا که مبنای فکری آنها توحید و یکتاپرستی بود ، همه بندگان خدا حق برابر داشتند و تفاوت نژادی و جنسی وجود نداشت . این موضوع آنها را به نوعی تکثرگرایی جهانی در حکومت خود تبدیل کرده بود.

این «تکثرگرایی» پس از «وحدت» بود چون «تکثرگرایی» بدون «وحدت» خشونت را ایجاد می‌کند ، چنانکه تکثرگرایی یونانی بدون وحدت به رشد اسکندر و کشتار جهانی او منجر شد . به همین دلیل امروزه که غرب ادامه دهنده یونان قدیم است برای تغییر جهان و ابرقدرتی خود مبنایی بدون «جنگ» نمی‌شناسد . تکثرگرایی در پناه وحدت است که دکترین جهانی ایران را برای صلح جهانی روشن می‌کند . در نتیجه ، این تفکر یک تفکر کلان است که انسان‌ها را از کودکی خارج کرده و بر جنگ‌های کودکانه جهانی خط بزرگی و بزرگسالی کشید و سپس یک ساختار جهانی صلح‌آمیز را ترسیم کرد که توانست گردنکشان ربع مسکون زمین را برای شهروندی جهانی آماده کند به گونه‌ای که برای آینده بشر الگوی جهانی ترسیم کند که تاکنون معتبر بوده است .
تقابل ایران و غرب ، در همین ساختار معرفتی و حکومتی نهفته است . ساختار «شرک گونه یونانی» که در فضای «خدایان» ، «انسان» می‌تواند وجود خودش را محقق سازد و «صفات خدایی» ، جدای از خدا ترسیم و بر خدا حمل می‌شود و این تجرید صفات از ذات خدا ، مبنای معرفت‌سازی آنها واقع می‌شود و هر صفتی خود خدا می‌شود که خدایان وصفی مبنای اسطوره‌ها می‌شوند و از اسطوره‌ها فلسفه پدید می‌آیند که با توحید گرایی ایرانی سر سازگاری ندارد .

فسادهای شدیدی ( مثل رابطه جنسی رسمی بین اساتید مرد و دانشجویان پسر و بردگی جنسی پسران برای آنها ) که در آکادمی‌های معرفتی یونان راه یافت از همین شرک صفات‌گرایی به وجود آمده است .

بعد از هخامنشیان و در دوره هشتصد سال تلفیق فرهنگی ، ایرانیان موفق به بازسازی فرهنگ ایرانی شدند و انقلاب معرفتی دیگری را رقم زدند و آن ایجاد مذهب حکومتی و دولتی «زرتشت» بود. از این رو توانستند انسجام اجتماعی و کلان ایرانی را شکل دهند و دوباره تبدیل به یک ابرقدرت در مقابل ابرقدرت آن روز غرب که در رم تجلی پیدا کرده بود بشوند و شکل جنگ شرق و غرب یا خیر و شر را تشکیل بدهند . این تمدن نیز بسیار ناشناخته است و بیشتر بر اساس تفکر شرق‌شناسان نوشته و پرداخته شده است . از طرف دیگر چون اعراب مسلمان این حکومت را سرنگون کردند ، آنهایی که بر اسلام‌گرایی تأکید می‌کنند دیدگاه خوبی در مورد آن ندارند و سعی در برجسته کردن آن داشته‌اند . از طرف دیگر «ایران‌گرایان» نیز حمله اعراب مسلمان را که سبب از بین رفتن ایران قدیم شده است با ابهت تمام شرح داده‌اند و این شوق و نفرت سبب شناخته نشدن این دوره اقتدار ایرانی شده که می‌توانست راهگشای آینده ایران باشد .

بعد از سه قرن که از غلبه اسلام بر ایرانیان گذشت ، ایرانیان در دامن اسلام به بازسازی کشور پرداختند و انقلاب معرفتی خود را که در قرن قبل از آن دوران یعنی قرن دوم هجری وجود داشت به وجود آوردند . انقلاب معرفتی که ایجاد کردند ، «تصوف اسلامی» بود . تصوف اسلامی دارای همان الگوی باستانی ایرانی یعنی اشراق و عرفان بود که یک تفکر کلان با یک سپهر جهانی بود که صلح جهانی را با تکثرگرایی در پناه وحدت ، ترسیم می‌کرد . به این ترتیب ، توانستند یک ابرقدرت اسلامی را ترسیم کنند که در قومیت‌های متفاوت شرق و غرب تشکیل شده بود . ایران تحت نفوذ ، نقش برجسته فکری و حکومتی در این حکومت داشت .

فکر تمدن اسلامی «ایرانی» ، خیال آن «هندی» ، زبان آن «عربی» و بازوی آن «ترکی» بود . ایرانیان طراح فکری و کلان‌بینی تمدن اسلامی بودند و توانستند شکل جهانی این تمدن را ترسیم کنند و دولت اسلامی دوران عباسی ( زمانی که وزیران آنها ایرانی بودند ) را تبدیل به یک ابرقدرت کنند ( دوران برمکیان ) و تکثرگرایی در پناه وحدت را در تمدن اسلامی ، ساختاری کنند و بر خلاف تکثرگرایی بی‌وحدت غرب عمل کنند ( کافی است به تاریخ جنگ‌های صلیبی و حکومت‌های غربی علیه مسلمانان ، توجه شود که موضوع را روشن خواهد کرد . به این ترتیب ، صلح‌گرایی مسلمانان که امپراطوری بر اساس معنویت و صلح است آشکار می‌شود ) .

وقتی ترکان آسیای مرکزی جای ایرانیان را در تمدن اسلامی گرفتند ، خشونت‌گرایی نیز در حکومت اسلامی اوج گرفت و سبب فساد ، همجنس‌گرایی و همجنس‌ بازی و خشونت مکرر شد که با حمله مغولان ، ابرقدرت اسلامی از هم پاشیده شد .

بعد از دوره مغول ، ابرقدرتی ایران به خواب رفت تا زمانی که حکومت «صفویه» بر سر کار آمد . در این دوره ، ابرقدرتی ایران دوباره از خواب برخاست و سعی کرد تمام عناصر ابرقدرتی‌های ایران را در دوره‌های سه‌گانه جمع نماید . به علاوه ، عنصر جدیدی که می‌توانست نظریه کلان ایران جدید را آشکار کند تشیع بود که در قالب آن انقلاب سوم ایران یعنی تصوف ظهور کرد و در بعد وحدت بخشی بعد از اسلام ، ایران نقش بنیادی بازی کرد که این الگو را از «ساسانیان» گرفته بود و صلح‌طلبی خود را همراه با نجات‌بخشی ملل دیگر از هخامنشیان بهره گرفته و به ارث برده بود .
حال با توجه به تشیع که مذهبی عرفانی بود ، ساختار حکومتی جدیدی را طراحی کرد و ابرقدرت جدیدی را شکل داد که الگوی باستانی حاکم بر تفکر ایرانی برای آینده بود . بعد از مشروطه ، الگوی ایرانی ابرقدرتی از بین رفت و در قالب غرب‌گرایی ، تفسیر شد ( حکومت رضاخانی ) و در حکومت پهلوی دوم در ظاهر برای ابرقدرت سازی ولی در باطن برای وابستگی و غرب‌گرایی به طور کامل آشکار شد .

انقلاب اسلامی به دنبال معکوس کردن مشروطه انگلیسی و قدم گذاشتن به دوره پنجم بیداری ایران برای ابرقدرتی است . تمامی نظریه‌های مقابل هم ، در پی آن است که ایران انقلابی تبدیل به ابرقدرت نشود ، چنانکه نظریه جهانی شدن را با محوریت مبارزه با هسته‌ای شدن ایران مطرح می‌کنند و با رشد فکرهای مستقل در ایران مبارزه می‌کنند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جنگ جهانی سوم آغاز شده است

جنگ جهانی سوم آغاز شده است جنگ جهانی سوم جنگ جهانی عقاید است .. كه با سقوط دولت سوریه رسما بنابر روایت  اسلامی و پیشگویان شرق و غرب شروع خواهد شد ...و یكی از نشانه های آن شكستن مرزها در شرق و خاور میانه و تقسیم اكراین و ائتلاف غبر علیه اسلام است ..این یعنی شروع جنگ جهانی سوم ..خیلی ها شوخی می دانند اگر به تاریخ جنگ جهانی اول و دوم نگاه كنیم ..جرقه جنگ جهانی اینطور شروع شد .. من رسمت شروع جنگ جهانی سوم را  اعلام و در این نبرد بیشتر جهان تلفات خواهند دید  و جهان غرب نابود خواهد شد ...و شرق بر تمام دنیا حكومت خواهد كرد...پیش بسوی نابود تمدن غرب .... غرب و روسیه و چین به سازمان ملل و شورای امنیت كه خود ساختند و حق وتو دارنند هم احترام قایل نیستند بدون مجوز سازمان ملل ساخته و طرفدار خو.د به كشورهای اسلامی تجاورز می كنند و همین داعش و ااقاعده دست ساخته غرب است ...

 

به نظر می رسد که زمان آغاز جنگ جهانی سوم تعیین شده است.

 

دكتر محمد علی هالو

 

برخی در تلاش هستند که این دسته از اطلاعات به گوش جوامع نرسد ولی همانطور که می دانید بالاخره یک روز ابرها کنار رفته و حقیقت نمایان می شود. در آینده ای نزدیک، چه سرنوشتی در انتظار انسان ها خواهد بود؟ در صورت فرا رسیدن آن روز "روز ایکس" چه باید بکنیم؟

تمامی پست ها و موضوعات فوق به وفور در اینترنت دیده می شوند. اطلاعات و حقایق در مورد اوضاع اوکراین و دخالت روسیه، آشکارا تحریف شده و دستخوش تغییرات قرار گرفته اند و به همین دلیل مردم دقیقا درک صحیحی از این که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، ندارند. هنگامی که درک درست و اصولی از موضوعی نباشد، قدرت تخیل و حدس و گمان به سرعت جایگزین حقیقت می شود. همین جا است که رسانه ها نیز سر جای خود ننشسته و دست به کار می شوند. رسانه ها و مطبوعات برای اعلام دقیق زمان آغاز جنگ جهانی سوم از پیشگویی های آینه بین های معروف همچون "ناسترداموس"، "وانگا" و همچنین وضعیت کنونی جهان استفاده کرده و اخباری را اعلام می کنند.

برای مثال، در حال حاضر در شبکه ها و سایت های اینترنتی روسی زبان از پیشگویی های ستاره شناس معروف روسیه "پاول گلوب" خبر می دهند. گلوب در سال 2009 میلادی، پیشگویی کرد که جنگ جهانی سوم در ماه مارس سال 2014 میلادی، هنگامی که مرزبندی دولت ها دوباره آغاز شود و درگیری های نظامی تشدید یابند، بوقوع خواهد پیوست. اگر بخواهیم حرف های گلوب را باور کنیم، جنگ جهانی سوم یا باید در زمان برگزاری المپیک زمستانی سوچی اتفاق می افتاد و یا در زمان برگزاری مراسم اختتامیه. او همچنین پیشگویی کرده بود که اوکراین به چند قسمت تبدیل خواهد شد. واقعا که پیشگویان دنیای عجیبی دارند. یعنی مغر انسان تا این حد پیچیده و پیشرفته است که بتواند آینده را با جزئیات کامل ببیند؟

وانگهی اگر به منبع اولیه ی پخش این خبر نگاهی داشته باشیم، نکات جالبی را درخواهیم یافت. با این که تاریخ این پیشگویی، سال 2009 نوشته شده است ولی پس از آغاز درگیری های اوکراین، تغییراتی در آن صورت گرفت. این تغییرات، یک مقاله ی کهنه و بی ارزش را به یک خبر فوق العاده تبدیل کرده که مثل بمب در اینترنت منتشر شد.

 چرا این تله همیشه ما را به دام می اندازد؟

خانم "ایرینا لوکیانوا" روانشناس، بر این عقیده است که دلیل همه ی این موضوعات، نیاز انسان به حفظ جان خود می باشد.

یک ضرب المثل روسی است که می گوید "کسی که از قبل خبر دارد، آماده تر است". به همین دلیل ما ترجیح می دهیم که درباره ی بروز یک حادثه از قبل مطلع باشیم تا بتوانیم خود برای وقوع آن آماده کنیم. موضوع مهمی همچون جنگ و از آن مهمتر، جنگ جهانی سوم موضوعی است که نمی تواند مردم را بی تفاوت رها کند. جنگ جهانی سوم، تک تک انسان های جهان را در بر خواهد گرفت و از این گذشته، هنوز آتش یادبود جنگ جهانی دوم خاموش نشده است. در کل می توان گفت که احساس عمیق ترس، دلیل اصلی اشتیاق مردم به این موضوع می باشد.

همانطور که آگاه هستید، در سالهای اخیر پیشگویی های مربوط به آخرالزمان، جنگ های بزرگ و پایان حیات در کره زمین به شدت مورد توجه مردم در سراسر دنیا قرار گرفته اند. برخی از انسانها با شک و تردید به این پیشگویی ها نگاه می کنند و این در حالی است که برخی دیگر به شدت در حال پیگیری اخبار مربوط به زمان دقیق جنگ جهانی و تائید اخبار مربوط به این پیشگویی ها هستند.

 نظر پیشگویان مختلف درباره جنگ جهانی سوم

"وانگا"

برای مثال، آینه بین معروف بلغاری "وانگا" در پیشگویی های خود می گفت که جهان تا وقتی که سوریه سقوط نکند تنها در مرز فاجعه قرار دارد و به محض وقوع این حادثه جنگ جهانی آغاز می شود. هنگامی که او در سال 1978 این پیشگویی را انجام داد، کسی حرف هایش را نمی فهمید. ولی اگر به وقایع اخیر دنیا نگاهی داشته باشیم، خواهیم دریافت که در حرف های وانگا، درصدی از حقیقت وجود داشته است.

 " جوآنا ساوتکت"

خانم "جوآنا ساوتکت" از پیشگویان معروف انگلیسی در قرون 18 الی 19 میلادی، یقین داشت که آخرالزمان از سوی شرق به سمت ما خواهد آمد. وی در این باره گفته است:

"هنگامی که شرق درگیر جنگ شود، بدانید که آخرالزمان درگیری ها نزدیک خواهد بود."

او این پیشگویی را در سال 1809 انجام داد و در آن زمان کمتر کسی عمق این موضوع را درک می کرد. لازم به ذکر است که بسیاری از پیشگویی های خانم ساوتکت همچون انقلاب فرانسه، به قدرت رسیدن ناپلئون و شکست او، به حقیقت پیوسته اند.

 "جوی عیاد"

بانوی پیشگوی مصری "جوی عیاد" برعکس دیگر پیشگویان بر این عقیده است که هیچگونه جنگ جهانی سومی در راه نیست. او به گفته ی خودش به دقت تمامی تغییرات کهکشانی کره زمین را مورد بررسی قرار می دهد. خانم عیاد می گوید که هیچ گونه جنگ و یا درگیری، کره ی زمین را تهدید نمی کند و تنها جنگ هایی که به راه خواهد افتاد، جنگ های اقتصادی و اطلاعاتی خواهند بود. ولی مهمترین درگیری در عصر حاضر، جنگ بر سر تفکر انسان ها خواهد بود.

جنگ جهانی سوم جنگی است که در آن به جای استفاده از ابزارآلات و تسلیحات نظامی، از رسانه ها و مطبوعات استفاده می شود. لازم به ذکر است که این جنگ در حال حاضر نیز در جریان است. به همین دلیل ما باید هنگام دیدن، شنیدن و خواندن اخبار بتوانیم حقایق آن را آنالیز و سبک سنگین کنیم. تنها در این صورت خواهیم توانست از این معرکه جان سالم به در ببریم.


آخر الزمان شیعه وجود دارد -باید دقت كنیم شاید پشت پرده اینها غرب یا اسراییل باشد ..چون غرب و اسراییل در صدد هستند اعتقادات شیعه بازی و ما را از ظهور آقا ولی عصر عج مایوس كنند در طول تاریخ هم این موارد ایجاد شده بین امیه و عثمانی این كار ها كردند ما باید هوشیار باشیم.. تحركات امروز جهان در افغانستان و پاكستان و جهان عرب  و بخصوص سوریه و عراق و تركیه نشانه های از آخر زمان است اما باید ما هوشیار باشیم استباهی به بیراهی كه اسراییل و غرب هدایت می كند نیافتیم و منتظران با بصیرت باشیم...ام این را مطمن هستم كه یك جنگ جهانی سوم در حال وقوع است و نمی توانیم ا آن گذر كنیم .و بن نظر من جنگ جهانی سوم سه سال است شروع شده است از زمانیكه بهار عربی توسط اسراییل و غرب ساخته شد ..چون بهار عربی ساخته غرب است اگر ساخته غرب نبود ..در مصر بر علیه دولت منتخب كودتا نمی شد و بهار عربی به عربستان و كشورهای حاشیه خلیج فارس كه شاهان بدون رای مردم حكومت می كنند می رسید و ریشه كن می شد و چون این شاهان نوكر غرب و اسراییل هستند ....پس من شخصا بهار عربی را قبول ندارم چون ساخته غرب واسراییل است تا حدودی هم ماندند بخصوص در سوریه و ایران ..اینها نقشه داشتندمهرهای خود در كشورهای عربی را تعویض كنند و كردند ... اما نقشه اصلی آنها قیام و تعویض حكومتها در سوریه و ایران بود موفق نشدند و نقشه بعدی آنها ظهور داعش و تغییر نقشه خاور میانه بود ..با تاسی دولت اسلامی و دولت كردستان نقشه جهان را عوض گنند و روسیه  و ایران در سوریه و اكراین پیش دستی كردند ..البغدادی در زمانیكه در زندان آمر یكاییان در عراق بود محكوم به مرگ شد بشرط اجرای نقشه آمریكا همكاری و با سیا و موساد آزاد شد و داعش را بوجود آورد با كمك فكری و تسلیحاتی و مالی و اطلاعاتی سیا و موساد و مفق هم شد...اما دست آنها را ایران و روسیه خواندندو..این صورت جلسه را عوض و خطرناك می كند ..این یعنی شروع جنگ جهانی دوم ...همین الان هم با تشكیل ائتلاف غرب و عرب جنگ جهانی سوم شروع شده است نگاه  كنید به تاریخ جنگ اول و دوم ..م. نمی زند..در این كار ما باید  آماده باشیم و فریب نخوریم..به نفع ایران است در مقابل داعش و ائلاف غرب تدافعی باشد ..همانوریكه در زمان جنگ عراق و غرب ..صدام خواست ایران را قول بزند با همكاری غرب  با داریت رهبری ایران خنثی شد و ایران  وارد اتحاد دعراق نشد و اگر وارد اتحاد عراق می شد صدام در آن شرایط می ماند و جنگ با ایران شروع می شد.. در همین جریان داعش اصل قضیه ایران وس وریه است و ایران باید دقت كند ..حساستی نباشد....این نشانه های آخر زمانی هم است و اگر نباشد جنگ جهانی شوم درحال شروع شدن است ..بنظر من ایران باید به بمب اتمی دست پیدا كند به كمك پاكستان یا روسیه واجب است ..و ایران باید از مذاكره دست بر دارد و به فكر اتئلاف برای جنگ جهانی سوم باشد.. چه ایران بخواهد نخواهد در این جنگ جهانی شوم وارد خواهد شد....خدای نكرده قضیه جنگ جهانی دوم تكرار نشود ... در جنگ جهانی وسم كه شروع شده  تجهیزات پیشرفته و بمب اتم و فكر می خواهد لا غیر نیرو زیاد كار برد ندارد چون در جنگ جهانی سوم سازمان ملل تخته خواهد شد و خبری از رعایت قوانین جنگ نیست ... باید ایران با كشو.رهای دوست متحد و ائتلاف  انجام دهد .. می دانم پیروزی در اینده متعلق به ایران است و پایتخت آینده ایران مكه خواهد بود و مقر دایمی سازمان ملل به بیت المقدس انتقال خواهد یافت...چیز یبنام اسراییل و آمریكا در نقشه جهان وجود نخواهد داشت ...واما بعد..

اا دارستانی نویسنده و محقق و تحلیلگر و پزوهشگر  دینی  و پیشگو...

قبلا داعش فقط در سوریه فعالیت داشت  و مدتی ایست که گروهک تروریستی داعش با حمله به مناطق مختلف عراق و قتل و غارت و ایجاد ناامنی به دنبال سقوط حکومت شیعه در این کشور است. سرویس های اطلاعاتی غرب نیز با حمایت از این گروهک و تشویق عربستان و قطر به حمایت مالی بر آتش فتنه و تفرقه و ناامنی در منطقه می دمند. حملات وحشیانه این گروهک تروریستی به شهرهای زیارتی از جمله سامرا و کربلا و تهدید به تخریب حرم اهل بیت(ع) فتنه ای است که از سوی سوریس های جاسوسی و با هدف درگیری فرقه ای در منطقه طرح ریزی شده و از سوی عمله های بی عقل و افراطی در حال پیگیری است.


در میان تحلیل های متفاوتی که از حضور تروریست های تکفیری در عراق و سوریه و ایجاد آشوب و ناامنی در کشورهای مسلمان خاورمیانه در رسانه ها اشاره به احادیث آخرالزمان و علایم ظهور امام عصر(عج) نیز دیده می شود.

اشاره مستقیم به علایمی چون خروج سفیانی, آشوب در منطقه شامات و عراق, قتل نفس زکیه و امثالهم و تطبیق با تحولات اخیر عراق، اکنون به صورت غیرطبیعی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها در حال انتشار است.

مدتی پیش  نیز بیانیه ای از سوی گروهک تروریستی داعش در شبکه های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه ما می دانیم که جبهه مقابل ما یعنی شیعیان این اوضاع را در روایات و احادیث خود دارند و فکر می کنند که ما “سپاه سفیانی” هستیم. ما به همه مسلمانان اعلام می کنیم که راه و روش ما، راه و روش “بنی امیه” است.


داعش در ادامه بیانیه جدید خود اظهار داشت: شیعیان برآن قائلند که یک فردی از بنی هاشم در جنوب عراق کشته می شود، و آن فرد “نفس زکیه” است. آن فرد “علی سیستانی” است و همه بدانند ما او را خواهیم کشت و بدن او را به خاک خواهیم کشاند!

جدای از موثق بودن خبر و این ادعا اشاره به چند نکته مهم در این راستا ضروری به نظر می رسد:

اول اینکه تطبیق علایم حتمی و غیرحتمی ظهور با تحولات اخیر امری کاملا اشتباه است که از سوی علما نیز تقبیح شده است. زیرا بر اساس روایات متعدد امکان جایجایی این علایم وجود دارد و کسی نمی داند و نمی تواند مدعی شود که دقیقا کدام از نشانه های ظهور در حال حاضر محقق شده و کدامیک نیز محقق خواهد شد.

تلاش منتظران با مبارزه با ظلم ومقاومت در مقابل مشکلات و دعا برای فرج حضرت ولی عصر(عج) مهمترین عامل تعجیل در ظهور است. تببین قواعد ظهور و وظایف منتظران به جای ترویج علایم ظهور درشرایط کنونی بر عهده علما و نخبگان و اصحاب رسانه است که این ترفند را خنثی نمایند.

رهبر معظم انقلاب در سخنان سال جاری خود در حرم امام فرمودند: "امروز یک عده‌اى در بخشهاى مختلف دنیاى اسلام به‌نام گروه‌هاى تکفیرى و وهابى و سَلَفى، علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع، دارند تلاش میکنند، کارهاى بدى میکنند، کارهاى زشتى میکنند؛ اما اینها دشمنهاى اصلى نیستند؛ این را همه بدانند. دشمنى میکنند، حماقت میکنند اما دشمن اصلى، آن کسى است که اینها را تحریک میکند، آن کسى است که پول در اختیارشان میگذارد، آن کسى است که وقتى انگیزه‌ى آنها اندکى ضعیف شد، با وسایل گوناگون آنها را انگیزه‌دار میکند؛ دشمن اصلى، آن کسى است که تخم شکاف و اختلاف را بین آن گروه نادان و جاهل، و ملت مظلوم ایران مى‌افشاند؛ اینها آن دست پنهانِ سرویس‌هاى امنیتى و اطلاعاتى است."

سرویس های اطلاعاتی غربی و آمریکایی سالهاست که به صورت بسیار گسترده درباره مساله ظهور و بررسی روایات شیعه و آیات قرآن که به این موضوع اشاره دارند تحقیق می کنند. همانطور که رهبری فرمودند نباید فراموش کنیم که دشمنان اصلی ما این وحشی های بی عقل نیستند بلکه عناصر پشت پرده غربی و آمریکایی هستند که اینها را حرکت می دهند.

در صورت صحت خبر، تردیدی نیست که اشاره مستقیم داعش به ماجرای سفیانی و روایات شیعه درباره ظهور می تواند فریبی برای انحراف افکار عمومی خصوصا شیعیان باشد. بعید نیست جریان های پشت پرده تلاش کنند بدلی برای روایات شیعیان درباره آخرالزمان ایجاد نمایند و به واسطه آن اهداف خود را یعنی ناامیدی مردم به ظهور را پیش ببرند. شبیه سازی حوادث آخرالزمان برای لابی های قدرت و ثروت و در ادامه پشتیبانی رسانه ای از آن برای آنها امری بسیار ساده است که با به کار گیری بی عقلانی چون داعش و خرج کردن دلارهای آل سعود امکان پذیر است.

بدیهی است پس از وقوع این اتفاقات و تطبیق حوادث اخیر به علایم حتمی آخرالزمان، اگر ظهور اتفاق نیوفتد مدعی می شوند که روایات شیعه درباره علایم ظهور دروغ است و اصلا امام زمانی وجود ندارد. این امر هم شیعیان را نسبت به روایات ظهور بدبین کرده و هم نسبت به انتظار فرج سست اعتقاد می کند. لذا همه این حرکت ها و ادعاها می تواند نقشه ای برای انحراف و سست کردن عقاید شیعه نسبت به ظهور امام زمان باشد که نتیجه آن سرکوب مقاومت در مقابل استکبار و مبارزه برای رسیدن به عدالت جهانی و ازبین بردن روحیه شهادت طلبی و آرمان خواهی است.

نکته دیگر اینکه باید توجه داشت که تکفیرها دشمن اصلی ما نیستند. رهبر معظم انقلاب در تبیین دشمن اصلی اسلام و پشت پرده اختلاف افکنی در منطقه در دیدار سفرای کشورهای اسلامی در سال جاری فرمودند: "رژیم صهیونیستىِ غاصب - که امروز بزرگ‌ترین بلیه‌ى دنیاى اسلام وجود این رژیم است - باید بتواند با آسودگى زندگى کند، بر مشکلات خودش فائق بیاید، بر عوامل نابودکننده‌اى که بحمدالله در ارکان آن رژیم غاصب وجود دارد فائق بیاید؛ این نمیشود مگر اینکه سر مسلمانها را بند کنند، بین آنها اختلاف بیندازند، مسائل کوچک را براى آنها بزرگ کنند."

مهمترین نتیجه ای که از این سخنان میتوان دریافت این است که اتفاقات اخیر در سوریه و چند روز گذشته عراق همه ما را از دشمن اصلی یعنی اسرائیل غاصب غافل کرده و این طرح ریزی دقیق دشمن است که با مشغول کردن مسلمانان به خود، رژیم صهیونیستی در منطقه مستقر و دارای ثبات سیاسی و امنیتی شود. غفلت رسانه های خودی از این نکته موجب شده که چند وقتی اسرائیل و جنایت هایش در فلسطین اشغالی از یادها رفته و حتی نمایش جنایت های تکفیری مسلمان موجب شده که جنایات صهیونیست ها در ذهن مردم سبک شمرده شود. اینجاست که می توانیم دلیل مسلح شدن تکفیری ها را با سلاح رژیم صهیونیستی را در این راستا تحلیل کنیم.
مسلما برنده درگیری تکفیری ها در عراق و سوریه به نفع امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی خواهد بود که هدف آمریکا و غرب هم تامین همین امر است.

لذاست که ضرورت رصد تحرکات و نقشه های دشمن و افشای خط رسانه ای غرب، مقابله با ترویج هیجان های کاذب و خارج از قاعده برای تحقق ظهور، حرکت در مسیر منطقی و در چارچوب دستورات دینی برای فراهم آوردن مقدمات فرج امام عصر، تبلیغ گفتمان مقاومت در مقابل دشمن و صبر بر مشکلات به همراه آماده سازی روحی و جسمی در جهت کادر سازی برای لشکر امام زمان(عج) و توجه به اشارات ولایت فقیه در پیمودن این مسیر حساس از مهمترین وظایفی است که بر عهده منتظران واقعی قرار دارد.

توصیه من بعنوان یك نویسنده و پزوهشگر دینی و پیشگو این است ....ما نباید اجازه بدهیم دشمن از روایت دینی ما بر علیه مخا سو استفاده نماید خیلی مواظب باشیم ...باید درمقابل هم ائتلاف غرب و داعش حالت تداعی بگیرییم.. با اینكه غرب و عربها داعش را بوجود آورنند برای ازبین بردن شیعه  و تقویت اسراییل و منافع غرب ..فردا شاید بعداز سر كوب داعش صد در صد به سوریه حمله می كنند  بعداز سوریه نوبت ایران خواهد بود ..بخاطرهمین می گوییم جنگ جهانی سوم شروع شده است ما در خواب هستیم ...تا دیر نشده ایران به اتفاق كشورهای دوست باید اتحاد دوستان را تشكیل دهند و آماده باشند و اگر غرب به سوریه با اتلاف بعداز سركوب داعش حمله كرد ایران و متحدان بلافاصله باید به ناوگان دریایی آمریكا و كشورهای حاشیه خلیج فارس جحمله ور شوند و من متعقد هستم با سپاه و ارتش ایران در عرض چندین ساعت كشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان می تواند به اشغال ایران در بیایند و بقیه كشورها اما باید بعدش را هم فكر كرد وقتی جنگ جهانی سوم شروع شود ..باید ایران متحد داشته باشد  چون غرب و عرب بعداز سركوب داعش جریحه می شوند به سوریه حمله و به ایران هم همینوطر فقط ایران تنها خواهد ماند.. باید حالت دفاعی را حفظ و از همین الان دنبال متحدان وفادار در منطقه و جهان باشیم....ااد


اا دارستانی نویسنده و محقق و تحلیلگر و پزوهشگر  دینی  و پیشگو...

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مشاهیر و چهر های ماندگار آستارا و لوندویل :

مشاهیر و چهر های ماندگار آستارا و لوندویل :

 dardnews.ir

دکتر امین کیوان پدر شیلات ایران

   دکتر بهزاد بهزادی نویسنده مترجم و پژوهشگر زبان آذری

   نیما یوشیج پدر شعر نو که چندین سال در دبیرستان تاریخی حکیم نظامی تدریس می کرده است.

   سرهنگ جلیل بزرگمهر وی وکیل مدافع دکتر مصدق بود.

   پروفسور مصطفی عسکریان مدرک دکتری سوربن (دانشگاه) فرانسه عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

   اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق وروز نامه نگار و فعال حقوق بشر و محیط زیست وبلاگ نویس جهانی  و مستند ساز ودرجه دار بازنشسته ارتش وچهر ه سیاسی

   دکتر حسن پوربابایی دکترای جنگلداری از دانشگاه تربیت مدرس و رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

   بهروز نعمت الهی محقق و نویسندهٔ کتاب تاریخ جامع آستارا و حکام نمین، دو دیوان شعر فارسی و آذری از وی به جا مانده‌است.

   حجت السلام دکتر رضا برنجکار عضو هیأت علمی دانشگاه تهران.

   مهندس یونس ابراهیمی پدر کیوی و مرکبات ایران. محقق و نویسنده کتاب و مقالات متعدد در امور کشاورزی در ایران.

   عزیز ناطقی نویسنده، دبیر ریاضیات و نویسنده چندین کتاب راهنمای آموزش ریاضیات.

   جمشید ملکی محقق و نویسنده تاریخ آستارا.

   دکتر شیرین بزرگمهر فرزند سرهنگ جلیل بزرگمهر، نویسنده و دکترای سینما تئاتر. از اساتید دانشگاههای هنر ایران.

  مرحوم  آرمان سیف اللهی آذر نمین خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و ترجمه چند کتاب از روسی به فارسی و ی بهمراه اسماعیل اسدی دارستانی درخصوص حیات وحش و نجات واحیای تالاب آق و تالاب استیل نقش اصلی را داشتند / ااد فعال حقوق بشر و میحط زیست می گوید /  من در خصوص حقوق بشر و محیط زیست  فعالیت می كردم و تالاب استیل را قدیمی و آق را كم ارزش می دانستم  ولی استاد آرمان مطالعات علمی خود را دراختیار من گذشتند و قدمت تالاب آق وو اهمیت كشور یو بین المللی آق را بمن مدتها شرح و توضیح با هم برای احیای تالاب فعالیت می كردیم و بعداز مرگ ایشان من پی گیر شدم و با اطلاع رسانی و نامه نگار یو وبلاگ نویسی و فعالیت گسترده  موفق شدم آروزی آرمان كه احیای تالاب آق بود را به ثمر برسان حالا آقایون رجال سیاسی و روسا بگویند ما این كاررا كردیم در صورتیكه استاآرمان سیف الهی تالاب را احیا كرد من هم بعنوان شاگرد وی در روز نامه نگاری و فعالیت محیط زیست ادامه دادم موفق به شناساندن تالاب آق و امسال هم احیا شد.. بیاد آرمان ..

   مرحوم اشرف حریری محقق و نویسنده کتاب تاریخ آموزش و پرورش آستارا در دو جلد.

   اسداله عبدالهیان نویسنده کتاب زیارت کعبه، آمال مسلمین و تفسیر آیات قرآنی در مثنوی

مهندس داوود عدالت : نویسنده و محقق باستان ایران  و محقق و معلم

دکتر عسگر غنی / سردار بازنشسته موشکی وزارت دفاع از دانشمندان و نخبگان  موشکی و هسته ای  ایران

دكتر عابد بدریان نویسنده و محقق و پزوهشگر شناخته شده ملی و موسس اولین هفته نامه  و نشریه در آستارا و مدیر موسس و صاحب امتیاز پیك آستارا

 شهید معلم و استاد  دانشگاه یوسف مرحبا نویسنده و استاد  دانشگاه

چهره‌های مشهور سیاسی

  دكتر شاپور مرحبا سه ۳ دوره نماینده شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی (دوره چهارم – پنجم و هفتم). نویسنده چندین کتاب در مورد عملکرد و دستاوردهای پس از انقلاب برای رشد و شکوفایی آستارا- جانباز  و بردار شهید

مهندس فرهاد محسنی ریس شورای شهر استارا و چهاره دوره شورا /  و از تاثیر گذاران سیاسی و مودب  استارا

   اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و محیط زیست وبلاگ نویس جهانی و مستند سازو درجه دار بازنشسته ارتش وچهر ه سیاسی و عضو  ستاد انتخاباتی دكتر احمد ی نزاد 1388/ و مسئول تبلیغات ستاد روحانی درآستارا  و عضو شورای راهبردی  شهرستان /

   دکتر صفر نعیمی جانباز و از چهرهای ماندگار هشت سال دفاع مقدس معروف به سردار سازندگی آستارا نماینده دوره نهم مجلس

   فرهاد دلق پوش نماینده دوره هشتم آستارا و از چهرهای فرهنگی کشورو معاون وزیر صنعت و معدن وتجارت كشور 

   اسماعیل آهنی سیاستمدار واز هنرمندان ایران، نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه گیلان (آستارا)

   ابراهیم نبوی فعال سیاسی، نویسنده و هجونویس

 مهندس میثم ضارب نیا  استاد  دانشگاه و نویسنده و فعال سیاسی

 بهمن پریان : چهار دوره ریس شورای شهرستان استاراو چهاره دوره ریس دفتر نمایندگان مجلس و دستیار ویزه نماینده استارا 

فرداد پور امن : چهار دوره عضو شورای شهر لوندویل و ریس شورای شهر لوندویل و شهردار فعلی لوندویل و از چهر های شناخته شده اصلاح طلب گیلان

علی پور واجد ….از مدیران بازشسته ارشد وزارت کشور

سردار بازنشسته سپاه و تاجر معرف آستارا  جلیل کریم نزاد  تاثیر گذار در انتخابات آستارا

استا د محمد صادق برنجی چی  فوق لیسانس - معلم بازنشسته - ریس ستاد خاتمی در استارا  و ریس ستاد عارف در استارا  و ریس ستاداصلاح طلب های مستقل استارا - مدیر مسئول طریقت نو ( گیلان ) جانباز هشت دسال دفاع مقدس

دکتر بیژن خالقوردی پور : تاثیر گذار در انتخابات آستارا ُ ریس اداره بازرگانی ُ معلم و استاد دانشگاه آستارا

علی پویا / معلم  و جانباز هشت سال دفاع مقدس / فعال سیاسی

فرهاد مسعود پی / معلم بازنشسته / از فعالان سیاسی مطرح  آستارا

حسن زحمتکش معلم بازنشسته یک دوره نماینده / از فعالان سیاسی و اصلاح طلب کشوری /

علی حیدر جویند/ استاد دانشگاه و ریس شورای بخش لوندویل/ ازفعالان مطرح سیاسی شهرستان

حسین زر خواه / پیمانکار / ازفعالان سیاسی لوندویل

 دکتر حیدرنیا / پزشک / از فعالان سیاسی تاثیر گذار

مهندس نیماسیفی نزاد / خبرنگار و وبلاگ نویس / فعالان سیاسی آستارا

فرهاد آهنی / فوف لیسانس ریس ستاد كروبی در سال 1388 و ریس ستاد انتخاباتی روحانی در سال 1392 /از جوانان فعال سیاسی شناخته شده  استانی .

دكتر كیوان اسد پور - پزشك و از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس - شاخص نیروهای ارزسی و اصولگرا آستارا و تالش - مدیر كل اسبق هلال احمر كشور - 5 سال فرماندار بندر استارا - از فعالان سیاسی ارزسی و اصولگرا گیلان- تحلیل گر و نویسنده مسایل روز سیاسی و اجتماعی  كشور

مافی - بخشدار بخش مر كزی و بخشدار لوندویل و از چهر های سیاسی متعادل و تاثیر گذار در انتخابات آستارا

چهره‌های مشهور هنری و اهل قلم استارا

   طوفان هل عطایی آهنگساز و خواننده مقیم لس آنجلس

   مرحوم سروش خلیلی هنرپیشه ایرانی تئاتر، سینما و تلویزیون

   نیما رهایی هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون استانی گیلان(شبکه باران)

   منصور بنی مجیدی معلم بازنشسته و شاعر پر آوازه ملی تاکنون ۶ کتاب شعر ایشان چاپ شده‌است.

   اکبر اکسیر شاعر، طنز پرداز معروف ملی، معلم بازنشسته و تاکنون چندین کتاب ایشان چاپ شده‌است.

   داریوش ملک زاده : شاعر طنز پرداز و روز نامه نگار و استاد دانشگاه

مجید جوهری نویسنده و خبرنگار و ریس انجمن تاتر آستارا

تابان هاشم نیا  نویسنده و از رو زنامه نگاران پیسكوت استارا

طاهر خیامی : طنز نویس و از روز نامه نگاران پیسكوت استارا

فرشاد فاضلی مقدم بازیگر سینمای کشور و کارگردان و فیلم ساز و مستند ساز ملی

اسماعیل اسدی دارستانی مستند ساز ، مدیر مسئول و موسس  روزنامه های الکترونیکی استارا نیوزastaranews.com /astaranews1.ir و ایران نیوز irannews1.com روزنامه های شناخته شده بین المللی از سال ۱۳۷۷  خبری و تفسیر خبر و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیستی/ فعال حقوق بشر و محیط زیست / نویسنده و محقق  تاكنون پنج كتاب ایشان چاپ  شده است از جمله داستانهای آسمانی ایران ، سرگذشت تالشات / بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست  كه دو كتاب اخیر وی مرجع  بین المللی شده است و چهار كتاب دیگر در مراحل انتشار است./اولنی وبلاگ نویس ایرانی

 

خانم فریبا  غزنوی   هنرمند و استاد نقاش  شناخته ملی

 رسول علی نزاد نویسنده طنز و روزنامه نگار

بابک مجیدی کارگردان و فیلم ساز و مستندساز بین الملی

نیما رهایی  بازیگر معروف سینما ملی

چهره‌های مشهور ورزشی

   پایان رافت فوتبالیست اسبق باشگاه پرسپولیس تهران و باشگاه فوتبال ملوان بندرانزلی

   نیما مجیدی قهرمان جهان و کاپیتان تیم ملی کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران

   کاویان داداش زاده دارنده اولین مدال طلای شطرنج آسیا

   پیمان آلفته قهرمان کاراته بین المللی

 کیهان فیهم زاده کشتی گیر ملی و داور و مربی کشتی کشوری

چهر های  مشهور مذهبی و خیرین  آستارا :

مرحوم شیخ قابیل روحانی مبارز علیه طاغوت و از روحانیون با اخلاق و داشمند آستارا

  مرحوم شیخ جلیل محسن نزاد : هیات امنا مسجد جعفر صادق ، از خیرین  آستارا ، معتمدین معرف آستارا و لوندویل ، از افراد معروف مذهبی  منطقه

دکتر بیزن حیات دخت  معلم بازنشسته و دندانپزشک  و از خیرین معروف منطقه و ریس و وموسس  موسسه خیریه منطقه

 دكتر بیژن خالقوردی پور  معلم  و استاد دانشگاه  از خیرین  و فعالان مذهبی معروف منطقه

حاج كریم زاده معلم بازنشسته و از خیرین و فعالاین مذهبی آستارا 

 مرحوم رحیم خان محمدی از اهالی روستای سیبلی از خیرین قدیم آستارا كه قبل از انقلاب  وفات یافتند كمك های وی به در راه ماندگان در راه لوندویل و به استارا بخصوص برف و سیل و.. معروف است و در زمان اشغال ایران توسط  مزدوران حزب توده برعلیه اشغالگران جنگ چریكی می كرد  و جان مردم را نجات می داد و بارها مجروه شده بود ...

دكتر كیوان اسد پور- از خیرین معروف تالش و استارا

چهره‌های مشهور نظامی

   سرلشگر شهید آزده  خلبان ایوب حسین نژادی

   شهید جانباز سردار حاج اسدالله اسدی دارستانی شاعر و موسس موسسه جایزه صلح سبز جهانی از سرداران هشت سال دفاع مقدس که اولین بسیجی اعزامی از آستارا برای هشت سال

مهندس کیهان هاشم نیا : مدیر کل بنیاد  شهید گیلان و/ معاون بنیاد شهید کشور / استاندار گیلان / جانباز ۷۰ درصد قطع نخایی/

 شهید میر حسن خان تالشان / سالار ملی /حاکم معروف ایالات تالشان جنک پار تیزانی با متجاوزین روس  که تا باکو نیروهای  متجاوز روس را راند   بدستور دولت روسیه و با دسیسه فتعلی شاه خاین در تهران به شهادت رسید

 شهیده سارا آستارایی(تالشان ) قهرمان ملی جنگ جهانی دوم/  بانویی آستارایی که در جریان تجاوز مزدوران روس و فداییان شهیده سارا آستارایی (تالشان ) بهمراه عده ای ازشیرزنان آستارایی  در بیرون راندن ارتش متجاوز روس و فداییان  در راه  فاع از ایران در  تا آخرین نفس با مزدروان روس جنگید و بالای دویست روس و فدایی مزودر را به هلاکت رساند.

سردار بازنشسته  مهندس علیرضا نعمتی  از سرداران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس ، فرمانده سپاه آستارا ، استاد دانشگاه …

شهید کلاه چرمینه تالشان / سپه سالار دولت صفوی  ایران  /فرمانده لشکر شاه اسمعیل صفوی با دولت متجاوز  عثمانی که بشهادت رسید
شهید سید سعید سید تقویی سردار جانباز شهید هشت سال دفاع مقدس
سردار جانباز بازنشسته سپاه  سید عبدالعظیم سید تقویی
شهید سردار یوسف مرحیا از شهدای شاخص گیلان - نویسنده چند جلد كتاب - معلم - از مبارزین زمان طاغوت - ریس دادگاه انقلاب آستارا -
شهید ناصر وفادار - از شهدای سربازوظیفه هشت سال دفاع مقدس وسرباز شهید  شاخص هشت سال دفاع مقدس

نشریات فعال

 • هفته نامه پیام آستارا دریابیان / مهدی حسین نژادی
   
 • ماهنامه کشکول پروین ساسانیان / بهمن  کاظم زاده
 • هفته نامه تارک خزر/ رسول  علی نزاد
 • دو هفته نامه آوای آستارا  حسین محبوب مقدم 
 • طریقت نو: استاد محمد صادق برنجچی
 • سحر خیزان / عزیزی
 • دو هفته نامه خط آخر رنجکش / داوود ملک زاده
 • روز نامه الكترونیكی آستارا نیوز astaranews.com/DARDNEWS.IR 
 • خبر گزاری ایسنا رامین   بشرویه
 • خبر گزاری ایرنا حسن فاخری / یوسف هدایتی
 • خبر گزاری شبستان / پیمان ناصری ناصری
 • خبر گزاری فارس ااد
 • خبر گزاری تسنیم  / بهمن کاظم زاده
 • خبرنگار صدا وسیما - استارا كامبیز بابایی
 • خبرنگار شبكه باران - استارا - عزت الله برجی
 • پایگاه خبری و تحلیلی استارا خبر - محسن شبستانی 
     
  از دوستان آستارا و لوندویل در صورتیكه خود را محقق ثبت بعنوان مشاهیر و چهر های ماندار می دانند .. لطفا  مدارك و شواهد  و اسناد را به آستارا ص پ 1178 یا به ایمیل  استارا نیوز ارسال نمایند  كه بعداز داروی و تایید از سوی شورای داروان  چهر های ماندگار آستارا نیوز و درد نیوز اسامی آنها در سایت درج گردد

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

منشور حقوق بشر اسلامی

منشور حقوق بشر اسلامی نوشته دكتر محمدعلی هالودبیر--- مدافعان حقوق بشر ومحیط زیست


مقدمه بناfر فرمایش اسلام انسانها همه عضو یك ملت هستند ان هذه امتكم امه واحده و همه زاده حضرت ادم و حوا هستند و همگیئ انسانها برادر و خواهر و از حقوق الهی و قانونی برخوردار هستند رسول خدا (ص) در اعلامیه حجه الوداع در مورد اخوت و برادری همه انسانها می فرماید:

یا اَیُّهَا النّاسُ اِنَّ رَبَّکُم واحِدٌ وَ اِنَّ اَباکُم واحَدٌ کُلُّکُم لِادَمَ وَ ادَمُ مِن تُرابٍ (نهج الفصاحه: 675)

ای مردم بدانید و آگاه باشید پروردگار همه شما یکی است و همگان از یک پدر و مادر به دنیا آمده اید و فرزندان آدمید و آدم نیز از خاک آفریده شده است یعنی پدر، مادر، اصل، نسب، ریشه، ماده و آفریدگار همه شما یکی است و همه شما از یک اصل و ریشه هستید و با هم برادر و برابرید.

خداوند نیز در اخوت، برادری و برابری انسانها می فرماید:

یا اَیُّهاَ النّاسُ اِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ انثی وَ جَعَلناکُم شُعُوباً وَ قَبایِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَاللهِ اَتقیکُم اِنّ اللهَ عَلیمٌ خَبیرٌ. (سوره حجرات: 13)

ای مردم بدانید که ما همه شما را از یک مرد و زن و از پدر و مادر واحد آفریده ایم و شما را قبایل و ملتهای مختلف قرار دادیم تا از یکدیگر شناخته شوید نه احساس جدایی و برتری کنید همه شما با هم برادرید و تفاوتی با یکدیگر ندارید فقط گرامی ترین شما پرهیزکارترین شما است و خداوند بر همه چیز و بر اعمال و رفتار شما دانا و آگاه است.

یعنی همه انسانها برادر، یکسان و برابرند اختلاف در نژادها و ملیتها فارق بین انسانها و عامل برتری و امتیاز آنها نسبت به یکدیگر نیست.


ماده ۱) تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به ی‌كدیگر چونان برادر و خواهر رفتار کنند. رسول خدا (ص) در اعلامیه فتح مکه در مورد برابری و مساوات همه انسانها چنین می فرماید:

اِنَّ النّاسَ مِن عَهدِ آدَمَ اِلیَ یَومِنا هذا مِثلُ اَسنانِ المُشطِ لا فَضلَ لِلعَرَبِیِّ عَلَی الَعَجَمِیِّ وَ لالِلاَحمَرِ عَلَی الاَسوَدِِِ اِلّا بِالتَّقوی. (سیره ابن هشام: 2/412 روضه کافی 246)

ای مردم! بدانید و آگاه باشید که انسانها از آغاز خلقتشان تاکنون از عصر آدم ابوالبشر تا امروز مانند دندانه های شانه با یکدیگر مساوی هستند و کوچکترین تفاوت و برتری نسبت به یکدیگر ندارند همه امتیازات و برتریهای ملی و نژادی لغو است .هیچ ملتی بر ملت دیگر و هیچ نژادی بر نژاد دیگر امتیاز و برتری ندارد مگر با تقوی. عرب و عجم، سیاه، سفید و سرخ و همه انسانها ذاتا یکسان و برابرند.

ماده ۲) هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی ازحیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده‌است برخوردار است. بعلاوه هیچگونه تمایزی نباید بر پایهٔ موقعیت سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد قایل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قیمومت کشوری دیگر باشد، خواه غیرخود مختار باشد و یا از حیث تمامیت ملی تحت هرگونه محدودیتی باشد.

ماده ۳) هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری و آزادی در دین و مذهب و از امنیت شخصی را دارد.

قرآن مجید در مورد کرامت ذاتی و خدادادی انسان به طور عموم می فرماید:

وَلَقَد کَرَّمنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلنا هُم فی البَرِّ وَ البَحر وَ رَزَقناهُم مِنَ الطَّیِباتِ وَ فَضَّلناهُم عَلی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضیلاً (اسرا: 70)

حقا و قطعا ما فرزندان آدم را گرامی داشته ایم و شایسته حرمت و کرامت قرارش داده ایم. مواهب، امتیازات و نعمتهای فراوان و ارزش مندی به او عنایت نموده ایم و بر بسیاری از مخلوقات و آفریده های همه جهان خلقت برتری داده ایم. برتری بزرگ و شایسته.


ماده ۴) هیچ‌کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.

) رسول خدا (ص) در اعلامیه فتح مکه در مورد برابری و مساوات همه انسانها چنین می فرماید:

اِنَّ النّاسَ مِن عَهدِ آدَمَ اِلیَ یَومِنا هذا مِثلُ اَسنانِ المُشطِ لا فَضلَ لِلعَرَبِیِّ عَلَی الَعَجَمِیِّ وَ لالِلاَحمَرِ عَلَی الاَسوَدِِِ اِلّا بِالتَّقوی. (سیره ابن هشام: 2/412 روضه کافی 246)


ماده ۵) هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.

ماده ۶) هرکس حق دارد که درهرکجا به‌عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود.

ماده ۷) همگان در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد ونیز در برابر هرگونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند.

ماده ۸) هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هرقانون دیگری به او اعطا نموده‌است.

ماده ۹) هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.

ماده ۱۰ هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود.

ماده ۱۱) بند ۱) هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. بند۲) هیچ‌کس را نباید به دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی ویا بین المللی جرم محسوب نمی‌شده‌است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن‌که درزمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود.

ماده ۱۲) هیچ‌کس نباید در معرض مداخلهٔ خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا این‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هرکس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد.

ماده ۱۳) بند۱) هرکس حق دارد در محدودهٔ مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند. بند۲) هرکس حق دارد کشوری - ازجمله کشور خود- را ترک گفته و یا به کشور خود بازگردد.

ماده ۱۴) بند ۱) هرکس که تحت پی‌گرد باشد حق دارد که از کشورهای دیگر طلب پناهنده‌گی نماید و یا اینکه از پناهندگی برخوردارشود. بند۲) این حق در صورتی که پی‌گرد، حقیقتاً ناشی از جرم‌های غیر سیاسی یا اعمال مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نیست.

ماده ۱۵) بند۱) هرکس حق بهره‌مندی از تابعیت (ملیت) را دارد. بند۲) هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت (ملیت) خود محروم نمود و یا این‌که حق تغییر تابعیت (ملیت) را از وی سلب نمود.

ماده ۱۶) بند۱) هرمرد وزن بالغی بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و مذهب حق ازدواج وتشکیل خانواده را دارد. مرد وزن در ازدواج، در طول دورهٔ ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند. بند ۲) ازدواج باید با آزادی و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد.بند ۳) خانواده، واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه‌است و حق برخورداری از حمایت جامعه و حکومت را دارد.

ماده ۱۷) بند۱) هرکس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد. بند ۲) هیچ‌کس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد.

ماده ۱۸) هرکس حق دارد ازآزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجای آوردن آیین‌ها چه به تنهایی و چه به‌صورت جمعی نیز می‌گردد.

ماده ۱۹) هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی ِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.

ماده ۲۰) بند۱) هرکس حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت‌آمیز را دارد. بند ۲) هیچ‌کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد.

ماده ۲۱) بند۱) هرکس حق دارد درحکومت کشور خود، خواه به‌طور مستقیم و خواه به واسطهٔ نماینده‌گانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند. بند ۲) هرکس حق دست‌رسی ِ یکسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد. بند۳) ارادهٔ مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و یکسان و با استفاده از رای مخفی یا روش‌های رای‌گیری آزاد برگزار شود.

ماده ۲۲) هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهمکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمهٔ منزلت و رشد آزادانهٔ شخصیت اوست را عملی کند.

ماده ۲۳) بند۱) هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانهٔ شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد. بند۲) هرکس بدون هیچ‌گونه تبعیض حق بهره‌مندی از دست‌مزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد. بند۳) هرکس که کار می‌کند حق دارد تا از دست‌مزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تامین کنندهٔ زندگی خود و خانواده وی به طریقی شایستهٔ منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود. بند۴) هرکس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه‌هایی عضو شود.

ماده ۲۴) هرکس حق استراحت کردن و فراغت و نیز تحدید ساعات کار در حد معقول و برخورداری ازتعطیلات ادواری با دریافت دست‌مزد را دارد.

ماده ۲۵) بند۱) هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زنده‌گی که خارج از اختیار وی است تامین گردد. بند۲) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان خواه ثمرهٔ ازدواج باشند و خواه ثمرهٔ روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.

ماده ۲۶) بند۱) هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید دردسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایست‌گی دردسترس باشد. بند۲) آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقا‌ی‌ داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسریع بخشد. بند۳) والدین در گزینش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند.

ماده ۲۷) بند ۱) هرکس حق دارد در حیات فرهنگی جامعه مشارکت کند و از هنر و پیشرفت‌های علمی و فواید آن بهره‌مند شود. بند۲) هرکس حق دارد از منافع معنوی و مادی هر محصول علمی، ادبی یا هنری که خود پدید آورندهٔ آن است استفاده کند.

ماده ۲۸) هرکس حق برخورداری از نظمی اجتماعی یا بین‌المللی را دارد که در آن حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در این اعلامیه به‌طور کامل قابل اجرا باشد.

ماده ۲۹ بند۱) هرکس در قبال جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و کامل شخصیت وی ممکن باشد وظیفه‌ای دارد. بند۲) برای اجرای این حقوق، هرکس فقط باید در برابر محدودیت‌هایی قرار گیرد که توسط قانون صرفاً به هدف تامین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برآوردن مقتضیات منصفانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی دریک جامعه دمکراتیک تعیین می‌شود. بند۳) این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید خلاف اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد.

ماده 30 ) در قوانین حقوق بشر باید احترام تمام ادیان نگه داشته شود و اسلام تكمیل ترین و آخرین دین الهی ایست و معیارهای حقوق بشر باید منشع دینی و الهی داشته باشد و تفسیر هر دین با كتاب آسمانی ایست

ماده 31) تندروی دینی در اسلام و تمام ادیان الهی محكوم و مردود است و بنام دین نمی توان حق كسی را ضایع نمود و تمام احكام باید مطابق قانون و تایید قانونگذاران هركس با رعایت اصول حقوق اسلامی انجام گیرد .

ماده 32) منشا حقوق بشر كشورهای اسلامی و دیگر ادیان مطابق با كتاب الهی و این منشور می باشد .

ماده 33) حق وتو و دیكتاتوری در حكومتها محكوم است و حكومتها باید با رای مستقیم هر كشور انتخاب شوند و باید حق وتو و دیگر حقوق دیكتاتور رانه همانند حق وتو پنج عضو سازمان ملل بر چیده شود و سازمان ملل و شورای امنیت بصورت دموكراتیك اداره شود

ماده 34) هیچ‌یک از مفاد این اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که برای ادیان الهی و دولت، گروه یا شخصی حقی قائل شود که به‌موجب آن بتواند به اقدامی در جهت پایمال کردن هریک از حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در این اعلامیه كمیسیون جمعیت مدافعان حقوق بشر و محیط زیست جهانی / دكتر محمدعلی هالو

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فعال حقوق بشر و بلاگ نویس ایرانی به شش ماه زندان و جریمه محكوم شد

قطار راهت را بگیر و برو نه كوه توان و حال ریزش دارد نه ریز علی  حال و پیراهن اضافه و نه ریل قطار حال خراب شدن دارد و هیچ ............. برو قطار با سرعت تمام از سر زمین هالو بگذر كه هالو دل و دماغ نگهداری از تو را ندارد  ..دكتر محمد علی هالو

حق گرفتنی است باید تلاش كرد  دكتر محمد علی هالو


اا دارستانی وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر به   شش ماه محكوم ( زندان) شد
وی كه اولین وبلاگ نویس ایرانی است در خصوص مسایل درد مردم و حقوق بشر و محیط زیست می نویسد ... امروز طبق  شماره دادنامه :9409971821200071  شبعه  102  دادگستری آ ستارا  طبق ماده 18 قانون جرایم رایانه ای  مصوب 1388 به شش ماه زندان  و 20 میلیون  ریال  جریمه نقدی محكوم شد
این فعال حقوق بشر گفت آین اولین بار نیست كه خارج قوه قضاییه مرا محكوم می كنند...
 چون بعضی ها نتوانستند مراب خاطر وبلاگ نویسی محاكمه كنند  بارها برایم پرونده تخصصی ساختند اما هربار تبریه شدم ..
جالب است

تاریخ خبر 14 اردیبهشت 1394

 با استناد به وبلاگی مرا محكوم كردند كه كلا تاكنون در میهن بلاگ ثبت نشده می توانستند با یك استعلام ساده از پلیس فتا یا صاحب امتیاز میهن بلاگ این پرونده را مختومه كنند با نام وبلاگی مرا محكوم كردند كه كلا در تاریخ وبلانویس از 1383 تاكنون چنین وبلاگی وجود ندارد ... یا در رای دادگاه گفته آثار پیامك پاك شود در صورتیكه در داخل موبابیل من كلا گزارشی نبوده و در گزار شو پرونده موجود است  روز قبل از پیامك گوشی و موبابیل من به سرقت رفته بود  و بعداز ساعتها پیدایش كردیم بنابر اعلام  محل ارسال پیامك شهر آستارا است در صورتیكه خانه من در روسیتای سیبلی در 15 كلیومتری شهر استارا است و دیگر دلایل كه ثابت می كند این یك پرونده سیاسی است.. كه از خارج از قوه قضاییه بر نامهخ ریزی شده و در ثانی همه می دانند پیامك تا فرد اعتراف نكند پایه حقوقی ندارد چون می توان از طریق  كد ساده بنام سیم كارت شخص دیگر پیامك فرستا بودن اینكه  سابقه در گوشی باشد  و مطابق قانون چون من اعتراف نكردم چون كار من نبود پیامكی كه از گوشی من ارسال نشده قابل استناد نیست ....و دیگر موارد كه مشروحا به دادگاه تجدید نظر  ارسال خواهم نمود ..
1- مرا از داشتن وكیل محرم كردن از سال پیش بارها نوشتم و درخواست نمودم من بخاطر عجز مالی درخواست محاكمه مطابق قانون دارم  وكیل حق قانون من است ..مرا بدون وكیل محاكمه كردند در صورتیكه قانون اساسی ج ا ا  و ق م ا  صراحتا می گوید اگر كسی توان مالی برای وكیل نداشت می تواند وكیل بگیرد اما حتی درخواست كتبی مرا بازپرس و دادگاه جواب نداد ..

حق داشتن وكیل دعاوی : از جمله اصول مهمی كه قانون اساسی به منظور تضمین هر چه كاملتر حق دادخواهی ودفاع پیش بینی نموده است حق داشتن و انتخاب وكیل در دعاوی مطروحه در دادگاهها از سوی طرفین دعوی و دفاع می باشد. اصل 35 قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.2- در خصوص پیامك كه ریس دادگستری آستارا شاكی بود در دادگاه كتبا بمن رضایت داد اما بازهم مرا محكوم كردند
3- وبلاگ مورد ادعا در پرونده كلا بمن تعلق نداشت و ندارد و كلا وجود خارجی ندارد و كلا چنین وبلاگی  كلا تاكنون در میهن بلاگ ثبت نشده  و وجود ندارد با یك استعلام ساده از پلیس فتا پی می بریید  كه چنین وبلاگ ساخته ذهن و كذب است كلا در فضای ممجازی چنین و بلاگی وجود ندارد eadnews.mihanblog.com     چون اسم وبلاگ همانند آستارا نیوز بود  در رصورتیكه سایت من astaranews.com  بود و كلمه علیه كسی ننوشته بودم و كذب است  من در دادگاه هم گفتم این یك توطئه از خارج از قوه قضاییه است  و با سند و مدرك ثابت كردم.. دوما مطابق قانون وبلاگ متعلق به صاحب سایت است نه من بمن ربطی ندارد و مطابق قانون وبلاگ  قابل بر سری نمی باشد ... من دادگاه هم گفتم این وبلاگ ادعایی ربطی بمن ندارد ... در حكم نوشته شده است بنبار سامانه رایانه ( یعنی كامپیوتر من ) در صورتیكه كه یك ثانیه هم كامپیوتر من توسط ناجا یا دادگاه بخاطر پرونده توقیف یا بازرسی نشده است من تعجب می كنم چطور در حكم چنین مطلبی ]آورده شده است
-مرجع رسیدگی به جرایم یارانه ای پلیس فتا می باشد نه مخاربات یا پلیس آگاهی كه دادگاه  اعلام نموده با توجه به نظریه پلیس آگاهی و مخابرات...
4-پیامك هم ریس دادگستری رضایت داد و از طرفی من دادگاه هم گفتم گوشی من به سرقت رفته بود و از طرفی اگر هم به سرقت نرفته بود می توان با شگرد راحت با كد كه همه یم دانند  پیامك فرستاد بدون اینكه از گوشی من باشد این با حقه مخابراتی انجام شده است و من گفتم در دادگاه و شش روز بازداشت و دو روز بازداشت گفتم این دو كار بمن ربطی ندارد  و كذب محض و توطئه است ...
5- دفاعات من كاملا قانونی می باشد  نوشته شده دفاع بلا وجه
6- در حكم نوشته شده است محكومیت كیفری دارد ... در صورتیكه من محكومیت كیفری ندارم پرونده در خصوص سایت و وبلاگ دارم اما تبریه هر بار شدم مطابق قانون  پرونده كیفری محسوب نمی شود..
 توضیح اینكه قبلا هم برایم توطئه خارج از قوه قضاییه شده است : از جمله 1- در پرونده تشخیص هویت ناجا در سابقه من نوسته شده بود اا دارستانی بجرم خود فروشی در شبعه چهارم آستارا محكوم شده است ..در صورتیكه چنین پرونده وجود نداشت با پی گیریی از طریق قوه قضاییه كشور  و سازمان حفا ناجا پی گیریی این سابقه در سال 92 بعلت جعل سابقه حذف شد اما مقصر شناخته نشد...
2-من ریس و عضو شورای سیبلی بودم ...بدون مدرك و سابقه كیفری و.. مرا رد صلاحیت نمودند طبق ماده 26  عدم التزام علمی به اسلام و ولایت فقیه و اسلام  و... كه با پی گیریی من آخرین روز های انتخابا ت 92 رد شد اتهامات ....معلوم شد توطئه بیش نبوده است و دیگر موارد دیگر
در آخر سوالم این است ... كدام فرد عاقلی بخصوص من با 20 سال سابقه روزو نامه نگاری و وبلاگ نویسی و فعالیت مدنی و درجه دار بازنشته ارشت و نویسنده 5 كتاب ... می آید دروبلاگ كه بنام خودش است یا گوشی كه بنام خودش است مطلب بزند و بفرست ..در این حكم عقل و شعور من هم زیر سوال رفته است ... و در ثانی چون هیچ سند ومدركی نوبد لا اقل شاهد یا خود من اعتراف می كردم و..من از اول گفتم و می گوییم این كار توطئه است   همه می دانند پشت پرونده چی است و..... و سوالی برایم آمده چرا دو پرونده جداگانه  در هم ادغام شدند كه ربطی بهم نداشتند  و چرا در حكم رضایت ریس دادگستری كه شاكی پیامكی است نیامده است و چرا های دیگر .... كه بعلت مسایل مصلحت جامعه در دادگاه تجدید نظر  با اسناد و ومدارك خواهم آورد ...

حال من به تجدید نظر گیلان اعتراض خواهم نمود اما این اتهام   توطئه بیش نبود  و نیست من از طریق مراجع قضایی و قانون پی گیریی خواهم كرد مطمن هستم  مسئولان قضایی وتجدید نظر مطابق اسناد و مدارك پرونده و دیگر دلایل مرا تبریه خواهند نمود...


قانون جرایم رایانه مصوب  1388
ماده (18)
هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.


-------------------------

اندر حكایت اا دارستانی

 

حق گرفتنی هست باید تلاش کرد .

 

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ

آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

اسماعیل اسدی دارستانی  فرزند انقلاب و امام  و سرباز ولایت

هیات نظارت و اجرایی آستارا در سال 92 با اینكه  بر علیه من هیچ مدرك و سندی نداشتند با پرونده سازی افراد لباس شخصی  و معلوم الحال مر ا طبق ماده 26 عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی رد صلاحیت كردند ...من می دانستم چه كسانی پشت پرده هستند اما به مجریان و قانون در كشور اعتقاد داشتم اعتراض كردم ...یك روز به انتخابات صلاحیت گرفتم ..رسما بمن ابلاغ شد اما بخشداری نام مرا غری قانونی در لیست كاندیدا ها نداد و پنچ شنبه یك سازمان و جمعه یك ارگان دیگر مرا بازداشت خانگی كرد و حتی نگذشت من خودم به خودم رای دهم ...

 

 

 

 بارها من درخواست مجوز هفته نامه دادم از سال 1378 تاكنون و آخرین بار در سال 91 دوباره تشكیل پرونده دادم هفته نامه آبادگران شمال رسما بمن ابلاغ شد با اینكه سو پیشنه نداشتم و هیچ مدرك عیله من..صلاحیت امنیتی من رد شده بود و هیمن طور مجوز درد نیوز مرا ندادند و متاسفانه كسی نمی گوید به چه علت و به مدارك...

 

 

 

 خیلی موارد پروند ه سازی دارم كه بدون مدرك و سند این بار بر نامه ریزی شده بود موفق شدند بدون اینكه وبلاگ مورد ادعایی باشد   و دیگر مدارك مرا محكوم به شش ماه كردند تا دیگر منبعد مرا رسما رد صلاحیت كنند و جلوی فعالیت من گرفته شود...اگر مطالب گذشته مرا بخوانید یك آدم ساده می داند پشت برنامه چی است .. قابل اثبت نیست...

 


موارد زیادی در خصوص قانون شكنی در مورد من از جمله ربایش و شكنجه و كتك زدن و بازداشت موقت و تبریه  و تهدید  و دستور غیر قانونی اخراج من از روز نامه و خبر گزاری و....كه كلا از سال 1381 رسما زندگی مرا مختل كردند و این بار موفق شدند با وبلاگی كه كلا وجود ندارد و ازتاریخ تاسیس سایت های وبلاگ چنین آدرسی وجود نداشته  یا پیامكی كه من نفرستادم  و یك توطئه بوده است  بدون وكیل مرا محكوم كردند وو..من به مسئولان قضایی مطئن هستم كه در تجدید نظر از حق یك شهروندایرانی روز نامه نگاردفاع خواهند نمود... حتی نمی گذراند غیر قانون انتشاراتی ها با من قرارداد  .. تا كتابم برود مجوز تا چاپ شود تاكنون 5 كتاب نوشتم و چند كتاب دیگر نوشتم زمانیكه من به مسافرت می روم كل خانه ام توسط افراد نامجهول ورود می شود معلوم نیست كی هستند یا در سوابق تشخیص هویت ناجامن سابقه كردن  طبق رای و حكم شبعه 4  دادگستری استارا بجرم خود فروشی زندانی و محكوم شدم كه بعداز سالها خلاصه با پی گیریی قوه قضاییه و حفظت اطلاعات ناجا این سابقه جعلی پاك شد.. اما با مسببن برخورد نشدو دیگر اتفاقات از جمله در انتخابات با دستور شورای  تامین بدون دلیل مرا بازداشت و حتی شنكجه می كنند و بعداز انتخابات آزاد می كنند بارها شكایت به مسئولان كردم نتیجه نداده است ...رزوی كه من خودم كاندیدا بودم  خودم را نگذشتند بخودم رای بدهم بازداشت خانگی كردند با دستور.... مسایلی سرم آوردند خیلی فكر می كنند داستان است .بعضی چیزها را بخاطر مسایل مصلحت جامعه نمی نویسم..
كتابهای كه تا امروز مجوز و چاپ شده است

1- خدمت و مدیریت نظامی از دیدگاه اسلام 

2-  تا زنده ام بسیجی ام

3.
داستانهای آسمانی ایران
 
داستانهای آسمانی ایران پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی
ناشر: انتشارات بلور - 06 تیر، 1388
قیمت پشت جلد:  18000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
4.
سرگذشت تالشان: تالشان جنوبی (غرب گیلان) ایران: آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال و شاندرمن
 
سرگذشت تالشان: تالشان جنوبی (غرب گیلان) ایران: آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال و شاندرمن پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی
ناشر: انتشارات بلور - 1
قیمت پشت جلد:  33000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
5.
بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست: همراه با منشور کوروش کبیر و منشور حقوق بشر جهانی و منشور محیط زیست و منابع طبیعی
 
بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست: همراه با منشور کوروش کبیر و منشور حقوق بشر جهانی و منشور محیط زیست و منابع طبیعی پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی
ناشر: پیام سبحان - 20 اسفند، 1390
قیمت پشت جلد:  95000 ریال
 

-----------

قابل توجه مسئولان قضایی


دادگاه شبعه  آستارا فعال حقوق بشر و محیط زیست استارا را بدون استعلام و نظر پلیس فتا و بدون اینكه وبلاگ بنام eadnews.mihanblog.com  وجود داشته باشد به شش ماه زندان و دو میلیون تومان نقدی جریمه كرده بود( در صورتیكه چنین وبلاگی  كلا وجود نداشت ) بعداز اینكه سایت درد نیوز  و دیگر وبلاگهای ایرانی مطبی زدند كه فعال حقوق بشر اا دارستانی بخاطر وبلاگی محاكمه و محكوم شده است كه كلا وجود ندارد و كلا در مهین بلاك تاكنون ثبت نشده است ..بنابر اعلام سایت میهن بلاگ و...
شاكی پرونده در اقدامی نا آشیانه دیروز بعداز انتشار این خبر  وبلاگی به این نام ثبت نموده كه غافل از اینكه آی پی رایانه اش و تاریخ تاسیس وبلاگ ثبت شده است  و این وبلاگ بعداز حكم دادگاه ثبت شده است ...
 قابل ذكر است  اا دارستانی  فعال حقوق بشر و محیط زیست و روز نامه در تاریخ 8 اردیبهشت به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق وبلاگ آستانیوز eadnews.mihanblog.com  در پرونده موجود است  بر علیه یك شخص و ارسال پیامك به شش ماه محكوم شد..
 جالب است در روز دادگاه ریس محترم دادگستری آستارا به پرونده پیامك رضایت داده است و ثبت شده و یك برگ رضایت ریس دادگستری هم دست متهم است   درصورتیكه  پیامك و اتهامك وبلاگ یك توطئه سیاسی از سوی افراد معلوم الحالی بودند كه قبلا هم برای اا دارستانی پرونده درست كرده بودند  ..
 بعداز انتشار مصاحبه اا دارستانی در سایت ها و وبلاگها كه بخاطر وبلاگی كه وجود ندارد مرا محكوم كردند  بدون استعلام از سایت میهن بلاگ و پلیس فتا.... افرادی معلوم الحال نا شی  در اقدایم دیروز وبلاگ به این نام ثبت كردند  غافل از آنكه آی پی و آدرس و شماره تلفن  ارسال  و تاریخ ثبت وبلاگ یعنی تاسیس وبلاگ معلوم می شود  و در صورت پی گیریی پلیس فتا یا دادگاه از طریق مدیر مسئول میهن بلاگ آی پی و‌ادرس  و شماره تلفن و روز تاسیس وبلاگ ( یعنی دیروز ) مشخص خواهد  كه ثابت خواهد شد وبلاگی كه قبل از محاكمه وجود نداشت بعداز محاكمه تاسیس شده اا دارستانی را محاكمه كردند

 توضیح : الف:قبلا هم برای این فعال حقوق بشر پرونده سازی افراد معلوم الحال نمودند ..از جمله پرونده وس ابقه در سامانه تشخصی هویت ناجا كه اا دارستاین بعلت خود فروشی توسط شبعه چهارم دادگستری آستارادستگیر و زندانی و محكوم شده است  وقتی گواهی عدم سو پیشنه اا دارستانی می گرفت نوشته می شد تا اینكه با پی گیریی از طریق مراجع قضایی و سازمان حفاظت اطلاعات ناجا موضوع پی گیریی بعلت جعلی بودن جرم ثبت شده بعداز سالها درسال 92 حذف گرید یا در انتخابات 92 در صلاحیت كاندیدا شورا طبق ماده 26 عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی با گزارشات ساختگی رد صلاحیت شده بود كه در نظارت استان چون مدارك ساختگی و جعلی بود صلاحیتش تایید شد و موارد دیگر كه بخاطر مصلحت جامعه از ذكر آن معذرویم...
ب: با اینكه پیامك به مسئولان یك توطئه هماهنگ همانند وبلاگ بود ...و این دو اتهام را اا دارستانی قبول نداشت و ندارد و ریس محترم دادگستری هم نسبت به شكایتش رضایت داد در حكم بهیچ وجه رضایت ریس دادگستری كه شاكی اصلی بود آورده نشد طبق قانون وقتی شاكی رضایت می دهد اتهام قابل پی گیریی و صدور حكم نیست ...


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد.. با توجه به اینكه استان گیلان به خواسته مردم آستارا برای تاسیس فرمانداری ویژه استارا  و منطقه آزاد تجاری  آستارا  و وضعیت بندر چند منظوره ترتییب اثر نمی دهد بهترین گزینه الحاق به اردبیل است...:اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir


من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم.. واقعا برایم جای سوال است بعضی ها ما می ترساند بابا الحاق یعنی تجزیه طلبی و.. در صورتیكه یان كذب محض است  مردئم اردبیل و‌اذربایجان عاشق ایران هستند و حتی خواستار الحاق  كشور اذربایجان به ایران هستند چون متعقد هستند آذربایجان متعلق به  ایران ..بعضی ها با این حرفها ما را قول زدند.. چه فرقی می كند آستارا عضو استان اردبیل باشد..اتفاقا الحاق آستاراب ه اردبیل مزایا زود و آینده نگری دارد...كه بعدا مشروحا خدمت شما خواهم نوشت.. توضیح اینكه آستارا در سال دهه سی جزو اردبیل بود كه بعدازآن  بخاطر نبود راه ارتباطی به اردبیلا برای  راحتی  و آسایش مردم آستارابه گیلان الحاق شد  و حالا دیگر  آستارا و اردبیل راه پیشرفته دارد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود.. از زیر كوه می توان جاده زد و فاصله اردبیل به استارا 9 دقیقه  می شود..در زمان طاغوت قرار بود این طرح اجرا شود ومطالعات و كارانجام وتصویب حتی بودجه تامین شد و چون انقلبا اسلامی شد و.. ماند ... و
بیشترین مراجعات مردم آستارا به اردبیل انجام می‌شود و حتی مردم برای درمان و خرید و تامین بسیاری از مایحتاج خود به دلیل مسافت کم  نیم  ساعت به اردبیل سفر می‌کنند به نظر می‌رسد مردم آستارا خود راغب هستند تا به اردبیل ملحق شوند که این الحاق به سود اردبیل نیز خواهد بود و اردبیل هم قادر خواهد شد تا به دریا و سواحل خزر اتصال پیدا کندو  با این الحاق آستارا از نظر اقتصاد و گردشگری و صنعت و بند ر به قطب كشوری تبدیل خواهد شد..

مزایا الحاق بندر آستارا به استان اردبیل  و الیته ملحق شدن آستارا به اردبیل نیازمند تامین شرایط است و باید زمینه مطلوب تحقق آن فراهم شودو اگر شرایط فراهم شود اردبیل ظرفیت و توان پوشش آستارا  را نیز دارد و می تواند نیازهای شهرسان آستارارا تامین کندو آستارا را تبدیل به قطب اقتصادی و گردشگری نماید.

 

1- اردبیل  و آذربایجان ایران به دریا راه ندارد و مسئولان اردبیل و اذربایجان ایران برای رونق این بندر سرمایه گذاری بی اندازه خواهند كرد بندر آستارا  به بزرگترین بنادرایران تبدیل خواهد شدو منطقه ازاد تجاری آستارا در مجلس تصویب خواهد شد... سرازیر شدن سرمایه آذربایجان و اردبیل به تنها بندر مرزی آذربایجان واردبیل اریان خواهد شد...

2-آستارا نیاز به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهد داشت  چون اردبیل به استارا نیم ساعت راه است و كارهای اداری استانی براحتی انجام خواهد شد و دیگر نیاز نحواهد شد برای یك امضا  دو یا سه روز وقت بگذریم.. در عرض یكساعت برای كار اداری به اردبیل می رویم و بر می گردیم..و بیماران آستارا در عرض نیم ساعت در اردبیل بستری خواهند شد و نیاز نخواهد شد تا  چهار ساعت بیمار به رشت برسد می میمرد  با توجه ب نبود امكانات پزشكی دراستارا  این بیماران ما را نجات خواهد داد...

 

3-اقتصاد آستارا به سرازیر شدن سرمایه گذاران اردبیل و تبریز به قطب اقتصادی و گردشگری در ایران خواهد شد.

4-آستارا به منطقه آزادتجاری تبدیل خواهد شد به كمك نمایندگان مجلس  اردبیل و اذربایجان  آستارا به قطب گردشگری و اقتصادی در ایران خواهد شد و نمایندگان اردبیل با هماهنگی نمایندگان آذربایجان و زنجان و دیگر استانها  منطقه ازاد را در مجلس تصویب استارا به منطقه ازاد تبدیل خواهد شد نمایندگان گیلان تمایل ندارنند اسكله و بندر آستارا بزرگتر و رونق بگیرند  و از طرفی تا در استان گیلان هستیم چیزی بنام منطقه آزاد تصویب نخواهد شد و من چشمم از شروع بكا ر منطقه ویزه اقتصادی آستارا آب نمی خورد فقط اسما استار ا بندر ومنطقه ویزه خواهد شد...

5- وسایل خواراكی  و میوه و غذایی بدون عوارض استانی وارد آستارا خواهد شد و همانند استان اردبیل در استارا مواد غذایی و میوه و.. ارزان خواهد شد..

6- اشتغال زایی در استارا بخاطر سرمیاه گذاری و رسیدگی ویژه به وضعیت اقتصادی آستارا رونق خواهد یافت بطوریكه آستارا وارد كننده كارگر و كارمند بخاطر اشباع نیرو خواهد شد ..به جرات می توان گفت دیگر در آستارا بیكاری نمی ماند..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..


7- راه اردبیل به آستارا به 9 دقیقه خواهد رسید با زدن جاده از داخل كوه با تونل.. كه زمان طاغوت مطالعه و حتی بودجه تامین شد اما انقلبا شد و فراموش شد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود مطمن هستم تونل آستارا به اردبیل از داخل كوه مسافت آستارا را از نیم ساعت هماكنون به 9 دقیقه تغییر خواهد داد..

 8- استان گیلان دوبندر مهم از جمله بندر چندمنظوره و منطقه آزاد دارد و بندر چمخاله هم به آن دار د اضافه می كند با اضافه شدن بندر چمخاله و تكمیل بندر منطقه ازاد تجاری آستارا  گیلان نیازی به بندر آستارا نخواهد بود وب رای سر مایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد كه در بندرر استارا كه لایروب ندارد و استاندارنیست و همجنین دو اسكله كوچك بدون لایروب  ( صیادی را یك مقدار تغییر داد شده اسكله ) در صورتیكه بندر باید 24 ساعته لایروب كار كند اینها دیگر مسایل فنی است  و حتی بازرگانان آستارایی صرف اقتصادی دارنند دربندر‌انزلی یا بند منطقه آزاد تجاری انزلی پهلو بگیریند از طرفی بندر‌استارا انبار سر پوشیده ندار گیلان  بیشتر روزها بارانی است و از همه بدتر راه آهن  گیلان در انزلی تمام خواهد شد و تا خط آهن به استارابیاید سالها شاید عمر ما نرسد شاید آستارا بیاید  دیگر بعداز اینكه خط آهن به بندر منطقه آزاد انزلی بیاید بازرگان صرف اقتصادی را در انزلی خواهند دید... اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود .. آستان اردبیل كل استانهای اذاربایجان به دریا راه ندارنند  اگر‌آستارا به اردبیل محلق شود با همین سرمایه گذاران اردبیلی و اذربایجانی ایران می شود  بندر 20 اسكله پیشرفته در استارا ساخت  و آستارا به قطب اقتصادی كشورتبدیل می شود

تحقیقات من در حال تكمیل است در صورت تكیمل به اطلاع عموم خواهد رسید..

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخچه تشکیل ارتش ایران

تشکیل نیروی زمینی در ایران را می‌توان از لحاظ تاریخی با پیدایش مادها در ایران همزمان دانست. در این دوران نیروی زمینی متشکل از دو گروه پیاده‌نظام و سواره نظام بوده‌اند. بعدها با تشکیل حکومت هخامنشیان این نیروها تحت فرماندهی یک نفر درآمده و رسته‌های پیاده، سواره، ارابه‌سواران، مهندسان، نفت اندازان، کارگزاران و گارد جاویدان شکل گرفت.

اشکانیان اما اهمیت بیشتری برای رسته سواران قائل بودند. در دوره ساسانیان پادگان‌های همیشگی ایجاد شد و هزینه نگهداری نیروها و مزد سربازان از سوی حکومت مرکری پرداخت می‌گردید.

پس از حمله مسلمانان به ایران و فروپاشی حکومت ساسانیان، امیران عرب، نیروهایی از ایرانیان را در زیر فرمان خود داشتند و پس از مدتی همین نیروها علم استقلال برافراشتند و در گوشه و کنار ایران حکومت‌هایی تشکیل دادند که دارای ارتش مخصوص خود بود.

با روی کار آمدن صفویان، ارتش دارای سازمانی متشکل و هماهنگ‌تر شد و نیروی زمینی ارتش به چهار دسته: ۱-سواران ۲-پیادگان ۳-توپچیلر(توپخانه) ۴-نسقچیلر(راهدار و راهبان سپاهیان) تقسیم گشت.

با کشته شدن نادرشاه، آرامش و مرکزیت خاصی که او پدید آورده بود، به یکباره از میان رفت و آشفتگی و بی سرو سامانی در ارتش تا نخستین دهه سیزدهم هجری و آغاز فرمانروایی آقا محمد خان قاجار ادامه یافت.

در دوره قاجاریه با همت و تلاش امیر کبیر و سپس عباس میرزا، سازمان ارتش ایران مجدداً به صورت منسجم و هماهنگی در آمد و ارتش ایران به ده تومان تقسیم شد که هر تومان متشکل از چهار تا یازده فوج و فرمانده هر فوج یک سرتیپ بود. بعد از شکست ایران از روسیه و تشکیل دیویزیون قزاق در ایران، به طور کلی نیروی زمینی ارتش را بخش‌های زیر تشکیل می‌دادند: ۱- قشون جنوب ایران ۲-دیویزیون قزاق ۳-بریگاد مرکزی ۴-نظام ایالات و ولایات ۵-قوای داوطلب شرقی ۶-ژاندارمری ۷-امنیه و قوای مشابه ۸-پلیس منظم ۹-پلیس ایالات و ولایات.[۱]

نیروی زمینی ارتش در دوران معاصر

در دوره حکومت رضا پهلوی ایران به پنج حوزه نظامی بزرگ تقسیم شد که باید آن را مبدأ تشکیل نیروی زمینی ارتش به صورت اصولی و تقریباً به شکل امروزی آن دانست. این پنج حوزه شامل لشکر مرکز، لشکر شمال غرب، لشکر شرق یا خراسان، لشکر جنوب و لشکر غرب می‌شد.

سپس طی سال‌های ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۰، تحولات اساسی دیگری در سازمان نیروی زمینی ارتش به وجود آمد و این سازمان شامل پنج لشکر، ۴ تیپ مستقل، ۲ واحد توپخانه ۱۰۵ بلند و ضد هوایی شد. در سال ۱۳۱۴ شمسی، درجات نظامی نیز تعیین و اعلام گردید.

در این زمان، مدارس مختلف نظامی مانند مدرسه دیویزیون (برای دیویزیون قزاق)، مدرسه نظام مشیرالدوله (برای بریگاد مرکزی)، مدارس افسیه و سوزافسیه (برای ژاندارمری و کلاس‌های بیطاری) که قبلاً در زمان قاجاریه تشکیل شده بودند، در هم آمیخته شدند و برای اولین بار مؤسسه‌ای به نام مدارس نظام کل قشون ایجاد گردید، در ادامه، این مدارس به سه مدرسه جداگانه: ۱- مدرسه ابتدایی نظام، ۲- مدرسه متوسطه نظام و ۳- مدرسه عالی نظام تبدیل شدند، که نام این سه مدرسه نیز در سال ۱۳۱۴ به ترتیب به دبستان نظام، دبیرستان نظام و دانشکده افسری تغییر یافت.[۲]

نیروهای انسانی نیروی زمینی ارتش

سربازان و یا درجه‌داران و افسران وظیفه بعد از طی دوره آموزشی بسته به رشته تحصیلی و یا تخصصشان تقسیم‌بندی و به یگان‌های مختلف نیرو معرفی می‌شوند. سربازانی که مدرکشان مورد نیاز ارتش است به طور مستقیم به یگان‌های مورد نیاز فرستاده می‌شوند و دیگر سربازان به دوره کد یا دوره‌ای که در آن به طور تخصصی با یکی از رسته‌ها آشنا شوند؛ که مراکز بسیاری دارد از جمله مرکز آموزش بهداری (مرابهی)، مرکز آموزش پیاده شیراز(مرا پیاده)، مرکز آموزش زرهی شیراز، مرکز آموزش تکاوری لشگرک، مرکز آموزش توپخانه اصفهان(مرا تو) ، [مرکز آموزش توپخانه شهرضا](گروه ۲۲ تو)،دانشکده پدافند هوایی شاهین شهر، مرکز آموزش مخابرات (مرامخ)، مرکز آموزش پشتیبانی (مراپش) و مرکز آموزش عقیدتی سیاسی به طور کلی تقسیم بندی وظیفه‌ها در این مراکز به تفکیک رشته تحصیلی در دوره کارشناسی و کاردانی (کارشناسی ارشد دوره کد ندارد) می‌باشد.

فرماندهی

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اختصار نزاجا گفته می‌شود و فرماندهی آن به عهده امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان می‌باشد و ستاد فرماندهی آن نیز در منطقه لویزان طهران (چهار راه مینی سیتی) واقع بوده که محدوده وسیعی را شامل می‌شود. این نیرو به علت گستره فعالیت‌ها و دامنه عملکرد در کل کشور گسترش داشته و لذا یکی از بزرگترین سازمانهای ملی تلقی می‌گردد بر این اساس این مجموعه بزرگ با معاونت‌های مختلف و در حوزه‌های گوناگون مدیریت می‌شود از جمله مهمترین این معاونت‌ها علاوه بر معاونت‌های سازمانی معاونت تحقیقات و پژوهش‌های نظری می‌باشد که در حال حاضر به عنوان دیدبان راهبردی این نیرو فعالیت‌های آن را در مسیر مورد نیاز هدایت می‌نماید این معاونت که تحت عنوان مرکز مطالعات به کار مشغول می‌باشد با ارتباط تنگاتنگ با جهاد خودکفایی در حوزه تحقیقات صنعتی فرایند تبدیل ایده به محصول را دراین نیرو بر عهدهشدارند. سایر معاونت‌ها بر اساس ساختار وظایف محوله را بر عهده داشته و به شکوفایی و رشد آن کمک می‌نمایند.

جستارهای وابستهداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بگذارید فراموش شوند

یادش بخیر،  روزهایی که همه با عشق و علاقه بودند و کسی دنبال حکم و مسئولیت و کسر خدمت و کارت فعال و اینطور حرفها نبود ، لباس ها هم خاکی خاکی بود و از لباس پلنگی های امروز خبری نبود ، خدا وکیلی یه دو تا مداح درست حسابی هم داشتیم مثل آقای کویتی پور و آهنگران و با همون نوای کاروان بار می بستیم و می رفتیم، امام حسین تو دل هامون بود نه تو زرق و برق بیرق هیئتمون ، چی بگم که ...

دلم هوای فیلم هایی مثل آژانس شیشه ای رو کرد، فیلم هاییکه هیچ کس نتونست دیگه مثل اون رو به تصویر بکشه، اینگاری خدا یه جوری تعبیه کرده که جنگ و رزمنده همیشه مظلوم باشه همه جا، تو رسانه، تو دهن مردم، توی خانه، توی جامعه، توی محل کار... و عوض اینکه ازشون تجلیل بشه جایگاهشون و کارشون زیر سوال بره!

پدرم تعریف می کرد موقعی که یکی از دوستان بسیجی  زمان جنگ دستش رو از دست داده بود، یکی از آدمهای محله که فکر میکرد از دماغ فیل افتاده، می گفت طرف رفت دستش رو عمدا قطع کرد که فردا پول مفت بگیره! یا می شنیدیم که می گفتند اینهایی که می رن جبهه ناموس ندارن که زن و بچه هاشون رو همین طوری رها می کنن و میرن...

گفتن این چیزها اینقدر تکراری شده که دیگه کسی نخواد بهش توجه کنه.

یه پیشنهاد صادقانه میکنم، با همه ی شما هم هستم، چه کسی که توی رسانه ها فعالیت دارید، یا کتاب در موردشون می نویسید، یا  وبلاگ یا وب سایتی رو مخصوص به این کار قرار دادید و وقتتون رو روش می زارید، یا فیلم و تله فیلمی در موردشون می سازید، یا نمایشی و تئاتری رو برای اجرا آماده می کنید، و چه ارگان هاییکه بخاطرشون امتیاز های خاصی رو برای خانواده هاشون اختصاص میدید...

پیشنهاد من اینه، شما اصلا لازم نیست هیچ کاری بکنید، بزارید فراموش بشن، بزارید مردم ندونن که چه کسانی چه کارهایی کردن، چرا؟
چون به قول معروف طرف میاد ابروش رو درست کنه میزنه چشمش رو هم کور میکنه، بله چون بلد نیستید حق ادا کردن این قشر رو...  توی اینجور مواقع آدم زیپ دهانش رو بکشه و کاری نکنه بهترین عمل رو کرده! تا این که بخواد خوبی کنه ولی در عمل خلاف اون رو نشون بده و نتیجه ی عکس بده!

اا دارستانی اولین وبلاگ نویس ایرانی و درجه دار بازنشسته ارتش
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گرگها آغوش خود را باز كنید تا اسماعیل بابا بیاید.

دلنوشته اا دارستانی


می ترسم از گرگ صفت هااما چاره ای نیست سراغ همان گرگی می روم که جن از او می ترسد......... چه كنم زمانه مرا ورق را اینطور عوض كرد گرگها آغوش خود را باز كنید تا اسماعیل بابا بیاید...دنیا خیلی ......
خسته تر از  همیشه در زاد روز تولدم  سنگینی پلک هارا با آب سبک می کنم و نگاهی به گنجشک های داخل حیاط منزلمان می اندازم وگوش جان می سپارم به آواز آنها که به یکباره حسرت پرواز به دلم گذاشتند پروازی که در آن خبری از تابلوهای عبور ممنوع توقف مطلقا ممنوع و راه یکطرفه نیست.


می ترسم از عشق دوباره اماچه باید کرد که هنوز دلتنگ و اسیر لحظه های با تو بودن هستم.

می ترسم از وابستگی ها اما چه باید کرد که هنوز بدنبال چتری هستم برای خیس نشدن زیر این باران تنهایی.

می ترسم از سردی این هوای دلم اما میدانم که باید خانه ای ساخت کنج دلمان تا با گرمای وجودت در آنجا ساکن شویم.

می ترسم از گرگ صفت هااما چاره ای نیست سراغ همان گرگی می روم که جن از او می ترسد.........


سراغ سایه درختان موریانه خورده و بی ریشه نمی روم چرا که سایه سرم اینجاست.

هنگام زمین خوردن دست یاری به سوی نا اهلان دراز نمی کنم چرا که عصای دستم اینجاست.

گرچه بد شدم و غبار روزگارروی عینکم نشسته و همه جا تیره و تار است اما نگران نیستم چرا که سوی چشمانم اینجاست


چهار فصل دنیای خودم را اینگونه سپری کردم که با وجودش هنگام باران چتری بودو پس لرزه های زمستان هم نتوانست در بهار به شکوفه هایش آسیبی برساند.

در تابستان هرچند گرمای خورشیدهمدم هرم تنش شده بوداما سایه سرش بهترین سایه بان همراهم بود.

همچون جدایی برگ و درخت پاییز ماهم فصل جدایی بود برگ های زرد و نارنجی نصیب رفتگر محله و چراغ قلبم با آخرین مد لباس عازم آخرین سفر شد و من ماندم و زمستان که در سوزسرمابدون اینکه خبری از هرم تنش باشدباید برف و باران ها را تحمل می کردم

سراغ باران را می گرفت که این روزها سنگدل شده و اشکی برای ریختن ندارد

مدتهای زیادی است که قفل خلوت تنهایی ام بازشده و من بدنبال شاه کلید می گردم.


قلب امیدی برای تپیدن ندارد٬زبان روزه سکوت گرفته و چشم هاهم ......


نفس تازه ای گرفتم آن هنگام که بغض٬سکوتم را شکست
 
گرگها چرا مرا دوست دارید گرگها می دانید كه محبت با زور نمی شود ...چرا پس مرا مجبور
می كنید تا به آغوش شما بیایم...آغوش شما برای من حسی ندارد اما می آیم چون از جن ها
می ترسم..زمانه اینطور است از بد بدتر آن بدی را انتخاب می كنم ....كه نسبت به بدتر بهتر است ..اما خوب نیست..اما خوبها هم مرا نخواستند ...تا خوبها مرا بخواهند گرگها آغوش خود را باز كنید من در پناه شما باشم از دست جن های نادیده ...گرگها می دانید شما چرا انتخاب كردم... چون خوبها مرا نخواستند ....ولا اقل من شناختی روی بدی شما دارم ...واما جن ها نامریی ها هستند آنها رانمی شناسم.... گرگها آغوش خود را باز كنید می آییم با شما باشم ..اما  شرطم این است من گرگ نخواهم شد..شاید خوی و سرشت گرگ را پیدا كنم..آخه ...........من انسانم اشرف مخلوقاتم ...گرگ .........اخه خدا مرا دوست دارد ..می دانم روزی مرا پیش خوبها خواهند برد...گرگ ها دلخوش نباشید مرا به آغوش خود آوردید من روزی خواهم رفت ..چون منتظر ناجی  هستم ..ناجی كه بشریت را نجات خواهد داد... بدون منت و بدون سلاح  و با صلح و دوستی و فراوانی نعمت..گرگها دلخوش نباشید....من باز خواهم گشت....... منتظر آن روز هستم...كه منجی بشریت بیاید ...اسماعیل بابا

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

به قول بعضی ها چرا مسئولان جمهوری اسلامی سكوت می كنند...

من یادم است بسیجی دو آتشه و درجه دار  تازه ارتش بودم ..همیشه با پدرم بحث می كردم  حالا وقتش است كه ما با عراق متحد شویم بر علیه  آمریكا..پدر م بمن می گفت اسماعیل جان ..صدام یك سگ هار است و دوما ...رهبر همه چیز را قبل از همه می بیند .......
بعداز شكست صدام مطلبی خواندم از یكی از سرداران كه به زیارت كربلا رفته بود....نقل كرده بود كه اعمال صدام مرا شناخته نزد صدام بردنند فكر كردم آنها می خواهند بلایی سر من بیاورنند.. صدام بمن گفت به رهبر معظم بگو ....بیایید با ما متحد شویم بر علیه آمریكا ما پیروز می شویم.. سردار ادامه داد..بعداز زیارت خدمت آقا رسیدم.. موضوع را گفتم ... اقا بمن متنی را نشان داد ... صدام به آمریكاییه پیام فرستاد ه بود اگر باسر نگونی من كاری نداشته باشید  من ایران را سعی می كنم متحد سازم  ...رژیم من كنار می كشد بهانیه دست شماست علیه ایران جنگ كنید .... وبعدها فهمیدم رهبر من خیلی جلوت از ما می بیند ...

این روزها دل خیلی ها به درد آمده، از بچه ی پنج ساله گرفته تا آن پیری که دندان در دهان ندارد و با آن حال علیه هتاکان عاشورا و مقام ولایت شعار میدهد. 

می گویند چرا ایران پایگاههای آمریكا در خلیج فارس را نمی زند چرا به عربستان حمله نمی كند و چرا به یمن نیرو نمی فرستد و....

بحث اینجا ست که  به قول
بعضی ها چرا مسئولان جمهوری اسلامی سكوت می كنند...
اینکه ازاین ماجراها دل همه به درد آمده جای انکار نیست، حرف اینست، فکر نمی کنید که اگر از همان اول جلوشان را می گرفتند ، آنها را تبدیل به یک اسطوره میکردند! و به آنها لقب شهید آزاده می دادند!


چه کسی از درونشان خبر داشت؟! اصلا کسی قبول میکرد که اینها هدفشان چیز دیگریست؟! مدام می گفتند که اینها بخاطر تخلفات انتخاباتی اعتراض می کنند، توجه کنید، شورش را به اسم اعتراض آرام نام گزاری میکردند.


حالا اگر همان موقع دست گیر می شدند و به جزایشان رسیدگی میشد کسی باور می کرد که اینها با چه قصد و نیتی جلو امدند؟!

اینها باید خودشان را نشان میدادند، باید درون کثیف شان به همه نشان داده میشد تا جای شبهه ایی باقی نماند، الان دیگر حجت برای همه تمام است وگرنه  اگر همان موقع جلویشان گرفته میشد، خیلی راحت به نیت شان می رسیدند اذهان مردم را مخدوش می کردند.


با این همه افتضاحات که بار اوردند هنوز زبانشان سه متر دراز است بعد اگر همان موقع عکس العمل نشان میدادیم، ما می شدیم یزیدیان و آنها می شدند یاران امام حسین!

تا زمانیكه پس مقام داشتند شورای نگهبان و نظر امام و رهبر را اعلم می كردند  و...

تا دیروز اسم امام را علم می کردند، و می گفتند که نظر امام در مورد فلانی این چنین بوده
و امروز عکسش را به آتش می کشند

تا دیروز پست و منصب های خود را در زمان امام به رخ یکدیگر می کشیدند
و امروزعکسش را به آتش می کشند

تا دیروز عکس امام را به سینه می چسباندند
و امروز عکس منتظری را

تا دیروز بین دختران و پسران دیوار می کشیدند
وامروز چادر از سر دختران

تا دیروز نوای یا حسینا سر میداند
 و امروزنوای یا حسین یا میر حسین

تا دیروز همه در پیش چشمانشان در حکم یکی بودند
و امروز خانواده اش مستثنا

تا دیروز حامی ولایت فقیه بودند
و امروز خواهان ولایت فقیه

تا دیروز دغدغه شان مسئله فلسطین بود و نیرو می فرستادند
و امروز نه غزه و نه لبنان

تا دیروز لعن به بنی صدر می فرستادند
و امروز خود راه بنی صدر می پیمایند

تا دیروز دم از امنیت اجتماعی و مردم می زدند
و امروز دم از آزادی به قیمت هر چیز

تا دیروز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی
و امروز ننگ بر حکومت دیکتاتور

تا دیروز ...
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


 • تعداد صفحات :46
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  


Admin Logo
themebox Logo